Overslaan en naar de inhoud gaan

Tienen - Station

We voeren werken uit aan de spoorinfrastructuur in de stationsomgeving van Tienen om enerzijds het comfort van de reizigers en anderzijds de exploitatiemogelijkheden te verbeteren.

Locatie

Stationsomgeving Tienen

Planning

Begin: december 2013
Eind: nog niet gekend

Welke hinder veroorzaken deze werken?

De werken in Tienen kunnen de volgende hinder met zich mee brengen:

 • Verplaatsing van het perron 4 in de richting van de Viaductstraat van eind 2016 tot eind 2018

 • Aanleg van tijdelijke toegangen tot het verplaatste perron 4: deze toegangen zullen mee met de voortgang van de werken verplaatst worden zodat het werfverkeer steeds gescheiden blijft van de reizigers

 • Inname gedeelte reizigersparking (kant Leuven tegen de sporen voor de bouw van een nieuwe toegangstunnel tot de perrons)

 • Werftransporten via industriezone Grijpenveld

Welke werken voeren wij precies uit?

 • Vereenvoudigen spoorinfrastructuur (minder wissels, seinen, perrons, …)

 • Stabiliseren taluds en onderbouw

 • Vernieuwen bovenleiding

 • Aanbrengen dienstpaden/spoortoegangen

 • Vernieuwen reizigersonderdoorgang

 • Verhogen perrons, toegang minder mobielen (opdracht NMBS)

Planning van de werken

2023

Meer info volgt zodra er bekend is wanneer de werken zullen hervatten.

Impact van de werken

 • Omwille van het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen.

 • Werfverkeer mogelijk in de buurt van de werken.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

et is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

We zoeken nieuwe talenten!

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.

Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière. Meer weten > werken bij ons

collega's op het terrein.