Overslaan en naar de inhoud gaan

Maria-Aalter - herinrichting stationsomgeving

We voeren voorbereidende werken uit voor de aanleg van de bedding van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Samen met NMBS zal de stationsomgeving van Maria-Aalter ook worden heringericht.

Locatie

Stationsomgeving Maria-Aalter

Planning

Start: September 2018
End: 2020

Welke werken voeren we uit ?

  • Weekend 19 en 20 januari: we maken gebruik van een totale lijnonderbreking om ononderbroken te werken aan de aanleg van de tijdelijke stopplaats en enkele voorbereidingen uit te voeren. De perrons blijven toegankelijk via de tijdelijke trappen langs de Knesselaarsestraat. Gedurende twee jaar zullen deze tijdelijke perrons in dienst zijn.
  • Vanaf 21 januari tot eind februari: we voeren nachtwerken uit en deze kunnen occasioneel voor hinder voor de omwonenden zorgenWe moeten tijdens de nachten werken omdat dit overdag onmogelijk is op zo een drukke spoorlijn. 
  • Vanaf 9 maart tot en met 27 maart: we heien de damplanken in tijdens de nachten

Wat is een damplank? Een damwand of damplank is een stalen plaat met een bepaalde vorm die voor stevigheid zorgt.

Hoe gebeurt dit inheien? Het intrillen van damwanden is een heimethode waarbij men met een trilblok een damwand in trilling brengt. Hierdoor verliest de onderliggende grond zijn draagkracht en zakt de plank, onder het eigen gewicht en door een lichte druk van de machine, in de grond. Het inheien van damplanken is nodig voor de bouw van een nieuwe onderdoorgang. 

  • Weekend van 17 en 18 maart: we maken gebruik van een totale lijnonderbreking om vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend damplanken in te heien. 
  • 20 en 21 oktober 2019: we schuiven de onderdoorgang in
  • Tot 2020: afwerkingen aan het station en de omgeving

Welke hinder is er mogelijk ?

Tijdens de nacht-en weekendwerken kan er trillings- en/of geluidshinder  voor de omwonenden. De toegankelijkheid van de woningen blijft gegarandeerd. 
Stofhinder en moddervorming is mogelijk.