Overslaan en naar de inhoud gaan

Stipt tot in de puntjes

Eén van onze taken is het registreren van alle vertragingen op het netwerk. Concreet duiden we de oorzaak aan en brengen we die in kaart. Op basis daarvan publiceren we maandelijks onze stiptheidscijfers. Maar we willen nog beter aansluiten bij jouw ervaring als pendelaar. Daarom publiceren we elke week ook de MobiPulse: een barometer van de ochtend- en avondspits.

Open Data

Al onze stiptheidscijfers zijn beschikbaar op ons Open Data-platform. Naast het dashboard met de maandelijkse stiptheidscijfers heb je ook toegang tot 25 datasets over de stiptheid van de reizigers- en goederentreinen op het spoornet van Infrabel.

Naar het dashboard met de maandelijkse stiptheidscijfers

Op dezelfde pagina vind je ook de dashboards met de stiptheidscijfers van het binnenlands reizigersverkeer in 2019 en 2020 terug.

MobiPulse: jouw stiptheidsbarometer tijdens ochtend- en avondspits

Tijdens de weekdagen publiceren we MobiPulse, een stiptheidsbarometer van de belangrijkste spoorlijnen en treinverbindingen. Deze overzichtelijke kaart werken we tweemaal per dag bij, om 11 uur en 21 uur.

Eerst en vooral toont MobiPulse de gemiddelde rittijd waarmee je tussen 6 en 9 uur (ochtendspits) vanuit 10 grote Belgische stations (Namen, Luik, Charleroi, Bergen, Doornik, Binche, Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk en Hasselt) naar Brussel-Centraal kon sporen. Voor de avondspits (16 uur tot 19 uur) hanteren we hetzelfde principe in de tegengestelde richting. Als kers op de taart geven we voor zowel de ochtend- als avondspits het stiptheidspercentage op die assen mee.

Mobipulse

Naast deze informatie geeft MobiPulse nog de gemiddelde rittijd weer om, tijdens diezelfde uren, met de wagen een soortgelijk traject af te leggen (’s ochtends vanuit het centrum van deze grote steden naar het centrum van Brussel en ’s avonds in tegenovergestelde richting). Daarvoor gebruiken we informatie van verschillende real-time verkeersapplicaties. De kaart bevat ook andere nuttige informatie, zoals de kostprijs en de CO2-uitstoot van elke rit. Zo krijg je als pendelaar een idee van de verschillende vervoersmiddelen. Tot slot reikt MobiPulse je de hoofdoorzaken aan van de opgelopen vertragingen van het treinverkeer op het volledige Belgische spoorwegnet.

Zeg nu zelf, is dit voor jou als pendelaar geen geschikt hulpmiddel? Je hebt steeds een duidelijk overzicht van de stiptheid van het treinverkeer tijdens de ochtend- en avondspits!

Hoe meten we de stiptheid?

We registreren élke vertaging die voorkomt op het Belgische spoornet met bijbehorende oorzaken. Maar hoe meten en berekenen we de stiptheid nu precies?

We meten de stiptheid van het binnenlandse treinverkeer in het eindstation en - indien de trein door de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijdt - in het eerste station van die Noord-Zuidverbinding op zijn traject. Voor een trein vanuit Oostende richting Eupen betekent dat metingen in Brussel-Zuid en in Eupen. Zodra de trein 6 minuten of meer vertraging heeft, beschouwen we die als 'niet stipt'. Anders gezegd: het algemene stiptheidscijfer staat voor het percentage treinen die minder dan 6 minuten vertraging hadden in hun eindstation. En - wanneer van toepassing - in het eerste station van de Noord-Zuidverbinding op hun traject.

Om nog dichter bij de realiteit van elke reiziger te staan, gebruiken wij sinds 2008 stiptheidscijfers die rekening houden met het aantal reizigers aan boord van de treinen: de vertraging van een overvolle trein tijdens de spitsuren weegt dus zwaarder door dan die van een minder volle trein tijdens de daluren.

Neutralisatie van de stiptheid

Als overheidsbedrijf hebben we een beheerscontract met de federale overheid. Volgens die overeenkomst geven we ook een ander stiptheidscijfer vrij. Eentje dat géén rekening houdt met vertragingen door externe factoren, zoals vandalisme, en grote investeringswerken (zoals het GEN). Zulke vertragingen liggen buiten onze macht en worden niet in rekening gebracht.

Dit geneutraliseerd stiptheidscijfer is een soort hulpmiddel waarmee wij en de operatoren onze eigen balans kunnen opmaken. Wil je een globaal beeld van de algemene stiptheid krijgen, ongeacht de oorzaken? Bekijk dan zeker het stiptheidscijfer zonder neutralisatie.

Wie is verantwoordelijk voor vertragingen?

Als onafhankelijk infrastructuurbeheerder en beheerder van het treinverkeer wijzen we de oorzaken van vertragingen toe aan verschillende partijen: Infrabel zelf, een spoorwegonderneming of derden.

Gaat een partij niet akkoord om de verantwoordelijkheid voor een vertraging op zich te nemen? Dan schakelen we onze neutrale bemiddelingsdienst in.

We lijsten ook alle afgeschafte treinen op. Onder die categorie vallen treinen die niet vertrokken zijn of hun traject deels aflegden. En natuurlijk vermelden we steeds de reden van die afschaffing. Tot slot gieten we elke maand alle gedetailleerde stiptheidscijfers en -statistieken in een rapport voor alle spooroperatoren.