Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Diversiteit, inclusie en gelijke kansen vormen de kern van onze bedrijfscultuur. Daarom verbinden we er ons toe om onze website voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor mensen met een handicap. En dit in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website www.infrabel.be

Mate van overeenstemming met de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Deze regels gelden op drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Wij voldoen nu aan WCAG 2.1 niveau AA.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website wordt gecontroleerd door een externe audit die wordt uitgevoerd door Anysurfer. Zoek De statuspagina Anysurfer.

Feedback

Wij stellen je feedback over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken erg op prijs. Stuur ons je opmerkingen en suggesties per e-mail naar contact@infrabel.be of via onze contactpagina.

Officiële ondertekening van de toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19 december 2022.