Overslaan en naar de inhoud gaan

GEN-Werf in Waterloo

We voeren civieltechnische werken uit om de aanleg van twee nieuwe sporen voor toekomstige GEN-treinen mogelijk te maken.  We verbreden ook bestaande structuren zoals de Avenue des Pâquerettes.

Locatie

Tussen de brug van de Jagersdreef en het station van Waterloo.

Planning

Begin: Augustus 2018
Eind: 2022

1. Entre la gare de Waterloo et la rue de l'Infante

Durant les vacances de Pâques 2022, nous avons raccordé la nouvelle voie située du côté de la rue de l’Infante aux voies existantes, au sud de la gare de Waterloo.

2. Entre la gare de Waterloo et la Drève des Chasseurs

D'avril 2022 à juin 2023, les voies ferrées seront aménagées pour permettre la circulation des trains à 160 km/h, et l'intégration des voies entre les nouveaux quais en gare de Waterloo. Les anciens quais seront ensuite mis hors service.

3. Planning des chantiers à venir

Du 31 mars 2023 (22h) au 10 avril 2023 (6h), nous travaillerons sur les voies ferrées, entre la chaussée Bara et le clos des Iris, à Waterloo. Nous installerons les nouvelles voies à hauteur des quais 1 et 2, en gare de Waterloo, et nous adapterons le tracé des voies dans la courbe au nord de la gare.

Entre Pâques 2023 et fin 2024 : finalisation du quai central, mise en service de la rampe PMR et réalisation d'un nouveau quai côté rue Emile Dury. Finalisation des murs antibruit entre la gare et la Drève du Garde.

Entre fin 2024 et fin 2025 : pose des 3e et 4e voies.

2025 : mise en service des 4 voies.

Wat doen we?

We voeren bouwkundige werken uit voor de aanleg van twee nieuwe sporen die gebruikt zullen worden door de toekomstige GEN-treinen. We verbreden ook bestaande structuren zoals de brug van de avenue des Pâquerettes.

Ter hoogte van de nieuwe parking bouwen we een nieuw onthaalgebouw voor de reizigers en een nieuwe doorgang onder de sporen. Via deze gang kan je van het station en de stationsomgeving naar de perrons.

Wat verandert er als de GEN-werken klaar zijn?

Deze werken moeten Brussel vlotter bereikbaar maken en een volwaardig alternatief bieden voor het almaar drukkere autoverkeer dat onze hoofdstad steeds meer in een wurggreep houdt. Op termijn zullen de reizigers in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad gebruik kunnen maken van een ruimer treinaanbod (gemiddeld 4 treinen per uur tijdens de piekuren).

Wat is de planning van de werken?

Verbreding van de spoorbedding tussen de brug van de Drève des Chasseurs en de brug van de Drève du Garde om de lijn viersporig te maken

Planning:

 • Vernieuwing van de brug van de Drève des Chasseurs: van oktober 2019 tot juni 2020.
 • Vernieuwing van de brug van de Drève du Garde: van september 2018 tot juni 2020.
 • Bouw van een muur van 500m aan de oostkant van de bestaande sporen: van mei 2019 tot augustus 2020.
 • Bouw van een muur van +/- 1000m aan de oostkant van de bestaande sporen: van september 2018 tot mei 2020.
 • Einde van de bouwkundige werken: augustus 2020.
 • Spooruitrustingswerken: augustus 2020 - 2025
Verbreding van de spoorbedding tussen de Drève du Garde en de rue Beaufaulx om de lijn viersporig te maken

Planning:

 • Tussen de Drève du Garde en de avenue des Pâquerettes: van september 2019 tot september 2020.
 • Tussen de avenue des Pâquerettes en de nieuwe doorgang onder de sporen (ter hoogte van de Fastrez-parking): van september 2019 tot juni 2020.
 • Tussen de nieuwe doorgang onder de sporen en de huidige onderdoorgang: van december 2019 tot januari 2021.
 • Tussen de oude gang onder de sporen en de rue Beaufaulx: van september 2019 tot maart 2020.
Nieuwe onderdoorgang

We bouwen de nieuwe onderdoorgang onder de sporen op de plaats waar vandaag de huidige fietsen- en motorenstalling naast het station staat.

Het huidige parkeerterrein, dat naast het station ligt, verdwijnt dus om plaats te maken voor de toegangshelling en trappen van de nieuwe onderdoorgang en de perrons.

Reizigers kunnen gebruik maken van twee andere parkeerterreinen via de Drève de l’Infante/het stationsplein en het rond punt van de avenue des Pâquerettes.

Planning:

 • Plaatsing van de nieuwe doorgang onder de sporen en toegangshellingen naar de perrons: van september 2019 tot december 2020.
 • Afbraak van de oude doorgang onder de sporen: van juli 2019 tot augustus 2020.
 • Belangrijke datum: tijdens een weekend met totale onderbreking van het treinverkeer duwen we de nieuwe doorgang onder de sporen op zijn plaats 7- 9 februari 2020
Verlenging van de brug van de avenue des Pâquerettes

Om de momenteel tweesporige lijn viersporig te kunnen maken en het middelste perron te kunnen bouwen moet de brug verlengd worden in de richting van het centrum van Waterloo (aan de kant van het station).

Deze werkzaamheden verlopen in verschillende fases van september 2019 tot september 2020, met enkele cruciale etappes zoals de doorboring van de bestaande brugstructuur om toegang te verschaffen tot het toekomstige middelste perron.

Reizigersgebouw en uitrusting van het station 

Zodra het nieuwe station is gebruik is, wordt het bestaande reizigersgebouw gesloopt (september 2020).

Tijdens de bouwfase en voordat de nieuwe fietsrekken in gebruik worden genomen, worden de fietsenrekken verplaatst naar een plaats nabij het station.

De schuilhokjes aan de kant van de rue des Pâquerettes blijven staan.

 

Nous mettons tout en œuvre pour que les dates indiquées dans nos communications soient respectées. Il arrive toutefois que nous soyons obligés d’adapter nos plannings (mauvaises conditions climatiques, etc.). Les dates sont donc fournies à titre purement indicatif et sous toutes réserves.

GEN-Werf in Waterloo