Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokeren - afschaffing overweg Oude Heerweg

We sluiten de overweg in de Oude Heerweg in Lokeren, langs de spoorlijn Gent-Antwerpen (L59) definitief af. 

Locatie

Bouw nieuwe tunnel tussen de Uitbreidingslaan en Klipsenstraat, overweg in de Oude Heerweg verdwijnt definitief.

Planning

Contact

Welke hinder kunt u ondervinden ?

De werken kunnen de volgende hinder met zich meebrengen:

 • Er wordt beperkt ‘s nachts gewerkt

 • Overweg Oude Heerweg wordt uitgebroken van zodra tunnel in dienst is

 • Pijlstraat blijft zo lang mogelijk in dienst

 • Tijdelijke inname parkeerplaatsen serviceflats

Welke werken voeren wij precies uit ?

In samenwerking met de stad Lokeren bouwen wij een nieuwe tunnel voor weg- en vrachtverkeer, fietsers en voetgangers van 4m50 breed. Voor de fietsers en voetgangers voorzien wij in de tunnel een dubbelrichting fietspad, dat verhoogd ligt.  

Bovendien realiseren wij nog de volgende werken in de omgeving samen met de bouw van de tunnel:

 • Heraanleg kruispunt Waaslandstraat/Pijlstraat/Louis-Paul Boonstraat

 • Heraanleg Pijlstraat

 • Plaatsen fietsbrug (fietsostrade) en aansluiting fietsostrade

 • Aanleg nieuwe toegang bedrijf Van Gansenwinkel/HS-cabine

 • Voorzien toegang voor goederenkoer

 • Aanleg gescheiden riolering

 • Aanleg bufferbekken

 • Doortrekken dubbelrichtingsfietspad Uitbreidingslaan

Wat zijn de fases van de werken ?

Volgens de huidige planning zouden de werken in het voorjaar van 2017 starten en 2 jaar duren. Eens de tunnel klaar is, wordt de overweg pas uitgebroken.

Fase 1: september tot oktober 2017
 • Rooien bomen, verplaatsen hek en aanleg riolering ter hoogte van Hof ter Klipsen
 • Aanpassing toegang Hof ter Klipsen
 • Toegang blijft gedurende de werken gegarandeerd
Lokeren fase 1
Fase 2: oktober 2017 tot mei 2018
 • Plaatsen gedeelte damplanken kant Klipsenstraat
 • Plaatsen damplanken kant Uitbreidingslaan
 • Aanleg nieuw stuk Klipsenstraat
 • Aanpassing gedeelte kruispunt
 • Bouw van de brugdekken naast het spoor
 • weekend 5 en 6 mei: geen treinverkeer mogelijk
  • opbraak van de sporen
  • inschuiven van de brugdekken
  • heraanleg van de sporen
Lokeren fase 2
Lokeren fase 2
Fase 3: mei 2018 tot december 2018
 • Afwerken tunnel kant Klipsenstraat
 • Aanleg nieuw fietspad tot aan Antwerpse Steenweg
Lokeren fase 3
Fase 4: januari 2019 tot mei 2019
 • Afwerking toegang tunnel
 • Afwerking kruispunt
Lokeren fase 4
Fase 5: mei 2019 tot september 2019
 • Afwerking terrein
 • Afwerking fietspad
 • Afsluiting overweg Oude Heerweg na ingebruikname tunnel
 • Opbraak overweg
 • Plaatsing afsluiting
 • Plaatsing vangrail
Lokeren fase 5
Medegefinancierd door de Europese Unie