Overslaan en naar de inhoud gaan

Evergem, Riemewegel

We sluiten de overweg van de Riemewegel in Evergem definitief af. 

Locatie

Overweg van de Riemewegel in Evergem

Planning

Begin: 2 december 2022
Eind: 5 december 2022

Om de veiligheid te verhogen, investeren wij niet alleen in sensibiliseringscampagnes, maar ook in infrastructuurmaatregelen (vervanging en vernieuwing) aan overwegen.

Het Belgische spoornet is één van de drukst bereden netten in Europa en telt vandaag 1.700 overwegen. Waar het kan willen we het aantal kruisingen tussen het trein- en wegverkeer zoveel mogelijk verminderen. Dit komt niet alleen de veiligheid maar ook de stiptheid ten goede.

In dat kader wordt de overweg van de Riemewegel in Evergem definitief afgesloten en werd ook de situatie ter hoogte van Rieme onderzocht. Met de Riemewegel en de Kanaalstraat bevinden zich hier twee overwegen op een afstand van 80m van elkaar. Op 50m van de overweg bevindt zich langs weerszijden een verbindingsweg tussen de Kanaalstraat en de Riemewegel. Door het doorgaande ontsluitingsverkeer te organiseren op de daarvoor beter uitgeruste overweg Riemesteenweg/Kanaalstraat kan de overweg aan de Riemewegel afgesloten worden. Hierdoor is sluipverkeer in de Riemewegel niet meer mogelijk

Wat is de impact van deze werken? 

  • Vanaf 2 december is deze overweg niet meer toegankelijk. 
  • Geluidshinder wegens het gebruik van machines. 

 

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

Wij zoeken nieuwe talenten! 

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
Meer weten > werken bij ons

Foto van werknemers Infrabel.