Overslaan en naar de inhoud gaan

Gent - Nieuw dienstgebouw

Wij bouwen een nieuw dienstgebouw langs de Boentweg, de projectontwikkelingssite langs de Koningin Fabiolalaan. De vergunning voor dit project werd verleend.

Locatie

Langs de Boentweg in Gent

Planning

Begin: februari 2024
Eind: Eind 2026

Infrabel – dienstgebouw

De nieuwe infrastructuur zal o.a. volgende omvatten: een kantoorgebouw voor ons personeel dat momenteel werkzaam is in de buurt van Gent-Sint-Pieters, een logistiek centrum infrastructuur, een magazijn, een seinhuis, de buitenaanleg naast het gebouw zoals een toegangsweg, parkeerplaatsen, inrichting van een stapelplaats met luifel,…

Plaatsbepaling.

Het ontwerp

Bij het ontwerp is bijzondere aandacht gegaan naar duurzaamheid. De daken van de terugspringende volumes worden ingericht als daktuinen die vanop de straat zichtbaar zijn. Dit geeft een groen straatbeeld en draagt bij aan de verhoging van de biodiversiteit. Het gebouw heeft een getrapte vorm die voldoet aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Aan de zijde van de Boentweg kunnen licht en lucht hierdoor maximaal tot op straatniveau reiken.

De Boentweg is de nieuwe lokale weg die parallel loopt met de Koningin Fabiolalaan, waar onder andere de fietsroute langs komt. Het gebouw wordt voor voetgangers en fietsers ontsloten via de ontsluitingsweg (Boentweg) en is maximum 12,5 m hoog ter hoogte van de Boentweg. Deze Boentweg zal ook bruikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Project-MER

Een project-MER of Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij de milieugevolgen van een gepland project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en beoordeeld worden. De milieueffectrapportage is vooraf aan de aanvraag van een omgevingsvergunning opgesteld. Dit rapport werd samen met vergunningsaanvraag ingediend en werd mee opgenomen in het openbaar onderzoek en de inspraak- en adviesronde. De goedkeuring van het project-MER zit mee vervat in deze vergunningsaanvraag. Bij de beslissing tot het verlenen van de vergunning van dit project werd ook rekening gehouden met de conclusies uit het MER.

Planning van de werken:

 • De werken zijn in februari 2024 gestart en lopen tot eind 2026.

 • Tegen half 2025 moet de ruwbouw klaar zijn en kan de binnen afwerking beginnen.

 • De omgevingsaanleg vindt aansluitend plaats.

Gevolgen voor de buurt?

 • Er wordt een torenkraan geplaatst tussen de Diamant en de werfzone op 15 maart 2024. Tijdens de aanvoer van de kraan zal de aannemer ervoor zorgen dat voetgangers en fietsers veilig de doorsteek naar en van de Timichegtunnel kunnen maken. De plaatsing ervan zal geen impact hebben op fietsers en voetgangers.

 • Transporten:

  • Aangezien de fundamenten al eerder zijn geplaatst, zijn er in eerste fase slechts beperkte grondwerken voorzien en zullen transporten tot een minimum worden gereduceerd.

  • De aanvoerroute van materialen is voorzien via de Valentin  Vaerwyckweg en Timichegtunnel. In eerste instantie wordt dit ook de afvoerroute. Vanaf april zal de aannemer wegrijden via de eigen dienstweg van Infrabel naar de Koningin Fabiolalaan en zo verder naar de Watersportbaan rijden.

  • Tijdens de aanvoer en opbouw van het gebouw zal de fietsdoorsteek van Koningin Fabiolalaan naar Timichegtunnel via de zijde van het voetpad verlopen. Voetgangers en fietsers moeten deze zone dus delen. Aanpassingen aan de bestaande wegenis zullen starten op 8 april 2024, waarna de omleiding van kracht zal gaan.