Skip to main content
Tunnel.

Kunstwerken

Een kunstwerk is een bouwwerk dat ervoor zorgt dat de spoorlijnen oneffenheden van het terrein opvangen en verkeerswegen kunnen kruisen zonder elkaar te hinderen. Tot de kunstwerken behoren onder andere bruggen, tunnels en viaducten. Ons spoornet telt ongeveer 4.800 bruggen en 140 tunnels.