Overslaan en naar de inhoud gaan

Mol - Hasselt - Elektrificatiewerken

Locatie

tussen Mol en Hasselt

Planning

Begin: Maart 2019
Eind: Begin juni 2023

Voordelen elektrificatie

De elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol en Hasselt heeft verschillende voordelen:
- meer mogelijkheden (meer capaciteit en meer comfort) voor de reizigers
- draagt bij tot een betere stiptheid
- is milieuvriendelijk

Welke zijn de drie werkzones?

Zone 1: Balen - Beverlo
Zone 2: Beverlo - Zolder
Zone 3: Zolder - Zonhoven

Wat zijn de fasen van de werken?

Fase 1 - plaatsen nieuwe palen:
Eerst in zone Balen - Beverlo, dan in de zone Beverlo - Zolder en vervolgens in de zone Zolder-Zonhoven.
Tegelijk zullen we ook de uitrit van station Mol en de bundelsporen in Mol elektrificeren.
Deze fase is ondertussen afgerond.

Fase 2 - monteren bovenleidingen:
Eerst tussen Balen - Beverlo, dan tussen Zolder - Zonhoven en dan tussen Beverlo - Zolder.
De bovenleiding in de zone Beverlo-Zolder wordt pas als laatste geplaatst aangezien we eerst meerdere bruggen in deze zone moeten verhogen.

De Bruggen:

Wegbrug Stationsstraat, Beringen 

We breken eerst de oude brug af. Daarna wordt de brug vervangen door een nieuw exemplaar met een dubbele rijstrook want de huidige is:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Zeer smal voor het wegverkeer
 • Beperkt qua tonnage door de zeer slechte staat

De nieuwe brug komt op dezelfde plaats als de huidige brug waardoor de weg gedurende de periode van de werken onderbroken zal zijn.

 

 

Fietsbrug Steenstortstraat, Beringen

De bestaande brug blijft behouden. De borstwering van de brug wordt aangepast zodat er gesloten panelen boven de bovenleiding geplaatst zijn. Deze gesloten panelen zijn een veiligheidsmaatregel. Ze verhinderen dat objecten doorheen de borstwering kunnen gestoken worden die de bovenleiding kunnen raken.

Fietsbrug Zandstraat, Beringen

De huidige brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar, want:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Er zijn momenteel openingen in de vloerplaat
 • Borstwering niet conform de veiligheidsvereisten bij de plaatsing van een bovenleiding
 • Niet compatibel met elektrificatie

De nieuwe brug:

 • Komt ten zuiden van de bestaande brug, centraal tussen de Sint-Catharinastraat en de Schutterstraat
 • Zal een bredere doorgang hebben, namelijk 3m met langs weerszijden 1m schriekzone
 • Er komt een nieuw en breder fietspad met een uitwijkzone
 • De huidige brug blijft in dienst totdat de nieuwe klaar is

 

Brug Koerselsesteenweg, Beringen 

De brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar, want:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Heeft veel onderhoud nodig

De nieuwe brug, in beton, zal bestaan uit 2 overspanningen. De eerste en grootste overspanning is als overspanning over de beide sporen, de tweede overspanning van 6m is voorzien om een eventuele ongelijkgrondse kruising te kunnen maken voor de geplande fietssnelweg langs de spoorlijn L15, onder de Koerselsesteenweg door.

De breedte van de brug wordt vergroot naar een correcte wegindeling volgens de recentste richtlijnen. Hierbij wordt de rijweg fysiek afgescheiden van voet- en fietspaden. Deze verbreding komt ook het voetgangersverkeer tussen de treinperrons en de stationsparking ten goede gezien de oversteek over de sporen via deze brug verloopt.

Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke periode met hinder voor het verkeer op de Koerselsesteenweg. Daarom zal de brug in eerste instantie naast de bestaande brug gebouwd worden en vervolgens, na de afbraak van de bestaande brug ingeschoven worden.

Fietsbrug Routeke, Heusden-Zolder

De bestaande overbrugging zal verhoogd worden, want:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Borstwering niet conform de veiligheidsvereisten bij de plaatsing van een bovenleiding
 • Niet compatibel met elektrificatie

De geplande werken voorzien geen wijzigingen of uitbreidingen van de huidige functies.

Fietsbrug Routeken, Heusden-Zolder.

Timing werken

Bruggen

Koerselsesteenweg
De werken worden uitgesteld tot de tweede helft van april 2023. Meer info volgt later. 

Stationsstraat
De afwerking van de wegenis naar de nieuwe brug startte eind november. De aannemer streeft er naar om, afhankelijk van de weersomstandigheden, een onderlaag asfalt te plaatsten voor het kerstverlof, zodat de weg kan opengesteld worden.

De toplaag asfalt wordt in maart 2023 aangebracht. Hierdoor zal de Stationsstraat dan tijdelijk afgesloten worden.

Door de weersomstandigheden is er vertraging ten opzichte van de planning hierboven. Volgens de nieuwe planning zal de onderlaag van het asfalt afgewerkt zijn tegen begin februari. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal de toplaag aansluitend geplaatst worden. Indien niet, zal de wegenis worden vrijgegeven en zal de toplaag op een later tijdstip worden geplaatst.

Zandstraat

 • Eerste helft december: plaatsing nieuwe brug.
 • Voor 15 april: Afwerken wegenis van de nieuwe brug. 
 • Weekend 15 april: de oude brug wordt afgebroken. De oude brug blijft tot 15 april in dienst.
   

Elektrificatiewerken

2022-2023 

 • De werkzaamheden zullen langer duren. Dit komt onder meer door de gevolgen van de coronacrisis en door de laattijdige levering van materialen en installaties als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor kunnen de resterende werkzaamheden tussen Hasselt en Mol niet tijdig worden voltooid en wordt de planning voor het einde van de werken verschoven naar begin juni 2023.

 • Er wordt voornamelijk ‘s nachts (22u tot 6u) gewerkt. Telkens van maandag t.e.m. vrijdag.

Enkele kerncijfers

- De lengte van deze spoorlijn bedraagt 38 km
- we plaatsen 1.250 nieuwe bovenleidingspalen
- we voorzien 300 km nieuwe kabels en draden voor de bovenleiding
- we verhogen 4 bruggen 

Bouw nieuwe tractieonderstations en sectioneerpost

Bouw van nieuwe tractieonderstations en sectioneerpost. Deze spoorinstallaties zijn nodig om treinen elektrisch te kunnen laten rijden.
- 2 tractieonderstations in Leopoldsburg en Houthalen/Zolder
- 1 sectioneerpost in Hasselt (vertakking Zonhoven)

Impact van de werken

Onze werken kunnen geluids- en trillingshinder veroorzaken.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.