Overslaan en naar de inhoud gaan
Werken op de spoorlijn Mechelen-Dendermonde.

Complexe ‘werfpuzzel’ om cruciale projecten op schema te houden

Samen met de verschillende spooroperatoren zullen we een reeks belangrijke spoorwerven heropstarten of herplannen. Dat doen we uiteraard met respect voor de regels van de Nationale Veiligheidsraad. Om een deel van de achterstand in te halen, zullen we ook tijdens het bouwverlof doorwerken. Zo blijven een aantal belangrijke projecten op schema.

Op pauze voor de schermen maar erachter niet

Door de coronacrisis moesten we de afgelopen weken de meeste spoorwerven stilleggen. De werken voor de schermen stonden dan wel even op pauze, maar achter de schermen zaten we niet stil. Het was een uitdaging om samen met de spooroperatoren een nieuwe planning vast te leggen voor de tweede helft van 2020. Het was een noodzakelijke denkoefening om de negatieve gevolgen voor het spoornet te beperken, tegelijk voorkomen we zo een stortvloed aan werven in 2021.

Puzzel gelegd

De puzzel leggen kan enkel in overleg met de spooroperatoren omdat we voor sommige werven de treindienst moeten aanpassen of er bussen ingelegd moeten worden. We danken dus onze klanten waar we mee samenwerken om constructief mee te denken. Zo konden we de complexe puzzel leggen en alles herplannen.

Hervatten werken spoorlijn Mechelen-Dendermonde

Een van onze grootste werven die door corona quasi volledig stilviel, was die op de spoorlijn tussen Mechelen en Dendermonde. Om die werf en alle opvolgtrajecten te kunnen herplannen hebben we in overleg met de spooroperatoren besloten om de werf voorrang te geven op andere werven. Dat was nodig om alternatieve routes te kunnen voorzien.

Nieuwe spoorverbinding in Schaarbeek

Van begin augustus tot midden oktober 2020 leggen we een nieuwe spoorverbinding aan op het terrein van Schaarbeek-Vorming. Die nieuwe spoorverbinding zorgt ervoor dat goederentreinen vanuit Antwerpen kunnen aansluiten op een ringspoor rond Brussel. We stellen de werken met meer dan een maand uit om ruimte te maken in de planning om de werken op de spoorlijn tussen Mechelen en Dendermonde uit te voeren. Ze tegelijk uitvoeren was niet mogelijk omdat de lijn naar Schaarbeek een alternatieve route is tijdens de werken tussen Mechelen en Dendermonde.

Vernieuwings- en onderhoudswerken tussen Mechelen en Dendermonde

De werken aan de Jan Bogaertsbruggen in Kappelle-op-den-Bos waren al deels uitgevoerd. Tijdens de maand juli zullen we de werken verderzetten. Maar om dat veilig te kunnen doen moeten we de spoorlijn volledig onderbreken. Op 16-17 mei, 23-24 mei en van 4 tot en met 26 juli zal er dus geen treinverkeer mogelijk zijn op de lijn tussen Mechelen en Dendermonde. We maken van die gelegenheid gebruik om tegelijk op de volledige lijn nog andere noodzakelijke vernieuwingswerken (rails, dwarsliggers en ballast) uit te voeren.

Station Mechelen

We doen meteen ook een wisselvernieuwing aan de uitrit van het station in Mechelen zodat de spoorbypass op schema blijft. Die zal ervoor zorgen dat treinen sneller door het station zullen kunnen rijden. Een noodzakelijke ingreep om ervoor te zorgen dat het stationsproject Mechelen kan verder gaan volgens de planning. We zorgen er ook voor dat de spoorlijn Mechelen-Dendermonde in het station aansluit op de spoorlijn Antwerpen-Brussel. Dat doen we om voldoende capaciteit voor de treinen te garanderen.

Veiligheid van ons personeel is prioritair

Veiligheid is een prioriteit. Dus voorzien we het nodig beschermingsmateriaal voor onze collega’s en houden we ook op onze werven rekening met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Meer informatie over de werken vind je op de werfpagina van  de werken op de spoorlijn tussen Mechelen en Dendermonde. Informatie over onze andere werven vind je via de optie ‘zoek een werf’.