Overslaan en naar de inhoud gaan

Kuringen - verhoging spoorbrug Albertkanaal

Verhoging van de spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen. 

Locatie

Spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen.

Planning

Start: april 2019
End: augustus 2021

Contact

Welke werken voert de Vlaamse Waterweg uit?

De Vlaamse Waterweg vervangt de twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen door één nieuwe boogbrug. Wij zijn een partner in dit project, aangezien dit ook implicaties heeft op onze spoorinfrastructuur. 

De nieuwe brug heeft een doorvaarthoogte die twee meter hoger is dan die van de oude bruggen. Door dit hoogteverschil moeten ook de sporen ongeveer 6 km worden aangepast aan de nieuwe toestand. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter. De nieuwe brug krijgt ook een brede fietsverbinding voor de oversteek van de fiets-o-strade. 

Waarom voert de Vlaamse Waterweg deze werken uit?

Om extra mogelijkheden te bieden voor containervervoer, verhoogt De Vlaamse Waterweg nv alle bruggen over het Albertkanaal tot 9,10 meter. Tegelijk vergroten ze ook de doorvaartbreedte onder de bruggen. Op die manier kunnen containerschepen een extra laag containers vervoeren en stijgt de capaciteit van het kanaal. Zo kunnen er nog meer vrachtwagens van de weg verdwijnen.

Ontwerp nieuwe spoorbrug

De huidige spoorbrug bestaat uit twee aparte bruggen vlak naast elkaar. Op elke brug ligt vandaag één spoor. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door één brede
spoorbrug, waaraan in een gevorderd stadium van de werken bijkomend een aanhangende fietsbrug zal worden bevestigd. Deze fietsverbinding wordt onderdeel van het Limburgs
fietssnelwegennetwerk.

De hoogte van de brug wordt +- 2 meter verhoogd tot 9,10 meter vrije doorvaarthoogte. Onder de brug wordt het kanaal verbreed van 50 meter tot 86 meter.

Kenmerken nieuwe brug:
Lengte brug: 123 m
Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Welke zijn de fases van de werken?

FASE 1
De Rechterstraat wordt onderbroken en aangepast aan haar nieuw traject. Door de hogere nieuwe spoorwegtalud lag deze straat immers in de weg. Deze werken nemen twee maanden in beslag. Tezelfdertijd wordt ook een keerconstructie gebouwd langs het nieuwe spoortracé in de bocht van de Rechterstraat.

Het treinverkeer rijdt in deze periode op één spoor, zodat de oostelijke kanaalbrug (kant Hasselt) als eerste kan worden afgebroken. Deze werken zullen plaatsvinden op zaterdag 10 en zondag 11 augustus. Vanaf zaterdagavond 22 uur wordt een ponton met hierop steuntorens onder de af te breken brug gevaren. Daar wordt dit ponton ontlast zodat de brug omhoog geduwd wordt en zo +/- 30 cm loskomt van haar opleggingspunten. Eens de brug op de steuntorens ligt zal het ponton achterwaarts van onder de andere spoorwegbrug varen. Zondag wordt de verwijderde brug dan verder afgebroken. De brug wordt met behulp van kranen en hoogtewerkers op pontons die langs het draagponton liggen in tien brugdelen gedemonteerd en afgevoerd.

Ook zal de spoorinfrastructuur (rails, dwarsliggers, ballast) over een lengte van 1 kilometer richting Zonhoven opgebroken en verwijderd worden. Dit spoor was al sinds april buiten dienst bij de start van de werken.

Vanaf zaterdagochtend worden op linkeroever ook lange metalen platen (damplanken) in de grond geplaatst die een tijdelijke wand vormen. Die is noodzakelijk voor de bouw van de ondersteuning (het landhoofd) van de nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal en van de nieuwe spoorbrug Gebrandestraat.

Tijdens fase 1 zullen ook de kokers van de Gebrandestraat en de Nijverheidskaai gedeeltelijk afgebroken worden om ruimte te maken voor het nieuwe traject. Hierdoor zullen deze verbindingen hinder ondervinden.

De Nijverheidskaai wordt in het najaar 2019 gedurende 5 maanden onderbroken voor de afbraak en de bouw van de nieuwe constructie. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Viltstraat.

De Gebrandestraat wordt ook onderbroken. Voor de duur van deze hinder is er een omleiding via het jaagpad is. Deze kan echter door de ruimtelijke beperkingen enkel vanuit Kuringen centrum in de richting van Hasselt worden gebruikt. Het verkeer in de andere richting wordt omgeleid via de Ring van Hasselt. Fietsers kunnen echter wel in beide richtingen gebruik maken van de omleidingsweg via het jaagpad.

De nieuwe brug wordt ter plaatse gemonteerd op een werkterrein op rechteroever, net opwaarts de brug. Het invaren van de nieuwe boogbrug is voorzien in het voorjaar van 2020.

Wanneer deze fase wordt beëindigd, na de nodige spoor-, seininrichtings- en bovenleidingswerken, wordt het treinverkeer op de vernieuwde spoorlijn gewisseld (nog steeds dienst op enkel spoor).

FASE 2
In een tweede fase wordt de westelijke brug afgebroken. Ook de brugkokers over de Nijverheidskaai en de Gebrandestraat worden verder afgewerkt. In deze tweede fase (najaar 2020) wordt de Nijverheidskaai opnieuw een week onderbroken voor resterende afbraakwerken. Ook de Gebrandestraat wordt een tweede keer onderbroken met opnieuw een omleiding via het jaagpad.

De overweg van de Vilstraat wordt tijdens de werken definitief afgesloten vanaf het voorjaar 2020 waarna de werken voor een veilig alternatief (tunnel) starten. Dit is nodig omdat het verhoogde spoor er 1 meter hoger komt te liggen dan nu, waardoor een overweg op die locatie technisch niet meer mogelijk is. In het najaar van 2020 zal de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel klaar zijn. Ook ter hoogte van de Monerikstraat komt er een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers.

Tijdens deze fase worden ook de resterende spoorwerken uitgevoerd. Als deze klaar zijn, kan het treinverkeer vanaf april 2021 weer rijden over beide sporen.

Tot slot volgt nog de afwerkingsfase tot de zomer van 2021, waarin de nieuwe oevers worden afgewerkt, het fietspad wordt aangesloten op de bestaande wegenis, en alle nodige opruimwerken zullen gebeuren.

Wat is de impact van deze werken?

Door deze werken kunnen de treinen ter hoogte van het Albertkanaal slechts op één spoor rijden tussen Hasselt en Kiewit (lijn 21A) van april 2019 tot april 2021.

Hierdoor wordt de treindienstsregeling licht aangepast. Meer info op www.nmbs.be.

Omwille van veiligheidsredenen zullen er zaterdag 10 en zondag 11 augustus 2019 geen treinen rijden. NMBS zorgt voor een vervangende busdienst tussen Hasselt en Genk en tussen Hasselt en Heusden.

Vragen?

Voor alle vragen kun je terecht bij de De Vlaamse Waterweg nv:
e-mail: communicatie@vlaamsewaterweg.be
telefoon: 011/ 29 84 00