Overslaan en naar de inhoud gaan

Steeds ten dienste van spoorwegondernemingen 

Onboarding als spoorwegonderneming

We willen een sleutelrol spelen in de socio-economische ontwikkeling van Europa. Ons spoornet verbindt industriële bedrijven, spoorwegondernemingen, havens en terminals en biedt hun een duurzaam alternatief voor het vervoer van personen en goederen. Infrabel vervoert zelf geen goederen of reizigers, maar stelt zijn infrastructuur ter beschikking van spoorwegondernemingen.

Als Belgische infrastructuurbeheerder verdelen we de spoorcapaciteit onder de bedrijven die goederen of personen via het spoor vervoeren. Je kan dus bij ons terecht voor je capaciteitsaanvragen. Om een trein te doen rijden van een punt A naar een punt B, legt Infrabel voor jouw onderneming een rijpad aan dat bepaalt op welk uur en volgens welke reisweg de trein zijn traject aflegt. Zo verschaffen wij je toegang tot het spoornet.

Vragen?

We maken je graag wegwijs op het spoornet, en staan voor jou klaar om jouw behoeften te analyseren, je advies te verlenen en uitleg te geven over de procedures.

Spoorwegvergunning

Wil je toegang krijgen tot het Belgische spoorwegnet, dan heb je een spoorwegvergunning nodig. Die bewijst dat je over de nodige kwaliteiten en waarborgen beschikt om ons netwerk te gebruiken. Is je onderneming gevestigd in België, dan kan je die aanvragen bij de federale minister van Mobiliteit. De spoorwegvergunning is geldig in de hele Europese Unie.

Waarom is dit nodig?

De spoorwegvergunning bewijst dat je als spoorwegondernemer over de nodige kwaliteiten en waarborgen beschikt: financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid, dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en eerbaarheid.

Opgelet: naast de spoorwegvergunning heb je ook een veiligheidscertificaat nodig.

Hoe verloopt de procedure?

 • Heb je een exploitatiezetel in België? Dan kan je de vergunning aanvragen bij de federale minister van Mobiliteit.
 • Verstuur de aanvraag aangetekend of geef hem af met ontvangstmelding.
 • Binnen 90 dagen na ontvangst van je aanvraagdossier neemt de minister een beslissing.
 • De minister kan op elk moment nagaan of je alle bepalingen van de spoorwegvergunning respecteert.

Meer informatie vind je hier

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Minister van Mobiliteit / FOD Mobiliteit en Transport
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
www.mobilit.fgov.be

Contactgegevens

Infrabel
Customer & Products
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Veiligheidscertificaat

Als je toegang wil tot het Belgische spoorwegnet, moet je een uniek veiligheidscertificaat voorleggen. Hiermee bewijs je dat je onderneming veilig te werk gaat.

Het uniek veiligheidscertificaat toont aan dat de spoorwegonderneming haar veiligheidsbeheersysteem heeft opgezet en in staat is te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals bedoeld in artikel 10, lid 3, van Richtlijn (EU) 2016/798 .

Het uniek veiligheidscertificaat is geldig voor een bepaald exploitatiegebied, d.w.z. een netwerk of netwerken op het grondgebied van één of meerdere lidstaten, waar de spoorwegonderneming voornemens is om activiteiten uit te voeren.

Afhankelijk van het door de spoorwegonderneming beoogde exploitatiegebied kan de bevoegde instantie voor de afgifte van het certificaat het Spoorwegbureau van de Europese Unie of de bevoegde nationale veiligheidsinstantie zijn:

 • Indien de activiteit alleen in België wordt uitgeoefend, heeft de spoorwegonderneming de keuze om haar aanvraag te laten onderzoeken door het Spoorwegbureau van de Europese Unie of door DVIS.
 • Indien de spoorwegonderneming ook in een andere lidstaat actief wil zijn, moet zij haar aanvraag laten onderzoeken door het Spoorwegbureau van de Europese Unie, dat als enige bevoegd is om het veiligheidscertificaat af te leveren. Daarbij zullen de nationale aspecten van de aanvraag door de DVIS worden beoordeeld.

Meer informatie vind je hier

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
FOD Mobiliteit en Transport
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
www.mobilit.fgov.be/

Contactgegevens

Infrabel
Customer & Products
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Gebruiksovereenkomst & Plaatselijke protocollen

Gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst tussen Infrabel en de spoorwegonderneming legt de wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

De gebruiksovereenkomst bepaalt inzonderheid de nadere regels van de tenuitvoerlegging van de veiligheidsvoorschriften, diensten en producten, schadevergoedingen en betalingstermijnen.

Plaatselijke protocollen

Het plaatselijk protocol is een afzonderlijk contract naast de gebruiksovereenkomst.

Het plaatselijk protocol regelt de praktische modaliteiten betreffende het gebruik van de dienstvoorzieningen of de groep van dienstvoorzieningen waarop ze bewegingen wil uitvoeren.

Het plaatselijke protocol beschrijft het operationeel gebruik van de lokale dienstvoorzieningen. Meer specifiek de bewuste sporen, de bewegingen (zoals in- en uitrit van de sporen) en de communicatie op het terrein.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Heb je vragen over deze contracten, neem contact op met account management

Gebruiksvergoeding

Het gebruik van het Belgische spoorwegnet geeft aanleiding tot de inning van een heffing voor het gebruik van de infrastructuur door Infrabel.

De gebruiksheffing zal uit volgende elementen bestaan:

 • directe kost lijn (Your Moves) : de kosten die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de exploitatie van de spoordienst
 • extra heffing (markup) Ramsey-Boiteux (Your Moves): komt bovenop de directe kosten lijn en wordt berekend volgens de inverse elasticiteitsregel. Het niveau van deze extra heffing is afhankelijk van het marktsegment, de periode van de treinrit en de densiteit van de doorlopen lijnen
 • directe kost bovenleiding (Your Power) : dekt het gebruik van de elektrische voedingsinstallatie ten behoeve van de tractie en is enkel van toepassing op het effectief treinverkeer
 • toegangsprestaties tot de sporen voor dienstvoorzieningen (Your Facilities)

U vindt meer informatie over wijzigingen in de berekening van de gebruiksvergoeding in de Netverklaring.

Toelating van het rollend materieel

Om op het Infrabel net te kunnen rijden dient het betrokken rollend materieel te beschikken over een verkeerstoelating. We onderscheiden hier twee verschillende types toelatingen, namelijk de toelating buiten rijpad die behandeld wordt onder de rubriek Your Technical Control en de toelating binnen rijpad die hier behandeld wordt.

De toelating binnen rijpad, ook omschreven als de “vergunning om een voertuig in de handel te brengen” of als “voertuigtypetoelating” wordt afgeleverd door het ERA en/of de NSA Rail Belgium (voorheen SSICF/DVIS). Deze toelating dient aangevraagd worden conform de voorschriften opgenomen in de richtlijn EU 2016-797 en conform de wet houdende de spoorcodex 30 augustus 2013.

Om deze toelating te bekomen dient het rollend materieel conform te zijn aan de van toepassing zijn de vereisten op Europees niveau (TSI’S) en/of aan de van toepassing zijnde vereisten op nationaal niveau die opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden.

Hieronder kan u een aantal relevante documenten terugvinden m.b.t. de hierboven vermelde vereisten:

 1. ESC (ERTMS System Compatibility)
   1. General
   2. ESC-BE-01- L1FS
   3. ESC-BE-02- L2FS
   4. ESC-BE-03- L1LS
   5. ESC-BE-04- LGV3_4
   6. ESC-BE-05-Border
 2. ETCS Remcurves / ETCS Courbes de freinage
  1. Conventioneel net
   1. Infrabel nationale vereisten voor ETCS Full Supervision remcurves op het conventionele net -- 1.2 N
  2. Hogesnelheidsnet
   1. Nationale eisen van Infrabel voor de ETCS Full Supervision remcurves van de HSL 1.2 N
   2. Nationale vereisten van Infrabel voor de ETCS Full Supervision remcurves Baseline 2 van het hogesnelheidsnetwerk
 1. TBL1+
  1. 20110301_AS_TBL1+_01_03_11_NL_Ver_3_4_signed
 1. MEMOR
  1. SI (TP,Croco--Memor,z) DSG DSC 1.5 N
 1. RSC (Radio System Compatibility)
  1. Infrabel_rsc_v2.0
 1. Treindetectie / detection train
  1. Shunting
   1. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting capacity ASS PRO N
   2. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting capacity CNT NLS N
   3. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting of composite brakes TST S N
   4. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting on rusted rails TST S N
   5. SI (TVPTCM100--RoStoz) shunting capacity ASS PRO N v1.2_PV
   6. SI (TVPJADE--RoStoHSL) aptitude au shuntage TST S 1 2 F
  2. EMC (Electro Magnetical Compatibility)
   1. SI (xRoSto--yz) EMC RS 2.5 N

Contactgegevens NSA Rail Belgium (voorheen SSICF/DVIS)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
E-mail: nsa@mobilit.fgov.be

Infrabel
Fonsnylaan 13
1060 Brussel
E-mail: homat@infrabel.be

Goederencorridors

Het nationaal en internationaal goederenvervoer is sinds 1 januari 2007 volledig opengesteld voor concurrentie. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van het goederenvervoer per spoor te verbeteren, en aldus duurzame mobiliteit bevorderen, heeft de Europese Unie bepaald elf internationale goederencorridors per spoor (RFC - Rail Freight Corridors), waarvan deze drie door België lopen. Dit zijn Europese goederenassen die meerdere lidstaten doorkruisen. Een intense samenwerking tussen de Europese infrastructuurbeheerders per corridor werd essentieel om ervoor te zorgen dat de goederen vlot doorstromen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Algemene informatie en een gedetailleerde beschrijving van de goederencorridors waarbij Infrabel betrokken is, kan op volgende websites gevonden worden:

De specifieke regels voor deze goederencorridors zijn beschreven in het Corridor Information Document (CID) : www.rne.eu/rail-freight-corridors/corridor-information-documents.

Ontdek onze producten

We bieden je een breed gamma aan producten en diensten om een optimale spoorwegexploitatie te verzekeren.

Onze tools en documenten

Alle informatie over de toegang tot en het gebruik van onze infrastructuur vind je in de Netverklaring van Infrabel.

Zij zijn reeds klant bij ons

Als infrastructuurbeheerder verdelen we de capaciteit van het spoornet. Spoorwegondernemingen en transportondernemingen kunnen bij ons rijpaden voor reizigersvervoer en goederenvervoer kopen. Naast de NMBS, de operator verantwoordelijk voor het binnenlands reizigersvervoer, hebben we nog veel andere klanten.

In België is de spoorsector geliberaliseerd. Capaciteitsreservering is dus toegankelijk voor elk bedrijf of elke groep van bedrijven die dat wenst. Enkel de opdracht van openbare dienst wordt tot 2033 exclusief toevertrouwd aan de NMBS.

Wie op het Belgische spoornet treinen wil laten rijden, moet eerst de nodige vergunningen en veiligheidscertificaten verkrijgen. Wens je goederen of reizigers te vervoeren op het Belgische spoornet, maar beschik je niet over de vergunning en het veiligheidscertificaat die een spoorwegonderneming dient te hebben? Als kandidaat-niet-SO kan je zelf rijpaden reserveren op ons spoornet. Daarvoor moet je een capaciteitsovereenkomst afsluiten met Infrabel. Je moet dan een spoorwegonderneming kiezen die beschikbaar is volgens de door jou bestelde rijpaden.
We begeleiden je graag in deze stappen.

Neem gerust contact op met ons team Account managers!