Overslaan en naar de inhoud gaan

Technicus (Bachelor) spoorwerken

Opleidingsniveau
1 cycl./graduaat/bachelor
Experience
1ste job
Locatie
Gent
Kortrijk
Categorie
Techniek

De job

Elke dag rijden er meer dan 4.000 treinen op ons spoornet. Enkel dankzij goed onderhouden sporen kunnen die treinen veilig en vlot op hun bestemming geraken. Als Technicus Bachelor spoorwerken ben je mee verantwoordelijk voor onderhouds- en vernieuwingswerken aan onze sporen en wissels.

Onderhoudswerken.

 • Je controleert en inspecteert onze installaties (sporen, wissels, overwegen, …) en hun omgeving (taluds, bermen, waterafvoer, …).
 • Je meet, evalueert en stelt een diagnose van de staat van deze installaties, door middel van verschillende meettechnieken en analyseer je specifieke technische problemen aan het spoor.
 • Je neemt actief deel aan onderhoudswerken en –interventies en controleer je de goede uitvoering.
 • Je ziet toe op de naleving van de technische voorschriften en de veiligheidsmaatregelen.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatie, de planning en de uitvoering van de onderhoudsinterventies (beheer van de ploeg, het gereedschap en de veiligheid).
 • Je neemt deel aan de opmaak en de aanpassing van technische (controlefiches) en veiligheidsdocumenten en het bijwerken van databases (computertoepassingen).
 • Je voert toezicht uit op de goede uitvoering van de werken (door eigen personeel en/of door aannemers) en op de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.

Vernieuwingswerken.

 • Je bent de rechterhand van de werfleider of je bent zelf werfleider (kleinere) werken.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding, de planning en de realisatie van de (vernieuwings)werken.
 • Je voert toezicht uit op de goede uitvoering van de werken (door eigen personeel en/of aannemers) en op de naleving van de wettelijke en technische voorschriften.
 • Je zorgt ervoor dat de werken veilig worden uitgevoerd.
 • Je doet plaatsbezoeken en controles te velde (opmetingen maken).
 • Je staat in voor de opmaak van diverse documenten (meetstaten, vorderingsstaten, dagboek der werken, …).
 • Je neemt deel aan de werfvergaderingen en je vervangt de werfleider indien nodig.
 • Je brengt op regelmatige basis verslag uit aan jouw leidinggevende (opmaak van rapporten, schema’s, …).
 • Je bestelt de materialen en voorziet logistieke middelen voor de uitvoering van de werken.

Je kan belast zijn met de leiding van een team. Je hebt vaste uren, maar werkt ook regelmatig ‘s nachts en in het weekend (gemiddeld een 2-tal keer per maand).

Jouw profiel

 • Je hebt een bachelor diploma in één van de volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie of biotechniek.
 • Je beschikt over een rijbewijs B of je bent bereid dit te behalen.
 • Je maakt je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past deze in alle situaties toe. Je respecteert de regels en je volgt de procedures.
 • Je bent leergierig. Je herkent structuur in informatie en je hebt inzicht in oorzaak en gevolg van dagelijkse problemen.
 • Je collega’s kunnen steeds op je rekenen. Je helpt andere teamleden waar nodig en respecteer de onderlinge afspraken.
 • Je maakt heldere afspraken over wat wanneer gerealiseerd zal worden en je bent je bewust van de deadlines.
 • Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je controleert dat je werk juist en volledig is.
 • Je laat de zaken vooruitgaan en je neemt uit eigen beweging de nodige acties om dringende problemen op te lossen.

Jobnews 721 H-HR 2018

Ons aanbod

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in België.

Welke stappen doorloop je?

De werkomgeving

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in België. Daarnaast regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer.

Je komt terecht bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de controle,  het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding, … Zij ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels.

Het Belgische spoornet is ingedeeld in 5 area’s. Je komt terecht in de area North-West, die als werkgebied de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen heeft en ook een klein gedeelte van Vlaams Brabant. Je zal werken vanuit één van volgende werkzetels: Gent, Kortrijk.


Vragen over deze vacature?

Over de selectieprocedure
Rimke Debeuf
rimke.debeuf [at] hr-rail.be