Overslaan en naar de inhoud gaan

Altijd paraat voor de spoorwegondernemingen

Wat doet Infrabel voor spoorwegondernemingen?

Als infrastructuurbeheerder verdelen we de spoorcapaciteit onder de bedrijven die goederen of reizigers via het spoor vervoeren. Eén blik op onze producten leert je meteen hoe dat in elkaar zit. Je ontdekt er ook alles wat je moet weten om op ons net te kunnen rijden.

Ontdek onze producten Zo word je klant bij ons

Business Corner

Als geregistreerde spoorwegonderneming kan je in dit portaal:

 • rijpaden online reserveren
 • reglementen en administratieve documenten downloaden
 • transportgegevens raadplegen
 • facturen raadplegen
Inloggen bij Business Corner Vraag toegang tot Business Corner

Account managers

Het account management ontwikkelt een efficiënte en solide relatie met de klanten en bouwt een vertrouwensrelatie. Het is de belangrijkste gesprekspartner van de klant en zijn beste partner om samen logistieke oplossingen te ontwikkelen.
Het account management analyseert proactief de noden van de klanten, geeft waar nodig advies en uitleg over de procedures en waakt ervoor dat de gepaste oplossingen worden aangeboden. Het staat tevens in voor het bekendmaken van onze producten en diensten.

 

Neem contact op met onze Account managers

Netverklaring

Als spoorwegonderneming vind je in onze netwerkverklaring alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur.

Coördinatiemechanisme

Infrabel organiseert een coördinatiemechanisme ter waarborging van de coördinatie tussen de kandidaten, de FOD Mobiliteit en Vervoer en, wanneer het nodig blijkt, de andere belanghebbenden van de sector.

Your Moves

Een flexibel reservatiesysteem voor rijpaden: dat is Your Moves. Zo bieden we je als spoorwegonderneming de kans om zowel op lange als korte termijn uw capaciteitsaanvraag door te geven of aan te passen. Onze medewerkers bepalen de dienstregeling door uw specifieke behoeftes met de beschikbaarheid van het net overeen te stemmen.

Via de Business Corner krijg je toegang tot onze boekingsapplicatie, hiermee kan je aanvragen beheren en opvolgen en dit 24 op 24 en 7 dagen op 7. Alle gegevens over uw transporten zijn dus amper enkele kliks verwijderd.
 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

En moest verdere toelichting nodig zijn, helpen we je graag via accountmanagement@infrabel.be.

 

Your Facilities

Your Facilities staat toegang tot de dienstvoorzieningen die de infrastructuurbeheerder exploiteert toe:

 • De verschillende bundels voor het vormen en rangeren van treinen, alsook voor het parkeren van rollend materieel;
 • De technische voorzieningen ter beschikking in zijn bundels, met name voor het leveren van elektriciteit, water en perslucht;
 • De tankplatformen die al dan niet uitgerust zijn met een vaste installatie behorend tot een derde.

De voorafgaande ondertekening van een lokaal protocol is een voorwaarde voor toegang tot de dienstvoorzieningen.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.
En moest verdere toelichting nodig zijn, helpen we je graag via accountmanagement@infrabel.be.

Your Power 

We leveren elektrische energie aan alle spoorwegondernemingen die op ons netwerk rijden. Die energie bieden we zowel aan voor de aandrijving van locomotieven en motorwagens, als voor de comfortuitrusting van de reizigerstreinen (verwarming, klimaatregeling, verlichting, enzovoort).

Met Your Power voorzien we jouw treinstellen van alle nodige elektrische energie via een goed beveiligd netwerk van onderstations en bovenleidingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het energiemeetsysteem? Bekijk dan zeker de website www.eress.eu of download dit brochure (Tractie-energie 2018).

Contactgegevens Energiebeheer

yourpower@infrabel.be

Your XXL

Buitengewone goederentransporten?

Dat wil zeggen:

 • Een lading die breder, hoger en/of lager is dan het Belgisch laadprofiel
 • Een lading die de toegelaten lastcategorie overschrijdt
 • Een lading die op meerdere wagens dient geladen te worden
 • Materieel dat niet gehomologeerd is voor ons net

Geen probleem, met Your XXL hebben we de geknipte oplossing al in huis. 

Praktisch

Om toelating te krijgen moet er eerst een aanvraag ingediend worden bij Bureau “Exceptional Transport” zodat zij een haalbaarheidsstudie kunnen uitvoeren. 
Dat doe je zo:

 1. Stel een aanvraag op op basis van bijlage A van fiche UIC 502. Deze fiche kan aangekocht worden op de website van UIC.  (Het veréénvoudigd formulier dat je hier kan vinden bevat NIET alle nodige info. Enkel fiche UIC 502 bevat alles om de correcte procedure te volgen!)
 2. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar yourxxl@infrabel.be

Gecombineerd vervoer

De intermodale laadeenheden (containers (niet-ISO), laadkisten, opleggers, …), gebruikt bij het gecombineerd vervoer, dienen een gele codificatieplaat (cf EN13044) te dragen wanneer ze de procedure voor een buitengewoon vervoer willen vermijden.

Het bureau “Exceptional Transport” is erkend voor de homologatie en goedkeuring van dergelijke laadeenheden (ILU). De aanvrager, ontvangt na de studie, een certificaat waarmee hij deze gele codificatieplaat kan aanbrengen op de ILU. Dit stelt de spoorwegonderneming in staat om op een veilige manier de juiste reisweg te bepalen.

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services

10-30 I-TMS.144 (Exceptional transport)
Fonsnylaan 13, 1060 Brussel

yourxxl@infrabel.be

 

Your TechnicalControl

Infrabel is belast met de technische keuring van het rollend materieel dat ingezet wordt op zijn

spoorweginfrastructuur voor ritten buiten rijpad. Door de technische keuring verzekert Infrabel zich ervan dat het materieel:

 • beantwoordt aan de technische vereisten zoals voorzien door de wet;
 • in staat is de veiligheidsuitrustingen te lezen die zich op de voorziene reiswegen bevinden;
 • detecteerbaar is door de verschillende detectiemiddelen die zich op de voorziene reiswegen bevinden;
 • geen materiele schade of storingen kan veroorzaken aan de installaties.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Zo word je klant bij ons

Wil je ons netwerk gebruiken? Zorg dan dat je een spoorwegvergunning en een veiligheidscertificaat kan voorleggen. Zo eenvoudig is het om klant te worden bij ons!

Spoorwegvergunning

Wil je toegang krijgen tot het Belgische spoorwegnet, dan heb je een spoorwegvergunning nodig. Die bewijst dat je over de nodige kwaliteiten en waarborgen beschikt om ons netwerk te gebruiken. Is je onderneming gevestigd in België, dan kan je die aanvragen bij de federale minister van Mobiliteit. De spoorwegvergunning is geldig in de hele Europese Unie.

Waarom is dit nodig?

De spoorwegvergunning bewijst dat je als spoorwegondernemer over de nodige kwaliteiten en waarborgen beschikt: financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid, dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en eerbaarheid.

Opgelet: naast de spoorwegvergunning heb je ook een veiligheidscertificaat nodig.

Hoe verloopt de procedure?

 • Heb je een exploitatiezetel in België? Dan kan je de vergunning aanvragen bij de federale minister van Mobiliteit.
 • Verstuur de aanvraag aangetekend of geef hem af met ontvangstmelding.
 • Binnen 90 dagen na ontvangst van je aanvraagdossier neemt de minister een beslissing.
 • De minister kan op elk moment nagaan of je alle bepalingen van de spoorwegvergunning respecteert.

Meer informatie vind je hier

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Minister van Mobiliteit / FOD Mobiliteit en Transport
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
www.mobilit.fgov.be

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2,
1060 Brussel

Veiligheidscertificaat

Als je toegang wil tot het Belgische spoorwegnet, moet je een veiligheidscertificaat voorleggen. Hiermee bewijs je dat je onderneming veilig te werk gaat. Het certificaat bestaat uit twee delen.

Deel A

Deel A van het veiligheidscertificaat is geldig in de hele Europese Unie en verklaart dat je veiligheidsbeheersysteem conform de regelgeving is. Je vraagt deel A aan in het land waar je maatschappelijke zetel is gevestigd. Is dat in België? Dan doe je dat zo:

 • Maak je aanvraag op en voeg het samen met een dossier over je veiligheidsbeheersysteem.
 • Is je spoorwegvergunning afgeleverd door een andere EU-lidstaat? Dan voeg je bij de aanvraag ook een afschrift van de vergunning.
 • Verstuur je aangetekende aanvraag naar de veiligheidsinstantie (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, DVIS).
 • De DVIS brengt je binnen 90 werkdagen op de hoogte van haar beslissing.

 

Deel B

Deel B verklaart dat je voldoet aan de voorwaarden om een netwerk te exploiteren. Denk maar aan technische specificaties, nationale veiligheidsbepalingen, certificatie van het veiligheidspersoneel en van het rollend materieel. Je vraagt deel B altijd aan in het land waar je wil rijden. Is dat in België? Dan doe je dat zo:

 • Dien je aanvraagdossier in bij de veiligheidsinstantie (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen, DVIS).
 • De DVIS brengt je binnen 90 werkdagen op de hoogte van haar beslissing.
 • Leverde een andere EU-lidstaat deel A van het veiligheidscertificaat af? Dan kan de DVIS advies inwinnen bij de NMBS-Holding over de coherentie van het veiligheidsbeheersysteem.

 

Meer informatie vind je hier

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)
FOD Mobiliteit en Transport
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
www.mobilit.fgov.be/

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Gebruiksovereenkomst & Plaatselijke protocollen

Gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst tussen Infrabel en de spoorwegonderneming legt de wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

De gebruiksovereenkomst bepaalt inzonderheid de nadere regels van de tenuitvoerlegging van de veiligheidsvoorschriften, diensten en producten, schadevergoedingen en betalingstermijnen.

 

Plaatselijke protocollen

Het plaatselijk protocol is een afzonderlijk contract naast de gebruiksovereenkomst.

Het plaatselijk protocol regelt de praktische modaliteiten betreffende het gebruik van de dienstvoorzieningen of de groep van dienstvoorzieningen waarop ze bewegingen wil uitvoeren.

Het plaatselijke protocol beschrijft het operationeel gebruik van de lokale dienstvoorzieningen. Meer specifiek de bewuste sporen, de bewegingen (zoals in- en uitrit van de sporen) en de communicatie op het terrein.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

U hebt vragen over deze producten, neem contact op met account management.

Gebruiksvergoeding

Het gebruik van het Belgische spoorwegnet geeft aanleiding tot de inning van een heffing voor het gebruik van de infrastructuur door Infrabel.

De gebruiksheffing bestaat uit vier componenten:

 1. het treinpadrecht-lijn voor de toegang en het gebruik van de doorgaande spoorlijnen
 2. het treinpadrecht-installatie voor de toegang en het gebruik van de perronsporen en sommige aankomst- en vertreksporen
 3. het rangeerrecht voor de toegang en het gebruik van de installaties voor het vormen, triëren van treinen, en parkeren van het rollend materieel de administratieve kosten voor de behandeling van de capaciteitsaanvragen


Wil je meer informatie over de berekening van de gebruiksvergoeding? Die vind je terug in de Netverklaring.

Gebruiksheffing toepasbaar vanaf de dienstregeling 2021

Om aan de Europese eisen te voldoen zal de gebruiksheffing voor de spoorweginfrastructuur vanaf de dienstregeling 2021 volgens een nieuwe methodologie worden bepaald.

De gebruiksheffing zal uit volgende elementen bestaan:

 • directe kost lijn : de kosten die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de exploitatie van de spoordienst
 • extra heffing (markup) Ramsey-Boiteux : komt bovenop de directe kosten lijn en wordt berekend volgens de inverse elasticiteitsregel. Het niveau van deze extra heffing is afhankelijk van het marktsegment, de periode van de treinrit en de densiteit van de doorlopen lijnen.
 • directe kost bovenleiding (Your Power) : dekt het gebruik van de elektrische voedingsinstallatie ten behoeve van de tractie en is enkel van toepassing op het effectief treinverkeer.
 • toegangsprestaties tot de dienstvoorzieningen (Your Facilities)


U vindt meer informatie over wijzigingen in de berekening van de gebruiksvergoeding in het bijgevoegd document.

Toelating van het rollend materieel

Je moet een verkeerstoelating hebben voor het rollend materieel dat rechtstreeks op de sporen (zowel in als buiten dienst) rijdt en/of werkt. Hoe behaal je die? Simpel: het betrokken materieel moet conform zijn met de hiervoor geldende wettelijke voorschriften. De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) staat in voor de toekenning van een attest waarmee je rollend materieel voor rijpaden mag gebruiken.

Dit is conform het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden. Deze vereisten betreffen de Electromagnetic Compatibility (EMC), de specificaties voor ETCS-remcurven en de functionele beschrijving van TBL1+.

Bekijk zeker ook de documenten onderin:

 1. ESC (ERTMS System Compatibility)
  1. ESC-BE-01- L1FS
   1. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST PLN 1.4 E
   2. PSI(TC,ETCSsys.L1FS.z) ESC TST DSC 1.2 E
   3. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST DSC 1.1 E
  2. ESC-BE-02- L2FS
   1. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST PLN 1.4 E
   2. PSI(TC,ETCSsys.L2,z) ESC TST DSC 1.1 E
   3. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST DSC 1.1 E
  3. ESC-BE-03- L1LS
   1. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST PLN 1.4 E
   2. PSI(TC,ETCSsys.L1LS,z) ESC TST DSC 1.3 E
   3. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST DSC 1.1 E
  4. ESC-BE-04- LGV3_4
   1. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST PLN 1.4 E
   2. PSI(TC,ETCSsys.L2HSL,z) ESC TST DSC 1.1 E
   3. PSI(TC,ETCSsys,z) ESC TST DSC 1.1 E
  5. ESC-BE-05-Border
   1. PSI (TC,ETCSsys,z) Borders ESC TST DSC 1.1 E

 

 1. ETCS Remcurves / ETCS Courbes de freinage
  1. Conventioneel net
   1. Infrabel nationale vereisten voor ETCS Full Supervision remcurves op het conventionele net -- 1.2 N
  2. Hogesnelheidsnet
   1. Nationale eisen van Infrabel voor de ETCS Full Supervision remcurves van de HSL 1.2 N
   2. Nationale vereisten van Infrabel voor de ETCS Full Supervision remcurves Baseline 2 van het hogesnelheidsnetwerk

 

 1. TBL1+
  1. 20110301_AS_TBL1+_01_03_11_NL_Ver_3_4_signed

 

 1. MEMOR
  1. SI (TP,Croco--Memor,z) DSG DSC 1.4 N

 

 1. RSC (Radio System Compatibility)
  1. Infrabel_rsc_v2.0

 

 1. Treindetectie / detection train
  1. Shunting
   1. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting capacity ASS PRO N
   2. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting capacity CNT NLS N
   3. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting of composite brakes TST S N
   4. SI (TVP,TraCi--RoSto,z) shunting on rusted rails TST S N
   5. SI (TVPTCM100--RoStoz) shunting capacity ASS PRO N v1.2_PV
  2. EMC (Electro Magnetical Compatibility)
   1. SI (xRoSto--yz) EMC RS 2.5 N

Contactgegevens Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
E-mail: nsa@mobilit.fgov.be

Infrabel
Fonsnylaan 13
1060 Brussel
E-mail: homat@infrabel.be

Goederencorridors

Het nationaal en internationaal goederenvervoer is sinds 1 januari 2007 volledig opengesteld voor concurrentie. Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van het goederenvervoer per spoor te verbeteren, en aldus duurzame mobiliteit bevorderen, heeft de Europese Unie bepaald elf internationale goederencorridors per spoor (RFC - Rail Freight Corridors), waarvan deze drie door België lopen. Dit zijn Europese goederenassen die meerdere lidstaten doorkruisen. Een intense samenwerking tussen de Europese infrastructuurbeheerders per corridor werd essentieel om ervoor te zorgen dat de goederen vlot doorstromen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze netverklaring.

Algemene informatie en een gedetailleerde beschrijving van de goederencorridors waarbij Infrabel betrokken is, kan op volgende websites gevonden worden:

De specifieke regels voor deze goederencorridors zijn beschreven in het Corridor Information Document (CID) : www.rne.eu/rail-freight-corridors/corridor-information-documents.

 

Heb je het antwoord op je vraag nog niet gevonden?

Misschien staat ze wel tussen de veelgestelde vragen.