Overslaan en naar de inhoud gaan
Algemene spoorwerken.

Brugge - Verbreding spoorwegbedding

We verhogen en verbreden de spoorwegbedding tussen de Oostendse Steenweg en de Steenkaai in Brugge. Ook planten we groen aan in de groenperkjes ter hoogte van de onderbrugging Blankenbergse Steenweg. 

Locatie

Tussen de Oostendse Steenweg en de Steenkaai

Planning

Begin: Maart 2023
Eind: Oktober 2023

Dankzij deze werken krijgen grondoverschotten, die momenteel nog gedeponeerd zijn in Zeebrugge, een nieuwe definitieve bestemming te Sint Pieters Brugge. De tijdige verwijdering van die grondoverschotten is een eis vanuit de omgevingsvergunning voor de werken van de bundel Zeebrugge.

Deze werken kaderen ook in de mogelijke aanleg van een 3e spoor tussen Brugge en Dudzele.

Wanneer werken we?

  • De werken vinden voornamelijk overdag plaats op werkdagen.
  • Occasioneel nachtwerk of werken tijdens het weekend zijn niet uit te sluiten.

Wat is de impact van deze werken?

  • Omwille van de aard van de werken en het gebruik van machines kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen.
  • Werftransporten in de buurt van de werken. Er zal redelijk wat grond getransporteerd moeten worden. Dit kan voor hinder zorgen.
  • Stof– en modderhinder mogelijk. In de mate van het mogelijke trachten wij dit zo goed mogelijk op te ruimen.
  • Aan de Waggelwaterstraat ter hoogte van de onderbrugging van de Steenkaai en het kanaal Brugge - Oostende is een kleine omleiding van toepassing.

 

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

We zoeken nieuwe talenten!

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.

Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière. Meer weten > werken bij ons

Collega's.