Overslaan en naar de inhoud gaan

Energiecrisis: onze aanvullende energiemaatregelen

Naast maatregelen om zijn energieverbruik te verminderen, heeft Infrabel in zijn gebouwen en installaties een energiebesparingsbeleid ingevoerd. Deze maatregelen komen dus bovenop de bestaande initiatieven ten voordele van het milieu.

Sinds de oprichting van ons bedrijf hebben we bij Infrabel in onze dagelijkse werking steeds oog voor onze ecologische voetafdruk en de verwachtingen van onze vele stakeholders om ons energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Reeds lang voor deze energiecrisis deden we er alles aan om een kwaliteitsvolle infrastructuur te garanderen met een zo laag mogelijke milieu-impact!

Een actieplan dat al jaren van kracht is

In 2019 was de transportsector verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle broeikasgasemissies (BKG) in België. Met zijn lage CO2-uitstoot speelt het spoorvervoer een belangrijke rol om te bouwen aan een duurzamere mobiliteit.

Om ons engagement concreet te maken, hebben wij dan ook de voorbije jaren een aantal energiebesparende maatregelen genomen:

  • We concentreren onze activiteiten in minder gebouwen. Dit deden we vooral met de seinhuizen. Daarnaast hebben we oude gebouwen vervangen door nieuwe, energie-efficiënte gebouwen (zoals het gebouw "Entre Rail et Sambre" in Charleroi).
  • Er kwamen ook zonnepanelen op onze eigen gebouwen.
  • We investeerden in zonnepanelen- en windmolens die op het tractienet zijn aangesloten; bijvoorbeeld de Peerdsbos-tunnel in 2011 of het windmolenpark Greensky in 2017.
  • De installaties die sinds vele jaren de binnentemperatuur regelen, werden optimaal afgesteld.

Gebouwen en infrastructuur

Dit zijn de bijkomende maatregelen die we vandaag nemen om de energiecrisis aan te pakken:

  • Om de kosten te drukken, zetten we de verwarming in onze kantoren en werkplaatsen een graadje lager. Ook de verlichting in de gebouwen wordt optimaal afgeregeld.  Verder vragen we onze collega's verwarming en verlichting niet buitensporig te gebruiken en toestellen niet in stand-by te laten staan wanneer ze niet worden gebruikt.
  • Voor de wisselverwarming werken we sinds begin september met een nieuw systeem dat automatisch in werking treedt en het energieverbruik met 20 tot 30% helpt verminderen. Dit ingenieuze systeem werd in 2022 geïnstalleerd en versneld uitgerold om het energieverbruik voor deze specifieke post zo snel mogelijk te verminderen.
  • In de spoorbundels zal er op specifieke plaatsen minder verlichting zijn, door deze te dimmen of waar mogelijk helemaal uit te schakelen. Uiteraard blijft veiligheid onze belangrijkste prioriteit.

Infrabel werkt nog andere acties uit om de impact van de stijgende energiekosten te beperken.