Overslaan en naar de inhoud gaan
Belgian Alliance for Climate Action!

Infrabel engageert zich voor the Belgian Alliance for Climate Action!

Vandaag werd de Belgian Alliance for Climate Action gelanceerd en Infrabel maakt daar deel van uit! De Belgian Alliance for Climate Action, kortweg BACA, is een initiatief waarbij Belgische bedrijven en organisaties zich engageren om ambitieuze klimaatdoelstellingen aan te gaan. Infrabel en de andere deelnemers willen op deze manier actief bijdragen aan de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs. 

De krachten bundelen

De Europese Unie streeft naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050, en bij Infrabel willen wij daartoe bijdragen. Daarom nemen we deel aan de Belgian Alliance for Climate Action: een initiatief van The Shift[1] en het WWF[2]. De BACA wordt een platform waar bedrijven en organisaties kunnen overleggen en samenwerken met elkaar om hun klimaatdoelstellingen te realiseren. Infrabel werkt bijvoorbeeld aan een langetermijnvisie voor CO2-neutraliteit. Het is hierbij belangrijk om met stakeholders, waaronder onze partners uit de transportsector en andere overheidsbedrijven, samen te werken. We willen zo de handen in elkaar slaan voor het klimaat en onze toekomst, informatie en ideeën uitwisselen en leiderschap tonen.  Op deze manier herhalen we ook ons engagement om de Sustainable Development Goals[3] van de Verenigde Naties te ondersteunen.

Onze klimaatstrategie in actie

Via onze aansluiting tot de BACA engageren we ons ertoe om binnen de 2 jaar onze klimaatdoelstellingen wetenschappelijk te laten valideren door internationale experts. Deze experts zullen nagaan in welke mate onze acties bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs. Onze toekomstige klimaatvisie past binnen dit engagement en zal projecten over energie-efficiëntie, groene energie en innovatie bundelen. Momenteel zet Infrabel hier al sterk op in, bijvoorbeeld met de zonnepanelen op onze gebouwen (zoals in Bascoup) en de slimme wisselverwarming die zal leiden tot energiebesparing

 


[1] Het verzamelpunt voor duurzaamheid in België.

[2] Een internationale organisatie die streeft naar bescherming en herstel van natuur en milieu.

[3] The Sustainable Development Goals: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden door de Verenigde Naties geformuleerd als leidraad voor een betere en meer duurzame toekomst. Ze zijn opgebouwd rond een aantal maatschappelijke en globale uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Voor meer info, zie https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals