Overslaan en naar de inhoud gaan

Leuven - Heraanleg Parkwegbrug/Tivolibrug

Wij voorzien de constructie van een nieuwe Parkwegbrug in Leuven nadat de oude omwille van veiligheidsoverwegingen afgebroken werd in 2016.

Locatie

De brug over de spoorweg tussen de Tivolistraat en de Parkweg, richting Abdij van Park.

Planning

Start: 2017
End: Half 2020

Tijdelijke opschorting van de werken

Om een veilige en kwalitatieve dienstverlening voor onze klanten en gebruikers van het spoor te kunnen garanderen tijdens de volledige duur van de Coronaviruscrisis, richten we ons momenteel op de uitvoering van de essentiële werken op het Belgische spoorwegnet. Je kan hierover meer lezen in ons persbericht.

De werken voor de bouw van een nieuwe Parkwegbrug in Leuven zijn tijdelijk opgeschort.

Heraanleg van de Parkwegbrug

In 2016 kwamen er stenen aan de zijkant van de Parkwegbrug in Leuven los te zitten. Die stenen vielen naar beneden als gevolg van het bezwijken van de landhoofden. Uit veiligheidsoverwegingen werd de brug volledig afgebroken: zowel het brugdek als de zogenaamde landhoofden (de steunpunten in de spoorwegberm). We starten in september 2019 met de bouw van de nieuwe Parkwegbrug. De brug zal, volgens onze huidige planning, klaar zijn halverwege 2020.

De nieuwe betonnen parkwegbrug zal 4,5m breed zijn en wordt op dezelfde locatie, tussen de Abdij van Park en de Tivolistraat, gebouwd. 

Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor over een afstand van 1km.

Planning van de werken 

November - December 2017

Voorbereiden van het definitieve ontwerp van de nieuwe verbinding tussen de Philipssite en Abdij van Park.

Voorjaar 2018

Opstarten van de bouwaanvraagprocedure

Eind 2018 - Begin 2019

Bestekopmaak

Detaillering van de plannen

Aanbestedingsprocedure en de gunning

September 2019 - halverwege 2020

Voorbereidende werken: Rooien van bomen, afbakenen werfzone, maken van proefsleuven,... 

Bouwen landhoofden van de spoorbrug.  Het brugdek van de nieuwe brug zal opgebouwd worden uit meerdere geprefabriceerde liggers waar U-vormige dekelementen op geplaatst worden

De bouw van de nieuwe brug zal ongeveer één jaar duren.

Geen tijdelijke brug

Omdat de bestaande landhoofden van de Parkwegbrug niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren, konden zij niet meer gebruikt worden voor een eventuele tijdelijke brug. Ook voor een eventuele tijdelijke brug moeten er dus nieuwe landhoofden gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn, moeten de landhoofden voor een eventuele tijdelijke brug diep gefundeerd worden. Dit maakt dat voor de tijdelijke brug eenzelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zijn als voor de definitieve brug.

Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich in een beschermd landschap. De nieuwe brug moet dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken. Dit zou ook zo zijn voor een eventuele tijdelijke brug waardoor de tijdelijke brug voor de start van de werken voor de nieuwe brug eerst opnieuw zou moeten afgebroken worden. Gezien de beperkte tijdwinst (en bovendien de hoge kost voor een zeer beperkte duur) ten opzichte van de definitieve oplossing, wordt er geen tijdelijke brug voorzien.

Impact van de werken?

De werfzone wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Tot midden 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen, zodat de infrastructuurwerken volgens de planning en op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Het grootste deel van de werken wordt overdag uitgevoerd, maar ook tijdens enkele weekendnachten. Wij doen er alles aan om de hinder tot een minimum te herleiden.