Overslaan en naar de inhoud gaan

Gentbrugge - Saneringswerken

Wij voeren saneringswerken uit ter hoogte van bundel Luna te Gentbrugge.

Locatie

Nabij de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge

Planning

Begin: Maandag 2 augustus 2021
Eind: Augustus 2022

Wij voeren saneringswerken uit ter hoogte van bundel Luna te Gentbrugge. De werken gebeuren hoofdzakelijk op eigen domein nabij de Désiré Mercierlaan te 9050 Gentbrugge.

Bundel Luna.

Context

Historische bodemverontreiniging met minerale olie ten gevolge van een voormalige tankinstallatie ter hoogte van de Désiré Mercierlaan te Gentbrugge (bundel Luna, station Merelbeke).

Infrabel heeft saneringsplicht.

Vanaf vaststelling tot heden : risicobeheer tot effectieve sanering opgestart kan worden

 • In een 1e fase : saneringswerken in tuintjes buurtbewoners 2018 2019 ).
 • In een 2e fase : saneringswerken in de spoorbundel zelf (ca 8000 m²; 2020 2022).
Minerale olie : Conceptueel Site Model.
 • Spoorwegbundel is ontmanteld . Sanering van het spoorwegdomein is dus mogelijk overeenkomst OVAM).
 • De meeste tuinen zijn gesaneerd
 • Nieuwe verspreiding naar de tuinen wordt verhinderd door een nieuw bemalingsscherm met waterzuivering en een waterdichte folie barrière ; 7) parallel aan de tuinen . De folie heeft een beperkte levensduur . De sanering kan niet oneindig uitgesteld worden.

Saneringswerken spoorbundel

Door OVAM conform verklaard Bodemsaneringsproject dd.2019 op basis van ontgraving

 • Ontgraving van niet verontreinigde ballast, stockage voor hergebruik ter plaatse
 • Selectieve ontgraving onder begeleiding van een erkende bodemdeskundige (diepte 3 tot 4 m mv), evacuatie van verontreinigde gronden via de weg voor externe reiniging
 • Grondwatertafelverlaging en grondwaterzuivering
 • Aanvulling met aangevoerde propere gronden en afdekking met aanwezige ballast

Het volume af te voeren verontreinigde gronden wordt geschat op 20.000m³ het volume aan te voeren propere grond is ook ca 20.000m³.

Waarom worden werken nu uitgevoerd?

Impact door aan en afvoer materialen

2019: Haalbaarheidsonderzoek transporten per spoor (treinen):

 • Laad en losmogelijkheden thv bundel Merelbeke
 • Dag/nachtwerk
 • Laad en losmogelijkheden
  grondreinigingscentrum en herkomstzones
  aanvulgronden
 • Laad en losmogelijkheden potentiële overslagzones
 • Beschikbaarheid en uitrusting treinwagons
 • Flexibiliteit spoortransport vs. onzekerheden op de werf
 • Beschikbaarheid rijpaden en mogelijkheden buitendienststelling
 • Tijdsaspecten
 • Kostprijs en BATNEEC analyse (= afweging methodes op basis van kans op succes, kostprijs, ecologische voetafdruk/koolstofuitstoot en selectie van de meest geschikte methode)

Besluit: Aan en afvoer via spoor is niet mogelijk

 • Operationeel zeer moeilijk te organiseren + hinderaspect buurt (nachtwerk)
 • Problematische gevolgen voor start werken en uitvoeringsperiode
 • Niet BATNEEC (cfr . eisen Bodemdecreet) en financieel onhaalbaar (tot 3 à 4 keer)

Impact door aan en afvoer materialen

 • Voorafgaand overleg met betrokken lokale overheden + dienst noodplanning mogelijke aanwezigheid bommen of andere munitie
 • Mobiliteitsstudie door onafhankelijk studiebureau opgesteld . Evaluatie van de verschillende mogelijke aan en afvoerroutes zowel via spoor als de weg
  • 2 scenario’s via spoordomein + weg
  • 20 scenario’s via weg
  • => Deze zijn allen onderzocht rekening gehouden met scholen , aanwezigheid attractiepolen, veiligheid, doorgang via vrachtwagen, omgeving... )
 • 22 varianten
 • 2 routes gedeeltelijk over spoorwegdomein om verder op wegenis aan te sluiten
  • Afbraak nodig van belangrijke sporen in dienst
  • Routes rechtstreeks over wegenis zowel in als uitrijden werd geanalyseerd
  • Breedte wegenis => 20 mogelijke routes
  • Bochtstralen aan kruispunten => 7 mogelijke routes (of 13 trajecten onmogelijk
  • Ligging tov scholen , speeltuinen => 5 mogelijke routes (of 2 trajecten sterk af te raden
  • Conflict met andere weggebruikers en mogelijke dodehoekongevallen , verkeersveiligheid
   => 2 mogelijke routes (of 3 trajecten) af te raden
   Resultaat
  • In en uitrijden via Wautersdreef
  • Inrijden via Wautersdreef; uitrijden via Vogelhoektraat
 • Keuze: verdeelde last
Aan- en afvoer.

Voorwaarden transport

Geen transport tijdens de schooluren
Flankerende maatregelen:

 • Gecombineerde transporten voor af en aanvoer voor gronden (aanvoer steenpuin voor werfinrichting en afvoer afbraakmaterialen kan niet gecombineerd worden)
 • Overal tussen N9 en werf geldt zone 30 km/u
 • Verkeerslichten thv kruispunt Wautersdreef Merelbekestraat:
  • In werking tijdens transport;
 • Snelheidsborden die de effectief gereden snelheid aanduiden
 • Gerichte snelheidscontroles door lokale politiezone
 • Beperkingen worden opgenomen in het signalisatieplan opgesteld door externe firma
 • Lokale besturen zullen maandelijks een geüpdate planning ontvangen en worden ongeveer een week voor de start van aan en/of afvoer op de hoogte gebracht

Minder Hinder maatregelen tijdens transport

Minder Hinder maatregelen tijdens transport.

Timing

Timing.
 • Huidige planning houdt rekening met restricties met betrekking tot aan en afvoer van afbraakmaterialen en bodemmaterialen. Deze restricties worden in overleg met de mobiliteitsdeskundige en de lokale besturen vastgelegd
 • Het betreft een naar best vermogen opgestelde planning, die afhankelijk is van een aantal factoren (weer,...)
 • Geregeld ( vb maandelijks) zal lokaal bestuur een geactualiseerde planning ontvangen en op de website geplaatst
 • Periodes van af en aanvoer worden week voor aanvang aan lokaal bestuur gemeld
Overzicht transporten.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.