Skip to main content

Onderhoud en vegetatie

Herbiciden worden enkel gebruikt op die locaties waar onkruid een impact heeft op de veiligheid van het treinverkeer, onze werknemers en de reizigers en daar waar er geen alternatieven mogelijk zijn. We volgen hierbij strikt de wettelijke verplichtingen, in overleg met de regionale overheden.

We onderzoeken alle inkomende meldingen heel grondig en proberen snel tussen te komen. We begrijpen dat aangebrachte graffiti slordig kan overkomen bij jou als pendelaar of buurtbewoner. Jammer genoeg krijgen we heel wat meldingen over graffiti en dit vanuit het hele land. Aangezien deze interventies hoge kosten met zich meebrengen, kunnen we dit soort vandalisme niet systematisch aanpakken.

Deze exotische plant is helaas moeilijk te bestrijden: bestaande technieken blijken onvoldoende efficiënt om hem volledig te verwijderen. Sterker nog: studies tonen aan dat elke ingreep, ook maaien, het woekeren van de plant verergert. De Japanse duizendknoop blijkt even strijdkrachtig als een samoerai. Maar we vechten terug.

Op een aantal locaties testen we verschillende bestrijdingstechnieken. Dit onderzoek vraagt enige tijd om de doeltreffendheid te bepalen. Buiten deze testlocaties verkiezen we momenteel om niet in te grijpen om verdere verspreiding en uitbreiding te vermijden. Dat gebeurt in overleg met de regionale overheden.

Is er een gevaar voor de spoorwegexploitatie? Dan komen we natuurlijk wél tussen. 

Bomen en struiken kappen we normaal gezien enkel in ons zogenaamd kapseizoen: van halverwege de herfst tot het begin van de lente. De lente- en zomermaanden staan symbool voor de nestingsperiode van vogels en beschermde diersoorten. Ook kwetsbare vegetatie is dan in bloei.

Bezorg ons enkele duidelijke foto's van de situatie en het exacte adres via ons online formulierWij bekijken dan welke maatregelen nodig zijn en plannen een onderhoud in. Deze planning hangt af van een aantal factoren waardoor we je jammer genoeg geen exacte uitvoeringsdatum kunnen geven.