Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen raken we nóg verder

Onze visie op partnerships

De kwaliteit van het spoorwegnet is onze topprioriteit. Logisch: ze heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid en stiptheid van de treinen. Daarom werken we enkel met de beste materialen en de meest deskundige leveranciers. Daarnaast werken we nauw samen met aannemers: zij staan in voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerken aan de spoorweginfrastructuur. Ook buigen ze zich over de ontwikkeling van projecten voor de uitbreiding van het spoorwegnet.

Hoe met ons samen werken (SAP Ariba)?

Gedragscode en veiligheid

We gaan er prat op een verantwoord aankoopbeleid. Eentje dat integraal beantwoordt aan de behoeften en prioriteiten van ons bedrijf. De kwaliteit van het spoorwegnet is onze topprioriteit. Logisch: ze heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid en stiptheid van de treinen. Daarom werken we enkel met de beste materialen en de meest deskundige leveranciers. Daarnaast werken we nauw samen met aannemers: zij staan in voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerken aan de spoorweginfrastructuur. Ook buigen ze zich over de ontwikkeling van projecten voor de uitbreiding van het spoorwegnet.

Download onze gedragscode
Download our code of conduct

E-learning

We stellen alle nodige veiligheidsinformatie over het spoordomein ter beschikking van het personeel die rond de sporen werkt. Meer weten? Bezoek dan snel de e-learning website over veiligheid.

Aankoop van schroot en tweedehandsvoertuigen

Het Recyclingbureau is verantwoordelijk om goederen die niet meer intern hergebruikt kunnen worden te verkopen aan gespecialiseerde bedrijven.

Procedures

Leuk dat je met ons wil samenwerken!

Al geven we toe dat die klus niet op één dag geklaard is. Want als overheidsbedrijf zijn we verplicht een aantal procedures na te leven. Daarom geven we je graag 3 mogelijkheden mee om leverancier te worden.
 

 1. Het je een vraag of wil je graag leverancier worden? Registreer je dan via dit contactformulier.
   
 2. Registreer je voor een opdracht die je terugvond op een van deze websites:
  • e-Procurement: voor alle overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt op Belgisch en Europees niveau 
  • PB EU: publicatieblad van de Europese Unie voor alle opdrachten die zijn bekendgemaakt op Europees niveau
    
 3. Infrabel gebruikt Ariba als platform voor de gunning van de opdrachten.
  Alle leveranciers die betrokken worden in toekomstige aankoopprocessen dienen de registratie op het Ariba network te voltooien.
  De kandidaten / leveranciers zullen een uitnodiging tot inschrijving op het Ariba Network krijgen. 
  Het doorlopen van ons registratieproces is verplicht.
   

 4. Als leverancier van producten of strategische diensten kan je ook deelnemen aan een kwalificatieprocedure die volledig onafhankelijk van een aankoop gebeurt. Wanneer een aankoop van deze producten of diensten vervolgens plaatsvindt, worden enkel de gekwalificeerde firma’s geconsulteerd. Meer weten over de wetgeving van overheidsopdrachten ? We verwijzen je graag door naar de website van de federale overheid.

Kwalificatieprocedure

Wil je als bedrijf je kandidatuur indienen voor selectie in een kwalificatiesysteem? Stuur dan een e-mail naar kwalificaties@infrabel.be. Vermeld steeds voor welk  kwalificatiesysteem je je kandidaat stelt.

Een medewerker van onze dienst 'Kwalificaties' bezorgt je vervolgens de administratieve en technische specificaties. Daarin vind je een beschrijving terug van de tests en processen van de kwalificatie. Na ontvangst van de administratieve en technische dossiers start een van de betrokken diensten de evaluatie op.

Opgelet: indien we in een bestek gebruik maken van de selectie door middel van het kwalificatiestysteem, dan ontvangen enkel gekwalificeerde bedrijven het bestek. Meer weten hierover? Raadpleeg hieronder het overzicht van bestaande kwalificatiesystemen.

Dit overzicht van kwalificatiesystemen die bij INFRABEL gelden, is bedoeld ter informatie. De officiële publicatiebron van deze kwalificatiesystemen is en blijft evenwel het Bulletin der Aanbestedingen (www.publicprocurement.be) en het Publicatieblad van de Europese Unie (https://ted.europa.eu):

 De 2 publicaties van Infrabel betreffende de kwalificatiesystemen op het platform van e-procurement zijn beschikbaar via onderstaande links:

Het is dus raadzaam om steeds de officiële bronnen te raadplegen.

Procurement (aankoop)

Als overheidsbedrijf moeten we de huidige wetgeving naleven. Daar ziet onze 'Procurement' dienst op toe. Zo stellen we onze opdrachten open voor iedereen én streven we een eerlijk en niet-discriminerend beleid na. Eentje dat ook concurrentie mogelijk maakt.

Onze dienst Procurement bekommert zich over de volgende taken:

 • Overheidsopdrachten organiseren via een niet-discriminerende aanbestedingsprocedure
 • ‘Win-win’-samenwerkingsverbanden oprichten tussen de interne klant (eindgebruiker) en de leverancier
 • De interne klanten in contact brengen met leveranciers die kwalitatief hoogstaande producten afleveren binnen de vastgelegde termijn (just in time), zodat we onze werken volgens de planning en het meerjareninvesteringsplan kan uitvoeren
 • Concurrerende prijzen nastreven
 • De kwaliteit van de prestaties verbeteren
 • De leveranciers aanmoedigen om binnen het bedrijf vernieuwing na te streven
 • Een verantwoord aankoopbeleid voeren
Aankoopvoorwaarden voor aanneming van leveringen en diensten. 

Download hier onze aankoopvoorwaarden.

Contactgegevens Purchasing

Sofie GORIS, Indirect Sourcing Manager | sofie.goris@infrabel.be
 

 1. Ina VAN DER DONCK
  Category Manager Facility Management, Work safety & Office Supplies
  (o.a. onderhoudsmateriaal, verf, schoonmaakproducten, bouwmaterialen, kledij)
  ina.vanderdonck@infrabel.be
   
 2. Gilles ALAERTS
  Category Manager Corporate Services
  (o.a. communicatiediensten, publiciteit)
  gilles.alaerts@infrabel.be
   
 3. Julien PAQUET
  Category manager Strategic Consulting
  (consultingopdrachten)
  julien.paquet@infrabel.be
   
 4. Paul WARMOES
  Category manager Transport & Fleet
  (o.a. voertuigen, verhuur van wagons)
  paul.warmoes@infrabel.be

Tanguy VAN DEN ABEELEN, Direct Sourcing Manager | tanguy.vandenabeelen@infrabel.be

 

 1. Bart VERSCHRAEGEN
  Category Manager Track
  (spoormateriaal en mechanische uitrustingen; o.a. beton, hout, spoorstaven, ballast, wissels, stalen platen)
  bart.verschraegen@infrabel.be
   
 2. Stéphane THIELTGEN
  Category Manager Signalling
  (uitrusting seininrichting: treindetectiemateriaal, lichtseinen, elektrisch materiaal)
  stephane.thieltgen@infrabel.be
   
 3. Fabien LHOIR
  Category Manager Electrical Material & Energy
  (o.a. transformatoren, bedrading en kabels, materiaal onderstations, materiaal bovenleidingen)
  fabien.lhoir@infrabel.be

Bart DE BREMME, IT Sourcing Manager | bart.debremme@infrabel.be
 

 1. David DRUEZ
  Category Manager IT Hardware
  david.druez@infrabel.be
   
 2. Pascal MESTDAGH
  Category Manager IT Software
  pascal.mestdagh@infrabel.be

Administratie

Facturatiegegevens

INFRABEL nv
10-31 I-FBA.113
Accounts Payable Department
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel
Ondernemingsnummer: 0869.763.267

Een vraag over uw factuur?

Accounts Payable Department
I-FBA.113
ap@infrabel.be
+32 (0)2/525.29.88

Vraag om keuring

Om een inspectie aan te vragen, gelieve het document "B678 Vraag om keuring" te gebruiken, in pdf of in xls formaat.

Technische specificaties

De technische specificaties zijn niet langer beschikbaar op het internet. Indien u een technische specificatie zoekt in het kader van een gepubliceerde overheidsopdracht, gelieve dan een e-mail te sturen naar het contactpunt vermeld in het bestek of naar de bevoegde technische dienst. Indien u een technische specificatie zoekt betreffende een product of dienst welke onder een kwalificatiestelsel valt, gelieve dan een e-mail te sturen naar kwalificaties@infrabel.be.

Procedures

Je kan je kandidatuur indienen of ons een offerte bezorgen wanneer we een nieuwe opdracht bekendmaken. 
Die vind je telkens terug via op deze websites:

 

 1. e-Procurement : voor alle overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt op Belgisch en Europees niveau. 
 2. PB EU: publicatieblad van de Europese Unie voor alle opdrachten die zijn bekendgemaakt op Europees niveau.
 3. Infrabel gebruikt Ariba als platform voor de gunning van de opdrachten.

 • Alle leveranciers die betrokken worden in toekomstige aankoopprocessen dienen de registratie op het Ariba network te voltooien.

 • De kandidaten / leveranciers zullen een uitnodiging tot inschrijving op het Ariba Network krijgen.

  Het doorlopen van ons registratieproces is verplicht.

Let wel: de kans bestaat dat sommige opdrachten bepaalde kwalitatieve selectiecriteria vermelden. Daar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen. Voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken is een erkenning als aannemer verplicht als de prijs van de werken een bepaald bedrag overschrijdt.

Meer weten over de erkenning als aannemer? We verwijzen je graag door naar de website van de FOD Economie: die beheert het erkenningssysteem van de aannemers.

Safety Charter voor aannemers

Veiligheid is onze top prioriteit, ook bij onze aannemers. In samenspraak met hen hebben we een Safety Charter opgesteld waarmee we het veilig werken op onze werven verder willen versterken door het juiste gedrag te bevorderen. Begin 2023 hebben wij, samen met TUC RAIL en vele (onder-)aannemers die op het spoorwegdomein werken, dit charter ondertekend. Eind 2023 zijn er ook al nieuwe (onder-)aannemers bij gekomen, die zich vooral bezig houden met groenbeheer en kraanwerken. Hiermee engageren we ons voor meer veiligheid op onze spoorwerven.

Vind het Safety Charter hier

In oktober 2022 werd voor de eerste keer het symposium Safety Rocks georganiseerd. Het doel hiervan was om samen met de aannemers constructief samen te werken aan de veiligheid op onze werven, en dit op verschillende vlakken, zoals bijna ongeval-meldingen, pre-jobbriefings, Last minute risk analysis en taalgebruik. Safety Rocks is nu een jaarlijks symposium, maar er zijn ook veel tussentijdse contacten met onze (onder-)aannemers. Ondertussen moeten alle werknemers van een (onder-)aannemer die op onze sporen komt, ook verplicht een examen afleggen bij een onafhankelijke instantie om een certificaat te halen. Dit certificaat bewijst dat hij/zij de nodige kennis heeft.

Werken in aanneming

Contractuele voorschriften
Opgeleid personeel 
Leider van het werk

OTW

 • Zie bovenstaande referentie tab
Kijk-uit

Aankondiger

Grenswachter
Erkenning van aannemers voor landmeetkundige opmetingen

 

Nutsinstallaties derden

Er liggen heel wat nutsinstallaties derden op het domein of onder de sporen van Infrabel: waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitskabels, telecommunicatiekabels enz. Wenst u een nieuwe installatie aan te leggen of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan bestaande installaties? Dan vindt u hieronder onze contactgegevens en de nodige informatie aangaande uw aanvraag.

Om gas, elektriciteit, water en telecommunicatie tot bij de mensen thuis, de bedrijven of publieke ruimtes te voeren, liggen er heel wat nutsleidingen op het domein of onder de sporen van Infrabel. Het aanleggen van nieuwe leidingen of het uitvoeren van werkzaamheden aan deze leidingen kan een impact hebben op de stabiliteit en de veiligheid van de spoorinfrastructuur en het treinverkeer. Daarom dient u steeds een vergunning aan te vragen bij Infrabel. U kunt de volledig reglementering omtrent deze vergunningsaanvraag vinden in bundel 35.1 - Beheer van nutsinstallaties op het domein en onder de sporen van Infrabel Versie 1.2.

Om deze vergunningsaanvragen zo efficiënt mogelijk te behandelen, werken wij zowel lokaal als centraal:

Lokaal

Beheer van vergunningsaanvragen voor nutsleidingen van derden (o.a. technisch advies geven bij en opstellen van technische specificaties omtrent individuele vergunningsaanvragen, opvolging van het dossier, enz.)

Centraal

Overkoepelend bureau (o.a controle en goedkeuring van de vergunningsaanvragen; opmaak van reglementering, procedures, IT-tools, enz.; networking met belangengroepen, tussenkomst bij juridische en financiële probleemdossiers, enz.)

Contactgegevens

Contact Wallonie & Bruxelles (FR) : Xavier Renaux
Contact Vlaanderen & Brussel (NL) : Pascal Duyshaver

10-04 I-AM.346
Rue De France 85
1060 Bruxelles

51332.Infrabel.Utilities@infrabel.be

FR: +32 (0)2 525 41 34
NL: +32 (0)2 525 42 90

Documenten

Hieronder kunt u nuttige documenten en formulieren omtrent vergunningsaanvragen en reglementering downloaden.

Reglementering

Vergunningsaanvraag

Contact

Bijlagen

Historische documenten (bijlagen aan vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2019)

 

Administratie

Facturatiegegevens

INFRABEL nv
10-31 I-FBA.113
Accounts Payable Department
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel
Ondernemingsnummer: 0869.763.267


Een vraag over uw factuur?

Accounts Payable Department
I-FBA.113
ap@infrabel.be
+32 (0)2/525.29.88

Vraag om keuring

Om een inspectie aan te vragen, gelieve het document "B678 Vraag om keuring" te gebruiken, in pdf of in xls formaat.

Technische specificaties

De technische specificaties zijn niet langer beschikbaar op het internet. Indien u een technische specificatie zoekt in het kader van een gepubliceerde overheidsopdracht, gelieve dan een e-mail te sturen naar het contactpunt vermeld in het bestek of naar de bevoegde technische dienst. Indien u een technische specificatie zoekt betreffende een product of dienst welke onder een kwalificatiestelsel valt, gelieve dan een e-mail te sturen naar kwalificaties@infrabel.be.

OTW

Veranderingen van toepassingen vanaf 2024 in de organisatie van de opleidingen OTW

Verplichte Fundamentele Opleiding (VFO) en Verplichte Permanente Opleiding (VPO) 2024.

Vanaf 1 januari 2024 zal Infrabel zorgen voor:

 1. De Verplichte Fundamentele Opleiding (VFO) gericht op het verwerven van de specifieke vakkennis die nodig is om de veiligheidskritieke taak van operator TW uit te voeren.
 2. De Verplichte Permanente Opleiding (VPO) gericht op het verwerven van de specifieke vakkennis die nodig is om de veiligheidskritieke taak van operator TW uit te voeren.

Alle aanvragen voor deelname aan een van deze opleidingen moeten gebeuren via de mailbox: yourrailacademy@infrabel.be

Contactpersoon: Pauline Smismans
Infrabel Academy - Campus //Academy Brussel-West
Tel: +32 (0)2 432 33 79
E-mail: pauline.smismans@infrabel.be

Voor informatie met betrekking tot de inhoud van de opleidingen OTW, gelieve een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres:

Contacpersoon: Luc Ruymeakers (Project Lead I-AM.512 Infrabel Drive Coaching & Training Center)
Tel: +32 (0)2 432 50 45
E-mail: luc.ruymaekers@infrabel.be

Belangrijke herinnering

Indien de VPO niet tijdig werd gevolgd, zal de Operator TW zich opnieuw moeten inschrijven voor een Verplichte Fundamentele Opleiding (VFO). Verder vragen wij ook om de geplande opleidingsdata die overeengekomen werden met het Opleidingscentrum, zo goed mogelijk na te leven. Er zullen mogelijk kosten aangerekend worden voor het laattijdig annuleren van een opleiding of het niet-aanwezig zijn op een opleiding zonder vooraf te annuleren.

Aanvraag van een certificaat OTW – herinnering van de belangrijkste punten

Indienen van een dossier voor het verkrijgen van een certificaat OTW

Elke aanvraag voor een certificaat OTW of voor de vernieuwing van een certificaat OTW moet gebeuren via de mailbox: otw@infrabel.be.

Timing voor het indienen van een hercertificatie dossier OTW

Om te bepalen wanneer een PDF-dossier moet worden ingediend via de functionele mailbox (otw@infrabel.be), wordt de vervaldatum van het te vernieuwen aanvullende attest OTW beschouwd als referentiedatum waarbij de vervaldatum als volgt uitgedrukt wordt: DD/MM/JJJJ.

Om de continuïteit van de uitoefening van de bevoegdheid van Operator TW te waarborgen en vroegtijdige aanvragen tot vernieuwing te voorkomen, moet in regel het PDF-dossier worden ingediend:
ten vroegste: DD/MM - 3 maanden/JJJJ
ten laatste: DD/MM - 1 maand/JJJJ

Voorbeeld:
Vervaldatum aanvullend attest OTW: 15/10/2024
Termijn voor het indienen van het PDF-dossier:
ten vroegste: 15/07/2024
ten laatste: 15/09/2024

Zodra alle documenten die nodig zijn voor de samenstelling van het dossier aanwezig zijn, vragen we u om deze zo snel mogelijk op te sturen naar de functionele mailbox otw@infrabel.be, rekening houdend met de hierboven vermelde deadlines. Wij merken steeds vaker dat dossiers laattijdig verstuurd worden niettegenstaande de nodige documenten al geruime tijd op voorhand aanwezig waren en ondertekend werden vóór de vervaldatum van het aanvullend attest.

Timing medische en psychologische onderzoeken ten opzichte van de opleiding (VFO + VPO)

Wij raden aan om eerst afspraak te maken voor de medische en/of psychologische onderzoeken (afhankelijk van het feit of het een VFO dan wel een VPO is) van de Operatoren TW en pas daarna in te schrijven voor de deelname aan de opleiding (VFO + VPO).

Op deze manier wordt vermeden dat het Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid (GSV), dat afgeleverd wordt door het opleidingscentrum, dreigt te vervallen indien de kandidaat laattijdig geschikt wordt verklaard (méér dan 6 maanden na het behalen van het GSV) of zelfs ongeschikt wordt verklaard ten gevolge van de medische en/of psychologische onderzoeken.

Anderzijds blijven de medische en psychologische attesten 1 jaar geldig na aflevering.

BC TW 

De reglementering ARE 310 is hier van toepassing en kan geconsulteerd worden onder “Werken in aanneming”.

Onze diensten

Overeenkomstig het ecologisch verantwoord beleid van Infrabel is Recycling Office verantwoordelijk voor de verkoop van goederen die intern niet meer kunnen worden hergebruikt. Het bureau verkoopt geen goederen aan particulieren maar aan bedrijven die geregistreerd staan als schroothandelaar of afgedankte goederen overkopen voor hergebruik. 

Voldoet uw bedrijf aan deze voorwaarde en wenst het van ons materiaal te kopen, stuur dan een e-mail naar verkoop@infrabel.be met vermelding van de volgende elementen:

 • De naam van uw onderneming
 • Het soort materiaal evenals de hoeveelheden die u wenst aan te kopen 
 • De reden van de aankoop

Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.

 

 1. Schroot en afgedankt materiaal

Het gaat voornamelijk om diverse soorten schroot zoals spoorstaven, kabels, verschillende soorten ijzer en niet-herbruikbare onderdelen.

 

 1. Materialen voor hergebruik

Het gaat om materialen die kunnen worden hergebruikt, zoals spoorstaven, wagons, on-track machines, installaties en, uitzonderlijk, ICT-materiaal zoals laptops, pc’s, enz.

Afhankelijk van wat u met de materialen doet, geldt een ander btw-tarief.

 

 1. Dienstvoertuigen

Onze tweedehandsvoertuigen worden uitsluitend verkocht via het veilingplatform Openlane (openlane.eu).

Op basis van het definitieve bod beslist Recycling Office de verkoop al dan niet goed te keuren.

Wenst u mee te bieden op onze voertuigen, maak dan een account aan op www.openlane.eu.

 

 1. Verkoop aan derden

We verkopen ook materiaal aan onze aannemers en andere spoorwegondernemingen. Het betreft materiaal dat niet via de traditionele commerciële kanalen kan worden ingekocht of waarvan de hoeveelheden te klein zijn om bij andere leveranciers te bestellen. 

Wenst op de hoogte te blijven van de verkoop van afgedankt materiaal? Neem dan contact op met ons Recycling Office via: verkoop@infrabel.be

Procedures

 1. Betreffende de aankoop van schroot

Om schroot te kopen, moet u geregistreerd zijn als:

 • schrootinzamelaar, of
 • schroothandelaar, of
 • aankoper van materiaal voor hergebruik

Wilt u weten aan welke voorwaarden u in elk gewest dient te voldoen om te worden geregistreerd als inzamelaar, handelaar of makelaar van schroot, raadpleeg dan volgende websites:

 1. Inschrijving op ARIBA

Infrabel gebruikt Ariba als platform voor de gunning van overheidsopdrachten en de verkoop van schroot.

Alle leveranciers die betrokken zijn in een toekomstig aankoopproces met Infrabel, moeten zich registreren op het Ariba Network.

Kandidaten/leveranciers ontvangen van Infrabel een uitnodiging om zich in te schrijven op Ariba Network.

De registratieprocedure is verplicht.

Wenst u klant te worden, neem dan contact met ons op via verkoop@infrabel.be.

Meer informatie over ARIBA vindt u in onze FAQ over ARIBA bij Infrabel

Info & Contact

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met ons via e-mail. We beantwoorden uw e-mail zo spoedig mogelijk.

Op zoek naar een specifiek(e) persoon of departement?

Al onze nuttige contacten verzamelden we op één pagina. Zo kom je de juiste persoon of instantie snel op het spoor.

Heb je een vraag over Ariba ?

Heb je ergens nog een vraag over?

Misschien staat ze wel tussen de veelgestelde vragen.