Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse algemene vergaderingen

COVID-19 heeft opnieuw een impact op de organisatie van de jaarlijkse algemene vergaderingen

Om de gezondheid van de aandeelhouders en het personeel van Infrabel te beschermen, verdient het de voorkeur om niet fysiek deel te nemen aan de algemene vergadering.

De wet van 20 december 2020 staat nu de organisatie van algemene vergaderingen “op afstand” toe.

In overeenstemming met deze wet zal Infrabel dit jaar zijn algemene vergadering op afstand organiseren via het videoconferentiesysteem van Teams.

De deelnemers aan de algemene vergadering van 19 mei 2021 kunnen dus hun rechten uitoefenen op de volgende wijze:

  • 1° door op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering via Teams;
  • 2° door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen;
  • 3° door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de company secretary vergezeld van steminstructies;
  • 4° door een volmacht te verlenen aan een andere aandeelhouder, die deelneemt aan de digitale algemene vergadering.

Om de algemene vergadering op afstand te mogen bijwonen, moet de aandeelhouder uiterlijk op 11 mei 2021 zijn voornemen om deel te nemen aan of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering aan de Vennootschap meedelen. Als ze willen deelnemen via Teams, moeten ze ook het e-mailadres opgeven waarop ze de link willen ontvangen om toegang te krijgen tot de Teams-vergadering en de link om te stemmen.

Om per brief te kunnen stemmen, moet de aandeelhouder dit doen door middel van een gedateerd en ondertekend formulier waarin de identiteit van de aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de 'vergadering met de voorgestelde besluiten en, voor elk voorgesteld besluit, de richting van de stemming of de onthouding. Alleen de formulieren die Infrabel uiterlijk de dag vóór de vergadering ontvangt, worden in aanmerking genomen.

De stem- en volmachtformulieren zijn hier te vinden op de website.

Er kunnen schriftelijke vragen worden gesteld over de agendapunten.

De aandeelhouders moeten hun vragen per e-mail aan Infrabel voorleggen ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat, dus uiterlijk 15 mei 2021;

Voor aandeelhouders die via Teams aan de algemene vergadering zullen deelnemen, wordt, voor een vlot verloop van de vergadering te verzekeren, eveneens verzocht deze vragen op voorhand voor te leggen.