Overslaan en naar de inhoud gaan
Junior Buyer.

Junior Buyer

Opleidingsniveau
1 cycl./graduaat/bachelor
Experience
1ste ervaring (1-5 jaar)
Locatie
Brussel
Categorie
Procurement

De job

Als aankoper ben je, onder het toezicht van een Category Manager, actief betrokken in het proces voor de aankoop van goederen en diensten: het bepalen van de behoeften, marktprospectie, de opmaak van bestekken, beoordeling van de offertes tot de bestelling of het eigenlijke contract en de evolutie ervan in SharePoint en SAP. Je volgt de lopende contracten op en neemt de nodige acties. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en ziet erop toe dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten alsook de interne reglementen van Infrabel worden nageleefd. Je rapporteert aan een Category Manager die je helpt bij een aantal aankoopdossiers, en aan wie jij ondersteuning verleent tijdens onderhandelingen en intern overleg.

Als aankoper heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • In overleg met de Category Manager verzeker je de dagelijkse opvolging van de aankoopdossiers die je werden toegewezen, en stel je de goedkeuringsdocumenten op.
 • Je waakt erover dat de stappen die wettelijk vereist zijn voor de gunning van de opdrachten, worden gevolgd.
 • Je verzekert de opvolging van de lopende contracten die je zijn toegewezen, en je neemt de nodige acties.
 • Je behandelt de klachten betreffende de jou toegewezen contracten (laattijdige leveringen, niet-conforme leveringen, ...).
 • Je hebt dagelijks contact met de technische diensten, de eindgebruiker en de leveranciers (brieven, e-mails, telefoonoproepen).
 • Je bezorgt je interne klanten de nodige inlichtingen over de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de delegatie van bevoegdheden (flow van interne goedkeuringen).

Jobnews 499 H HR 2019.

Jouw profiel

 • Je bezit een bachelordiploma of gelijkwaardig.
 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in het domein van aankopen.
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans.
 • Je hebt een basiskennis van de meest courante Office-toepassingen (Word, Excel, ...) en je hebt nieuwe IT-programma's snel onder de knie.
 • Kennis van SAP is een meerwaarde.
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een grote troef.
 • Je bent analytisch ingesteld en zeer communicatief!
 • Plannen en organiseren is je tweede natuur!

Ons aanbod

 • Een boeiende en veelzijdige job
 • In een stabiele onderneming die meebouwt aan een duurzame mobiliteit, op één lijn met de samenleving.
 • Je bent verantwoordelijk voor dossiers die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de activiteiten van Infrabel.
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je neemt je loopbaan zelf in handen.
 • Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-lifebalans vindt.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis met de trein reizen in de België.

Welke stappen doorloop je?

De werkomgeving

Infrabel is een dynamisch en autonoom overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten voordele van de economische en sociale ontwikkeling van België. Als exploitant van de Belgische spoorinfrastructuur wil Infrabel de spooroperatoren een competitieve infrastructuur aanbieden die aangepast is aan de huidige en toekomstige vraag. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Binnen Infrabel is de dienst Procurement belast met de opdrachten van leveringen en diensten voor Infrabel en ook gedeeltelijk voor TUC Rail. De dienst garandeert professionele opdrachten van een onberispelijke kwaliteit in het domein van overheidsbedrijven.


Vragen over deze vacature?

Over de selectieprocedure
Alyssa vanGoethem
alyssa.vangoethem [at] infrabel.be