Overslaan en naar de inhoud gaan

Stipt tot in de puntjes

Eén van onze taken is het registreren van alle vertragingen op het netwerk. Concreet duiden we de oorzaak aan en brengen we die in kaart. Op basis daarvan publiceren we maandelijks onze stiptheidscijfers. Maar we willen nog beter aansluiten bij jouw ervaring als pendelaar. Daarom publiceren we elke week ook de MobiPulse: een barometer van de ochtend- en avondspits.

Open Data

Al onze stiptheidscijfers zijn beschikbaar op ons Open Data-platform. Naast het dashboard met de maandelijkse stiptheidscijfers heb je ook toegang tot 25 datasets over de stiptheid van de reizigers- en goederentreinen op het spoornet van Infrabel.

Naar het dashboard met de maandelijkse stiptheidscijfers

Er is ook een jaarlijkse overzichtstabel over stiptheid beschikbaar op ons Open Data-platform.

Hoe meten we de stiptheid?

We registreren élke vertaging die voorkomt op het Belgische spoornet met bijbehorende oorzaken. Maar hoe meten en berekenen we de stiptheid nu precies?

We meten de stiptheid van het binnenlandse treinverkeer in het eindstation en - indien de trein door de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijdt - in het eerste station van die Noord-Zuidverbinding op zijn traject. Voor een trein vanuit Oostende richting Eupen betekent dat metingen in Brussel-Zuid en in Eupen. Zodra de trein 6 minuten of meer vertraging heeft, beschouwen we die als 'niet stipt'. Anders gezegd: het algemene stiptheidscijfer staat voor het percentage treinen die minder dan 6 minuten vertraging hadden in hun eindstation. En - wanneer van toepassing - in het eerste station van de Noord-Zuidverbinding op hun traject.

Om nog dichter bij de realiteit van elke reiziger te staan, gebruiken wij sinds 2008 stiptheidscijfers die rekening houden met het aantal reizigers aan boord van de treinen: de vertraging van een overvolle trein tijdens de spitsuren weegt dus zwaarder door dan die van een minder volle trein tijdens de daluren.

Neutralisatie van de stiptheid

Als overheidsbedrijf hebben we een beheerscontract met de federale overheid. Volgens die overeenkomst geven we ook een ander stiptheidscijfer vrij. Eentje dat géén rekening houdt met vertragingen door externe factoren, zoals vandalisme, en grote investeringswerken (zoals het GEN). Zulke vertragingen liggen buiten onze macht en worden niet in rekening gebracht.

Deze vertragingen, die niet te wijten zijn aan Infrabel of de spoorwegondernemingen, worden "geneutraliseerd". Enkel het stiptheidscijfer zonder deze "neutralisatie" geeft een algemeen beeld van de globale stiptheid. Het geeft de werkelijkheid weer zoals die wordt waargenomen door de reizigers. Het cijfer dat rekening houdt met de "neutralisatie" is echter enkel intern nuttig, voor Infrabel en de spoorwegondernemingen, bij het opstellen van hun eigen balans.

Wie is verantwoordelijk voor vertragingen?

Als onafhankelijk infrastructuurbeheerder en beheerder van het treinverkeer wijzen we de oorzaken van vertragingen toe aan verschillende partijen: Infrabel zelf, een spoorwegonderneming of derden.

Gaat een partij niet akkoord om de verantwoordelijkheid voor een vertraging op zich te nemen? Dan schakelen we onze neutrale bemiddelingsdienst in.

We lijsten ook alle afgeschafte treinen op. Onder die categorie vallen treinen die niet vertrokken zijn of hun traject deels aflegden. En natuurlijk vermelden we steeds de reden van die afschaffing. Tot slot gieten we elke maand alle gedetailleerde stiptheidscijfers en -statistieken in een rapport voor alle spooroperatoren.