Overslaan en naar de inhoud gaan

Mol - Hasselt - Elektrificatiewerken

Locatie

tussen Mol en Hasselt

Planning

Begin: Start van de werken: maart 2019
Eind: Einde van de werken: eind 2022

Voordelen elektrificatie

De elektrificatie van de spoorlijn tussen Mol en Hasselt heeft verschillende voordelen:
- meer mogelijkheden (meer capaciteit en meer comfort) voor de reizigers
- draagt bij tot een betere stiptheid
- is milieuvriendelijk

Welke zijn de drie werkzones?

Zone 1: Balen - Beverlo
Zone 2: Beverlo - Zolder
Zone 3: Zolder - Zonhoven

Wat zijn de fasen van de werken?

Fase 1 - plaatsen nieuwe palen:
Eerst in zone Balen - Beverlo, dan in de zone Beverlo - Zolder en vervolgens in de zone Zolder-Zonhoven.
Tegelijk zullen we ook de uitrit van station Mol en de bundelsporen in Mol elektrificeren.

Fase 2 - monteren bovenleidingen:
Eerst tussen Balen - Beverlo, dan tussen Zolder - Zonhoven en dan tussen Beverlo - Zolder.
De bovenleiding in de zone Beverlo-Zolder wordt pas als laatste geplaatst aangezien we eerst meerdere bruggen in deze zone moeten verhogen.

De bruggen:

Wegbrug Stationsstraat, Beringen 

Deze brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar met een dubbele rijstrook want de huidige is:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Zeer smal voor het wegverkeer
 • Beperkt qua tonnage door de zeer slechte staat

De nieuwe brug komt op dezelfde plaats als de huidige brug waardoor de weg gedurende de periode van de werken onderbroken zal zijn.

Fietsbrug Steenstortstraat, Beringen

De borstwering van de brug wordt aangepast zodat er gesloten panelen boven de bovenleiding geplaatst zijn. Deze gesloten panelen zijn een veiligheidsmaatregel. Ze verhinderen dat objecten doorheen de borstwering kunnen gestoken worden die de bovenleiding kunnen raken.

Fietsbrug Zandstraat, Beringen

De huidige brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar, want:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Er zijn momenteel openingen in de vloerplaat
 • Borstwering niet conform de veiligheidsvereisten bij de plaatsing van een bovenleiding
 • Niet compatibel met elektrificatie

De nieuwe brug:

 • Komt ten zuiden van de bestaande brug, centraal tussen de Sint-Catharinastraat en de Schutterstraat
 • Zal een bredere doorgang hebben, namelijk 3m met langs weerszijden 1m schriekzone
 • De huidige brug blijft in dienst totdat de nieuwe klaar is

Brug Koerselsesteenweg, Beringen 

De brug wordt vervangen door een nieuw exemplaar, want:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Heeft veel onderhoud nodig

De nieuwe brug, in beton, zal bestaan uit 2 overspanningen. De eerste en grootste overspanning is als overspanning over de beide sporen, de tweede overspanning van 6m is voorzien om een eventuele ongelijkgrondse kruising te kunnen maken voor de geplande fietssnelweg langs de spoorlijn L15, onder de Koerselsesteenweg door.

De breedte van de brug wordt vergroot naar een correcte wegindeling volgens de recentste richtlijnen. Hierbij wordt de rijweg fysiek afgescheiden van voet- en fietspaden. Deze verbreding komt ook het voetgangersverkeer tussen de treinperrons en de stationsparking ten goede gezien de oversteek over de sporen via deze brug verloopt.

Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke periode met hinder voor het verkeer op de Koerselsesteenweg. Daarom zal de brug in eerste instantie naast de bestaande brug gebouwd worden en vervolgens, na de afbraak van de bestaande brug ingeschoven worden.

op 15 april 2021 zal er een archeologisch onderzoek plaats vinden op een perceel langsheen de Koerselsesteenweg in Beringen.

Fietsbrug Routeke, Heusden-Zolder

De bestaande overbrugging zal verhoogd worden, want:

 • Onvoldoende hoog voor het gabarit van een elektrische trein met bovenleiding
 • Borstwering niet conform de veiligheidsvereisten bij de plaatsing van een bovenleiding
 • Niet compatibel met elektrificatie

De geplande werken voorzien geen wijzigingen of uitbreidingen van de huidige functies.

Fietsbrug Routeken, Heusden-Zolder.

Timing werken

Bruggen

Dit najaar en nog tot januari 2022 zullen er werken aan de nutsleidingen plaatsvinden in de Stationsstraat, Koerselsesteenweg en de Geiteling in Beringen. 

De bouwkundige werken aan de bruggen zullen volgens de huidige planning dan starten begin 2022. De bedoeling is dat de inwoners van Beringen, net als begin 2020, worden uitgenodigd op een infomarkt waar de concrete fasering van de werken zal worden voorgesteld. Deze nieuwe infomarkt zou dan in de loop van januari 2022 plaatsvinden.

Vanaf de concrete planning van de verschillende werken vaststaat wordt hier samen met de stad Beringen over gecommuniceerd.

Elektrificatiewerken

2021 

 • Er wordt ‘s nachts (22u tot 6u) gewerkt. Telkens van maandag t.e.m. vrijdag.

  • September -> afrolwerken tussen Beringen en Leopoldsburg (tot november)

  • Oktober -> afwerken van de bovenleiding van Beverlo tot Leopoldsburg

  • November -> afwerken van de bovenleiding van Leopoldsburg tot Balen

  • December -> afrolwerken tussen  Balen en Mol

2022

 • Tegen het einde van 2022 zal alles terug in dienst genomen worden.

Enkele kerncijfers

- De lengte van deze spoorlijn bedraagt 38 km
- we plaatsen 1.250 nieuwe bovenleidingspalen
- we voorzien 300 km nieuwe kabels en draden voor de bovenleiding
- we verhogen 4 bruggen 

Bouw nieuwe tractieonderstations en sectioneerpost

Bouw van nieuwe tractieonderstations en sectioneerpost. Deze spoorinstallaties zijn nodig om treinen elektrisch te kunnen laten rijden.
- 2 tractieonderstations in Leopoldsburg en Houthalen/Zolder
- 1 sectioneerpost in Hasselt (vertakking Zonhoven)

Impact van de werken

 • Onze werken veroorzaken geluids- en trillingshinder.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.