Overslaan en naar de inhoud gaan

Antwerpen - Draakplaats

We vernieuwen het betonnen viaduct op de Draakplaats en renoveert de metselwerkbogen.

Locatie

Draakplaats in Antwerpen

Planning

Contact

Welke werken voeren wij precies uit ?

 • Renovatie metselwerkbogen (Draakplaats)
   
 • Sloop van gedeelte tussen betonnengewelf en metselwerkgewelf en het later aangebouwde betonnen deel
   
 • Bouw nieuwe zelfdragende betonnen structuur (Tramplaats) met replica gevel uit baksteen- en natuursteenmetselwerk
   
 • Herstellingen aan de steunmuren langsheen de Transvaalstraat  en bouw nieuwe steunmuur van L-keerwanden langs Transvaalstraat
   
 • Renovatie vansteunbogen (3 - busstelplaats en alle bogen aan de zijde van de watertorens)
 • Vernieuwing van alle spoorinfrastructuur (sporen, spoortoestellen, bovenleidingspalen) in de werkzone

Waarom voeren we deze werken uit ?

Betonnen gedeelte:

- Waterdichting aan vernieuwing toe

- Corrosie smeedijzeren borstweringen en degradatie van de bevestigingen

- Onvoldoende betondekking met betonschade als gevolg

Metselwerkbogen:

- Waterdichting aan vervanging toe

- Corrosie smeedijzeren borstweringen en degradatie van de bevestigingen

- Scheuren en verschuiven natuursteen

- Metselwerk aan renovatie toe (verwering, uitbloeiingen, voegen, enz)

Betonnen tussengedeelte

- Overbelasting van het metselwerkgewelf ter hoogte van de overgang van het betonnen naar het metselwerk gedeelte

Wat zijn de fases van de werken? 

 1. Voorbereidende werken aan wissels, bovenleiding en sporen (ophogen spoor – 30cm).
  Vernieuwen van de waterdichting op de originele gemetselde gewelfbrug (eind 2018 - aug 2019)
   
 2. Afbraak tussengedeelte tussen metselgewelf en betonnen gedeelte en verstevigen zone (vanaf weekend 22 en 23 juni - november)
   
  • Om deze werken uit te kunnen voeren, moet de mobiliteit van de werkmachines en het werfverkeer gegarandeerd worden. De bomen op het Tramplein zijn momenteel in conflict met deze werforganisatie en de tijdelijke weg die voor het doorgaande verkeer wordt aangelegd.

   Het is sowieso voorzien om gelijkwaardige bomen opnieuw aan te planten na de werken. Infrabel is bovendien met de stad Antwerpen in gesprek in verband met grotere plantvakken en een nieuw ontwerp.
    
 3. Afbraak betonnengedeelte en bouw nieuwe onafhankelijke zelfdragende betonnenstructuur met façade in metselwerk (vanaf weekend 30 november en 1 december - eind 2020)
   
 4. Herstel van de oorspronkelijke toestand (tot bouwverlof 2021)

Wat is de impact van de werken en welke hinder kunt u ondervinden?

Om deze werken te kunnen realiseren dienen 2 van de 4 sporen (eerst de 2 middelste sporen, daarna de 2 zuidelijkste sporen) buiten dienst gezet te worden. 
De sporen van spoorlijn 27A worden tijdelijk aangesloten aan de spoorlijn 12 waardoor er ook bovenleiding, seininrichting- en spoorwerken noodzakelijk zijn.
Door de fasering van de spoorwerken zal er ook in verschillende fasen onder de verschillende boogdelen gewerkt worden op de Draakplaats.

Weekdagen

Geplande werken tijdens normale werkuren:

 1. 5 - 9 augustusaanzienlijke geluidshinder
 2. 12 - 16 augustus: aanzienlijke geluidshinder 
 3. 19 augustus - 6 september: beperkte geluidshinder
 4. 9 - 13 september: aanzienlijke geluidshinder

Nacht- en weekendwerken

Regelmatig zal er ‘s nachts gewerkt worden om de veiligheid van ons personeel en ook het treinverkeer en het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen. De buurt zal steeds verwittigd worden via een bewonersbrief.

Reeds gepland in 2019:

 1. zondag 11 augustus: beperkte geluidshinder mogelijk
 2. zondag 18 augustus: beperkte geluidshinder mogelijk
 3. zondag 25 augustus: beperkte geluidshinder mogelijk
 4. 7 - 8 september (doorlopend vanaf zaterdagavond tot zondagavond): beperkte geluidshinder mogelijk
 5. zondag 15 september: aanzienlijke geluidshinder mogelijk
 6. 21 - 22 september (doorlopend vanaf zaterdagavond tot zondagavond): beperkte geluidshinder mogelijk
 7. 5 - 6 oktober (doorlopend vanaf zaterdagavond tot zondagavond): aanzienlijke geluidshinder mogelijk
 8. 12 - 13 oktober (doorlopend vanaf zaterdagavond tot zondagavond): aanzienlijke geluidshinder mogelijk
 9. 19 - 20 oktober (doorlopend vanaf zaterdagavond tot zondagavond): aanzienlijke geluidshinder mogelijk
 10. zondag 27 oktober: beperkte geluidshinder mogelijk
 11. zondag 10 november: beperkte geluidshinder mogelijk
 12. zondag 17 november: beperkte geluidshinder mogelijk
 13. 30 november tot 1 december (doorlopend vanaf vrijdagavond tem zondagavond): aanzienlijke geluidshinder mogelijk
 14. zondag 8 december: aanzienlijke geluidshinder mogelijk
 15. zondag 15 december: aanzienlijke geluidshinder mogelijk

Wegverkeer

Tijdens de werken zal er steeds (met uitzondering van enkele weekends) doorgang mogelijk zijn onder het viaduct voor fietsers en voetgangers via een verlichte corridor. Ook het wegverkeer zal steeds doorgang hebben, evenwel soms met een tijdelijke wegenis over een alternatief traject.

 Impact op bussen en trams

Tramhaltes De Lijn zullen tijdelijk worden verplaatst. Met uitzondering van een tweetal weekends zal het tramverkeer steeds mogelijk blijven.

Geluids-, trilling- en stofhinder

Deze werken zullen heel wat geluid- en trillingshinder maar ook stofhinder veroorzaken omwille van de breekwerken en de machines die worden ingezet.  De aannemer zal alle mogelijke middelen inzetten om de hinder tot een minimum te beperken.