Overslaan en naar de inhoud gaan

Diepenbeek - Vervanging overwegen

Samen met onze partners werken we aan de vervanging van alle overwegen in Diepenbeek.

Locatie

Diepenbeek

Planning

Begin: Januari 2020
Eind: Midden 2022

Afschaffen overwegen Diepenbeek

We werken aan de afschaffing en vervanging van alle overwegen in Diepenbeek.  Het doel is om de veiligheid op het Belgische spoornet en voor de weggebruikers verder te verhogen. Het vormt het grootste overwegenproject in België en is een samenwerking van Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest, de gemeente Diepenbeek en NMBS. Deze werken kaderen gedeeltelijk binnen het Spartacusproject, meer bepaald in de aanleg van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht.

Welke werken voeren we precies uit?

In totaal zullen er 7 overwegen in Diepenbeek worden afgeschaft. De eerste werkzaamheden op het terrein zijn in januari 2020 gestart. Tussen de overwegen van de Stationsstraat en de Waardestraat wordt er aan de fundering van de weg langs het spoor gewerkt. Op andere plaatsen is men bezig met het verplaatsen van de nutsleidingen (kabels voor gas, elektriciteit en water).

Eind 2019 is BAAC Vlaanderen (Archeologie en Bouwhistorie) begonnen met archeologisch onderzoek (vooronderzoek en opgravingen) op de sites langs het spoor en de overwegen. Momenteel zijn de archeologen vooral actief in de zone rond de overweg Nierstraat. Ze hebben materiaal en grondsporen gevonden uit verschillende periodes: zowel uit de steentijd, metaaltijden, de Romeinse tijd als uit de middeleeuwen. De opgravingen en vondsten zullen naast de standaardrapportage en opslag – in samenwerking met het Gallo-Romeins museum van Tongeren – deels worden aangewend voor educatief gebruik.

Planning van de werken

2021

Nierstraat - Ginderoverstraat

 • Grondwerken tussen de Nierstraat en de nieuwe brug over de sporen zijn in uitvoering
 • Ook worden er wegeniswerken uitgevoerd aan de Nierstraat - Ginderoverstraat tot einde van het jaar
  • De asfalteringswerken zijn voorzien voor eind november (indien het weer het toelaat)
  • Nierstraat / Ginderoverstraat is plaatselijk onderbroken. De openstelling voorzien vanaf eind december (ook afhankelijk van het weer).
 • Bereikbaarheid Universitaire campus:
  • Er wordt naast de werfzone een trage oplossing voorzien voor fietsers en voetgangers.
  • Het fietspad langs de Demer blijft volledig toegankelijk.
  • Gemotoriseerd verkeer kan de campus enkel bereiken via de Universiteitslaan-Campuslaan.

Rooistraat

 • Grondwerken gestart: de Rooistraat is onderbroken
 • Opgelet: het is zeer gevaarlijk en verboden om de werfzone te betreden
 • De plaatselijk ingestelde omleiding dient gevolgd te worden

Industrielaan en Molenstraat

 • Nutsleidingswerken in uitvoering tot eind 2021 in de Industrielaan en de Molenstraat
 • Opgelet: de Molenstraat is opnieuw ingesteld als 1-richtingsverkeer
 • Brug Molenstraat
  • De stelling onder de brug werd tijdens het weekend van 16-17 oktober weggenomen
  • Vanaf november zal de brug op haar definitieve positie geplaatst worden

Stationsomgeving

 • Er worden betonneringswerken uitgevoerd aan de schuine wanden
 • Spoorstraat:
  • Rioleringswerken afgerond
  • Uitvoering huisaansluitingen riolering in uitvoering
  • De parking zou tegen eind 2021 opengesteld worden, indien de weersomstandigheden het toelaten.
 • De noordelijke parking is ondertussen in gebruik

  • Openbare verlichting werd geïnstalleerd
  • Signalisatie en verlichting aanwezig tussen de parking en de perrons
  • Fietsenstalling is aanwezig

Waardestraat

 • Grondwerken in uitvoering zowel aan de noordzijde van de sporen als aan de zuidzijde (zijde Steenweg)
 • Afwerking rond woningen "Waardestraat zuid" vanaf midden november
 • Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de Steenweg N2:
  • Voorbereidende werken in uitvoering (terrein- en nutsleidingswerken)
  • Vanaf januari 2022: start wegeniswerken door AWV
  • De verdere communicatie voor dit project zal via bewonersbrieven en digitale kanalen door AWV voorzien worden
  • Zie ook wegenenverkeer.be/diepenbeek

Bentstraat

 • Zone aan overweg: opstart werken vanaf eind september. Overweg blijft toegankelijk.

Fietspad richting Bilzen

 • Werken aan het fietspad werden op 21 oktober opgestart

Nierstraat en Rooistraat

Deze overwegen zullen vervangen worden door een brug tussen de Nierstraat en de N2, met een nieuwe aansluiting van de Rooistraat.

Timing
Midden 2022: In dienstname brug + definitief afsluiten Nierstraat en Rooistraat

Peperstraat en Waardestraat

Deze overwegen worden vervangen door een brug aan de Waardestraat. Ook zal de huidige onverharde verbinding tussen de Waardestraat en de Stationsstraat opgewaardeerd worden tot een volwaardige weg. De Peperstraat ten noorden van het spoor wordt doorgetrokken tot de Waardestraat.

Vanaf 25 mei is de Waardestraat definitief afgesloten. In samenspraak met de gemeente en de politie wordt er een omleiding voor het verkeer voorzien. De rijweg rond de overweg wordt ook opgebroken, maar blijft bereikbaar voor bewoners en hulpdiensten.

Timing
Midden 2022: Geplande indienstname brug

Stationsomgeving

De stationsstraat zal vervangen worden door een onderdoorgang voor reizigers. Verder zullen we in samenwerking met de NMBS de stationsomgeving heraanleggen en de perrons ophogen en vernieuwen.

De overweg van de Stationsstraat zal op 18, 19 en 20 mei worden afgesloten voor het wegverkeer (fietsers en voetganger kunnen wel nog oversteken).

Timing
Najaar 2021: Perronverhogingen
Begin 2022: Afschaffen overweg Stationsstraat

Molenstraat en Bentstraat

Deze overwegen worden vervangen door een nieuwe brug aan de Molenstraat voor alle verkeer. Ook worden er twee nieuwe fietsverbindingen gerealiseerd.
De eerste fietsverbinding volgt het tracé van de nieuwe weg over het spoor. Een tweede fietspad komt parallel aan het spoor te liggen, loopt tot de Bentstraat en wordt dan doorgetrokken tot de Molenstraat in Bilzen.

De overweg Molenstraat zal van 25 tot en met 29 mei in twee delen worden afgesloten zodat er steeds verkeer op één rijvak mogelijk is

Timing
2021: Fietspad naar Bilzen
Midden 2022: Geplande indienstname brug en afsluiten overwegen

Industrielaan

Om later voldoende ruimte te hebben voor de aanleg van het tramspoor (Spartacusproject), wordt de Industrielaan lichtjes verschoven. Ook zal er een fietspad aangelegd worden.

Welke impact hebben deze werken?

Bewoners
Er zullen in beperkte mate nacht- en weekendwerken zijn, dan wordt u verwittigd via een bewonersbrief. Deze werken kunnen voor geluidshinder zorgen.

De woningen en bedrijven zullen tijdens de werken steeds bereikbaar zijn (minstens te voet). Doorgang voor hulpdiensten is ook gegarandeerd.

Omleidingen of aanpassingen verkeerssituatie worden steeds in samenspraak met de gemeente Diepenbeek opgesteld. Sommige werken worden gefaseerd uitgevoerd.

Enige hinder van werftransport tussen de verschillende projectlocaties is niet uit te sluiten. Het werfverkeer loopt zoveel mogelijk via gewestwegen en werfpistes.

De overwegen worden in de mate van het mogelijke opengehouden tot het alternatief gerealiseerd is.

Reizigers
Voor de realisatie van bepaalde grote werkzaamheden, gespreid over de hele looptijd van de werken (2020 – 2022), zal het treinverkeer gedurende 7 volledige weekends onderbroken worden. Tijdens deze weekends zal er ononderbroken (zowel overdag als ’s nachts) worden gewerkt:

 • 23-24 oktober: Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan u terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of hun app

Tijdens werkzaamheden aan de stationsparking in de Spoorstraat zal er alternatieve parkeergelegenheid voorzien worden. De perrons zullen steeds bereikbaar zijn.
De Spoorstraat zal afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers vanuit de Steenweg N2 dienen de omleiding langsheen de Steenweg naar de Stationsstraat te volgen. Reizigers vanuit het perron dienen lokaal de signalisatie in het verlengde van het perron te volgen, van en naar de Stationsstraat. Om veiligheidsredenen is deze situatie reeds vanaf vrijdag 7 mei van kracht. Dit zal ook zo blijven gedurende het verdere verloop van de werken.

Algemene omleiding.
Fietsomleiding Nierstraat.
Omleiding Waardestraat-Stationsparking.

Extra

De powerpoint presentatie van de infomarkt van 5/02/2020 kan u hier terugvinden.