Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervanging overwegen in Diepenbeek

Infrabel en zijn partners werken aan de vervanging van alle overwegen in Diepenbeek.

Locatie

Diepenbeek

Planning

Start: Januari 2020
End: Midden 2022

Tijdelijke opschorting van de werken

Om een veilige en kwalitatieve dienstverlening voor onze klanten en gebruikers van het spoor te kunnen garanderen tijdens de volledige duur van de Coronaviruscrisis, richten we ons momenteel op de uitvoering van de essentiële werken op het Belgische spoorwegnet. Je kan hierover meer lezen in ons persbericht.

De werken in het kader van het vervangen van de overwegen en het Spartacusproject in Diepenbeek zijn tijdelijk opgeschort. Concreet betekent dit dat de overweg in de Waardestraat nog niet wordt afgesloten.

De archeologische opgravingen in het kader van het Spartacusproject gaan voorlopig wel nog door. Deze situatie kan mogelijks veranderen naargelang de maatregelen en omstandigheden van de crisis. Infrabel en de aannemer staan continu in overleg met elkaar en de overheid. De opgelegde veiligheidsvoorschriften worden toegepast.

Afschaffen overwegen Diepenbeek

We werken aan de afschaffing en vervanging van alle overwegen in Diepenbeek.  Het doel is om de veiligheid op het Belgische spoornet en voor de weggebruikers verder te verhogen. Het vormt het grootste overwegenproject in België en is een samenwerking van Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest, de gemeente Diepenbeek en NMBS. Deze werken kaderen gedeeltelijk binnen het Spartacusproject, meer bepaald in de aanleg van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht.

Welke werken voeren we precies uit?

In totaal zullen er 7 overwegen in Diepenbeek worden afgeschaft. De eerste werkzaamheden op het terrein zijn in januari 2020 gestart. Tussen de overwegen van de Stationsstraat en de Waardestraat wordt er aan de fundering van de weg langs het spoor gewerkt. Op andere plaatsen is men bezig met het verplaatsen van de nutsleidingen (kabels voor gas, elektriciteit en water).

Eind 2019 is BAAC Vlaanderen (Archeologie en Bouwhistorie) begonnen met archeologisch onderzoek (vooronderzoek en opgravingen) op de sites langs het spoor en de overwegen. Momenteel zijn de archeologen vooral actief in de zone rond de overweg Nierstraat. Ze hebben materiaal en grondsporen gevonden uit verschillende periodes: zowel uit de steentijd, metaaltijden, de Romeinse tijd als uit de middeleeuwen. De opgravingen en vondsten zullen naast de standaardrapportage en opslag – in samenwerking met het Gallo-Romeins museum van Tongeren – deels worden aangewend voor educatief gebruik.

Nierstraat en Rooistraat

Deze overwegen zullen vervangen worden door een brug tussen de Nierstraat en de N2, met een nieuwe aansluiting van de Rooistraat.

Timing
Tot einde februari 2020: Archeologische opgravingen
Februari - april 2020: Werken nutsleidingen
Vanaf mei 2020: Bouw brug Nierstraat
Midden 2020 - midden 2021: Grondwerken, riolerings- en wegeniswerken
Midden 2022: In dienstname brug + definitief afsluiten Nierstraat en Rooistraat

Brug Nierstraat.

Peperstraat en Waardestraat

Deze overwegen worden vervangen door een brug aan de Waardestraat. Ook zal de huidige onverharde verbinding tussen de Waardestraat en de Stationsstraat opgewaardeerd worden tot een volwaardige weg. De Peperstraat ten noorden van het spoor wordt doorgetrokken tot de Waardestraat.

Vanaf 30 maart zal de Waardestraat definitief afgesloten worden. Dit dient nu al te gebeuren omdat de toekomstige brug van de Waardestraat op dezelfde locatie gebouwd wordt.

Timing
Afgerond: Archeologisch onderzoek
Februari - april 2020: Werken nutsleidingen
30 maart 2020: Aflsuiten overweg Waardestraat
Vanaf mei 2020: Bouw brug 
Eind mei 2020 - midden 2021: Grondwerken
Midden 2020 - midden 2021: Riolerings- en wegeniswerken
Midden 2022: Geplande indienstname brug

Brug Waardestraat.

Stationsomgeving

De stationsstraat zal vervangen worden door een onderdoorgang voor reizigers. Verder zullen we in samenwerking met de NMBS de stationsomgeving heraanleggen en de perrons ophogen en vernieuwen.

Timing
Begin tot midden maart 2020: Archeologisch onderzoek
Februari - april 2020: Werken nutsleidingen
Vanaf mei 2020: Bouw onderdoorgang
Voorjaar 2020: Tijdelijke parkeerplaatsen Industrielaan
Midden 2020: Werken stationsomgeving
2021: Perronverhogingen
Begin 2022: Afschaffen overweg Stationsstraat

Stationsomgeving.

Molenstraat en Bentstraat

Deze overwegen worden vervangen door een nieuwe brug aan de Molenstraat voor alle verkeer. Ook worden er twee nieuwe fietsverbindingen gerealiseerd.
De eerste fietsverbinding volgt het tracé van de nieuwe weg over het spoor. Een tweede fietspad komt parallel aan het spoor te liggen, loopt tot de Bentstraat en wordt dan doorgetrokken tot de Molenstraat in Bilzen.

Timing
Midden 2020: Archeologisch onderzoek
Vanaf einde 2020: Bouwkundige werken
2021 - 2022: Riolerings- en wegeniswerken
Midden 2021: Fietspad naar Bilzen
Midden 2022: Geplande indienstname brug en afsluiten overwegen

Brug Molenstraat.

Industrielaan

Om later voldoende ruimte te hebben voor de aanleg van het tramspoor (Spartacusproject), wordt de Industrielaan lichtjes verschoven. Ook zal er een fietspad aangelegd worden.

Welke impact hebben deze werken?

Bewoners
Er zullen in beperkte mate nacht- en weekendwerken zijn, dan wordt u verwittigd via een bewonersbrief.

De woningen en bedrijven zullen tijdens de werken steeds bereikbaar zijn (minstens te voet). Doorgang voor hulpdiensten is ook gegarandeerd.

Omleidingen of aanpassingen verkeerssituatie worden steeds in samenspraak met de gemeente Diepenbeek opgesteld. Sommige werken worden gefaseerd uitgevoerd.

Werfverkeer loopt zoveel mogelijk via gewestwegen en werfpistes.
De overwegen worden in de mate van het mogelijke opengehouden tot het alternatief gerealiseerd is.

Reizigers
Voor de realisatie van bepaalde grote werkzaamheden, gespreid over de hele looptijd van de werken (2020 – 2022), zal het treinverkeer gedurende 7 volledige weekends onderbroken worden. Tijdens deze weekends zal er ononderbroken (zowel overdag als ’s nachts) worden gewerkt.

Tijdens werkzaamheden aan de stationsparking in de Spoorstraat zal er alternatieve parkeergelegenheid voorzien worden. De perrons zullen steeds bereikbaar zijn.

Extra

De powerpoint presentatie van de infomarkt van 5/02/2020 kan u hier terugvinden.