Overslaan en naar de inhoud gaan

Herentals - Verhoging spoorbrug Albertkanaal

Verhoging van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals. 

Locatie

De spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals.

Planning

Begin: Voorjaar 2022
Eind: Najaar 2024

Contact

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt, samen met ons, de spoorbrug over het Albertkanaal . Brug 44 is een spoorbrug die deel uitmaakt van de spoorlijn tussen Herentals en Lier. De stalen vakwerkbrug, van het type vierendeelbrug, dateert van de jaren 30. De brug overspant, naast het Albertkanaal, het jaagpad op de linkeroever (kant N13 Lierseweg) en op de rechteroever het jaagpad en De Beukelaer-Pareinlaan.

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Project in een notendop?

 

 1. Nieuwe tracé spoorlijn, ten oosten van de bestaande spoorweg
 2. Verhoging kruising Wolfstee en verbreding onderdoorgang
 3. Verhoging kruising Liersesteenweg en verbreding onderdoorgang
 4. Nieuwe spoorbrug Herentals, langs de bestaande brug (kant brug Lierseweg)
 5. Nieuwe ligging Beukelaer-Pareinlaan door verbreding Albertkanaal en vernieuwing rijweg tot aan Montezumalaan (project Stad Herentals, met steun van het Fietsfonds)
 6. Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Ekelenberg (project van stad Herentals en Provincie Antwerpen)
 7. Tunnel Vossenberg (project Infrabel)
Situatieschets Herentals.

Nieuwe Spoorbrug

 • Metalen boogbrug met 2 sporen
 • Lengte overspanning: ongeveer 160 meter
 • Nieuwe locatie stroomopwaarts richting het oosten (kant brug Lierseweg)
 • Vrije doorvaarthoogte: van 7,05 meter naar 9,10 meter
 • Breedte kanaal onder brug: van 45 meter naar 86 meter
 • Spoorwegtracé aan weerszijden van brug aangepast over een lengte van +/- 1 kilometer
 • Bestaande brug wordt afgebroken en op termijn vervangen door fietsbrug met aansluiting fietssnelwegen tussen Lier, Herentals en Aarschot
Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel.

Nieuw spoortracé

 • Uitgangspunt: Geen onderbreking van het spoorverkeer. Dus: nieuw spoortracé met nieuwe spoorbrug naast bestaande
 • Bestaande spoorhelling zijde centrum nu reeds 0,6 %, lengte helling vergroten 
 • Keuze op basis van impact op omgeving: nieuw tracé aan de oostkant
 • Plaatselijk keermuren om innames te beperken
 • Geluidsbeperkende maatregelen spoorverkeer :
  • Plaatsen van geluidsdempende railpads : geluidsreductie met 3dBA t.o.v. huidige situatie
  • Verbeterde railbevestiging op spoorbrug 
   • Bijkomende plaatselijke maatregel t.g.v. geluidsstudie : geluidscherm t.h.v. wooncluster (doodlopend deel) Lierseweg

Vossenberg (Project Infrabel)

Wat verandert er?

 • Vervangen van de overweg
 • Bouw van een tunnel onder het spoor voor voetgangers, fietsers en autoverkeer (H = 3m)
 • Geen aansluiting voor wegverkeer tussen Koeterstraat en Vossenberg
 • Aanleg nieuwe pocketparking langs de tunnel Vossenberg, verbonden met Koeterstraat
 • Nieuwe voetweg tussen Vossenberg en parking station
 • Aanpassing sporenbundels station zijde Lier

Doelstelling?

 • Meer verkeersveiligheid
 • Veiliger en vlotter treinverkeer
Project Vossenberg.

Kruising Wolfstee

Wat verandert er?

 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd tot 4,65 meter. Vandaag is dat 3,90 meter. Zo ontstaat er een volwaardige doorgang voor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de aanleg van een vrijliggend fietspad en fietsverbindingen met fietssnelwegen
 • De s-bocht van de rijweg wordt minder uitgesproken

Doelstelling?

 • Betere zichtbaarheid en vlotte verkeersdoorstroming
 • Meer verkeersveiligheid
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en fietssnelwegen
 • Volwaardige doorgang voor vrachtverkeer

Kruising Lierseweg

Wat verandert er?

 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd tot 5,10 meter. Vandaag is dat 4 meter. Zo ontstaat een volwaardige doorgang voor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de bijkomende aanleg van fietspaden.
 • Aanleg van een vrijliggend enkelrichtingsfietspad richting Grobbendonk tussen brug Lierseweg en Wolfstee.
 • Aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant tussen brug Lierseweg en Wolfstee.

Doelstelling?

 • Veilige en vlotte fietsverbindingen
 • Volwaardige ontsluiting voor vrachtverkeer via gewestweg

De Beukelaer-Pareinlaan

Wat verandert er?

 • De Beukelaer-Pareinlaan schuift op door de verbreding van het Albertkanaal.
 • De Beukelaer-Pareinlaan kruist het spoor onder een afzonderlijke spoorbrug
 • Nieuwe vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de rijweg
 • Veilige aansluiting op jaagpad (beveiligde oversteek met middengeleider)
 • Nieuw voetpad en verbindingen naar jaagpad en woningen
 • Groenaanleg

Doelstelling?

 • Meer ruimte voor vrijliggende fiets- en voetpaden
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en toekomstige fietssnelwegen
 • Betere voetgangersvoorzieningen
 • Beter zichtbaarheid en meer verkeersveiligheid
 • Fabriek Mondelez blijft bereikbaar tijdens werken

De Beukelaer-Pareinlaan en Montezumalaan (Project Stad Herentals)

Wat verandert er? 

 • Doortrekken fietspaden tot aan de Montezumalaan
 • Veilige fietsvoorzieningen aan site Mondelez
 • Aanleg gescheiden riolering

Doelstelling?

 • Meer fietsveiligheid 
 • Duurzaam waterbeheer
 • Financiering stad Herentals en Fietsfonds
 • Ontwerp nog in opmaak (afzonderlijke vergunningsprocedure)

Maar: uitvoering samen met werken spoorwegbrug 

Fietstunnel Ekerenberg

Wat verandert er?

 • Bouw van een fietstunnel onder het nieuwe spoor t.h.v. Ekelenberg
 • Aanleg van een dubbelrichtingsfietspad tussen Ekelenberg en de Ring (Lierseweg)

Doelstelling?

 • Betere ontsluiting van de wijk Wuytsbergen-Ekelen door wegwerken barrière gevormd door het spoor.
 • Veilige en vlotte fietsverbindingen tussen de wijk Wuytsbergen-Ekelen en de Ring (Lierseweg – Fietssnelweg Hasselt-Antwerpen)

Planning van de werken

Planning Herentals.

Wanneer wordt er gewerkt?

 • Wolfstee: werken aan de bovenleiding tijdens de nachten (21u30-4u30 )van:
  • maandag 5/9 op dinsdag 6/9
  • dinsdag 6/9 op woensdag 7/9
  • woensdag 7/9 op donderdag 8/9
  • donderdag 8/9 op vrijdag 9/9
  • maandag 12/9 op dinsdag 13/9
  • dinsdag 13/9 op woensdag 14/9
  • woensdag 14/9 op donderdag 15/9
  • donderdag 15/9 op vrijdag 16/9
 • Afgesloten wegen
  • Wolfstee > afgesloten tot eind februari 2023
   Wolfstee blijft afgesloten tot februari 2023. De omleiding in beide richtingen via de Toekomstlaan en de Herenthoutseweg blijft gelden.
Omleiding.

Minder hinder tijdens de werken

 • Aan- en afvoer van grond en puin via schip + natransport via aanvoerroutes
 • Geluidsbeperkende maatregelen 
  • Geluidsdempende railpads
  • Verbeterde spoorbevestiging op de brug
  • Plaatselijk bijkomend geluidsscherm 
 • Het treinverkeer blijft maximaal behouden. Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan je steeds terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app. In 2022 zal het treinverkeer onderbroken zijn tijdens volgende weekends:
  • 19-20 en 26-27 februari
  • 5-6 en 12-13 maart
  • 7-8, 14-15 en 21-22 mei
  • 9-10 juli
  • 10-11 september
 • Fasering De Beuckelaer-Pareinlaan i.f.v. permanente bereikbaarheid Mondelez (geen vrachtverkeer Mondelez)
 • Werffasering, signalisatie en omleidingen verder uit te werken in komende maanden
 • Gerichte communicatie bij opstart en tijdens uitvoering van de werken

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

Medegefinancierd door de EU.