Overslaan en naar de inhoud gaan
Opleidingsniveau
BSO-dipl. na 7de jaar
TSO
Experience
1ste job
Minder dan 5 jaar ervaring
Senior
Locatie
Gent
Kortrijk
Categorie
Techniek

De job

Als Technicus spoorwerken ben je mee verantwoordelijk voor onderhouds- en vernieuwingswerken aan onze wissels, seinen, overwegen, spoordetectiesystemen, …

Onderhoudswerken.

 • Je controleert en inspecteert onze installaties (sporen, wissels, overwegen, …) en hun omgeving (taluds, bermen, waterafvoer, …).
 • Je meet, evalueert en stelt een diagnose van de staat van deze installaties, door middel van verschillende meettechnieken en analyseer je specifieke technische problemen aan het spoor.
 • Je neemt actief deel aan onderhoudswerken en –interventies en controleer je de goede uitvoering.
 • Je ziet toe op de naleving van de technische voorschriften en de veiligheidsmaatregelen.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de organisatie, de planning en de uitvoering van de onderhoudsinterventies (beheer van de ploeg, het gereedschap en de veiligheid).
 • Je neemt deel aan de opmaak en de aanpassing van technische (controlefiches) en veiligheidsdocumenten en het bijwerken van databases (computertoepassingen).
 • Je voert toezicht uit op de goede uitvoering van de werken (door eigen personeel en/of door aannemers) en op de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.

Vernieuwingswerken.

 • Je bent de rechterhand van de werfleider of je bent zelf werfleider (kleinere) werken.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding, de planning en de realisatie van de (vernieuwings)werken.
 • Je voert toezicht uit op de goede uitvoering van de werken (door eigen personeel en/of aannemers) en op de naleving van de wettelijke en technische voorschriften.
 • Je zorgt ervoor dat de werken veilig worden uitgevoerd.
 • Je doet plaatsbezoeken en controles te velde (opmetingen maken).
 • Je staat in voor de opmaak van diverse documenten (meetstaten, vorderingsstaten, dagboek der werken, …).
 • Je neemt deel aan de werfvergaderingen en je vervangt de werfleider indien nodig.
 • Je brengt op regelmatige basis verslag uit aan jouw leidinggevende (opmaak van rapporten, schema’s, …).
 • Je bestelt de materialen en voorziet logistieke middelen voor de uitvoering van de werken.

Je kan belast zijn met de leiding van een team. Je hebt vaste uren, maar werkt ook regelmatig ‘s nachts en in het weekend (gemiddeld een 2-tal keer per maand).

 

Jouw profiel

 • Je hebt een diploma van het algemeen secundair onderwijs (ASO).
 • OF Je hebt een TSO/BSO diploma in één van volgende studiegebieden: mechanica en elektriciteit, bouw, auto, chemie, grafische communicatie en media, hout, koeling en warmte of land- en tuinbouw.
 • OF Je hebt ten minste 2 jaar relevante ervaring in het leiden van een ploeg in het domein van spoorwerken, onderhoud en/of vernieuwing van sporen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid dit te behalen.
 • Je maakt je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past deze in alle situaties toe. Je respecteert de regels en je houdt steeds rekening met de te volgen procedures.
 • Je bent leergierig. Je herkent structuur in informatie en je hebt inzicht in oorzaak en gevolg van dagelijkse problemen.
 • Je collega’s kunnen steeds op je rekenen. Je helpt andere teamleden waar nodig en respecteert de onderlinge afspraken.
 • Je maakt heldere afspraken over wat wanneer gerealiseerd zal worden en je bent je bewust van de deadlines.
 • Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je controleert dat je werk juist en volledig is.
 • Je laat de zaken vooruitgaan en je neemt uit eigen beweging de nodige acties om dringende problemen op te lossen.

 

Ons aanbod

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in de Benelux.

Welke stappen doorloop je?

De werkomgeving

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in België. Daarnaast regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer.

Je werkt bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de controle,  het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding, … . Zij ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels.

 

Het Belgisch spoornet is verdeeld in 5 area’s. De area North-West, heeft als werkgebied de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en ook een klein gedeelte van Vlaams Brabant. Je zal werken vanuit één van volgende werkzetels: Gent, Kortrijk.


Vragen over deze vacature?

Over de selectieprocedure
Rimke Debeuf
rimke.debeuf [at] hr-rail.be