Overslaan en naar de inhoud gaan
overweg.

Bilzen - Vervangen overwegen

Een veiliger en robuuster spoornet, daar streven we naar bij Infrabel. Dit doen we onder andere door het aantal overwegen in België sterk te verminderen, zo ook in Bilzen. Het verloop van onze werken wordt maximaal afgestemd op de realisatie van de spoorinfrastructuur voor de verbinding Hasselt – Maastricht van De Lijn. De werken vormen zo de ideale gelegenheid om de stedelijke ruimte te herinrichten en te optimaliseren met aandacht voor kwaliteit, toegankelijkheid en integratie. Met deze nieuwe voorzieningen verbeteren we niet alleen de veiligheid van het spoorwegverkeer maar bieden we ook meer comfort aan alle weggebruikers. 

Het doel is om zeven overwegen te vervangen in Bilzen.

Locatie

De Molenstraat, Nijverheidsstraat, Laarstraat, Boomstraat, Rooi, Laakstraat en de Sint-Lambertuslaan/N2 Hasseltsestraat te Bilzen.

Planning

Begin: Midden 2022
Eind: Najaar 2026

Planning van de werken

Vrijmaken terrein

Onlangs werd op een aantal locaties het "terrein vrijgemaakt". Dit wil zeggen dat de grenzen van de werken werden uitgezet, alsook de aanwezige bomen werden gekapt.

Archeologisch onderzoek

Dit vrijmaken van het terrein was bedoeld om ruimte te geven aan de archeologen om het archeologisch onderzoek op te starten. Tijdens zo een onderzoek worden er zowel handmatige boringen voor Steentijdonderzoek uitgevoerd, alsook proefsleuven getrokken.

Dit zijn op dit moment de meest zichtbare werken op het terrein. Ze zijn bezig op de volgende locaties: Molenstraat, Nijverheidsstraat, Laarstraat,  Boomstraat, Laakstraat en Oude Tongersestraat. Deze fase van het archeologisch onderzoek is in uitvoering tot begin april 2023.

Nutsleidingen

In kader van het verplaatsen van de nutsleidingen zijn er momenteel op tal van locaties peilingen in uitvoering. Hierbij wordt verder in detail onderzocht welke nutsleidingen in de nabije toekomst verplaatst zullen worden. De effectieve verplaatsingswerken zullen aanvatten vanaf midden 2023.

De 7 overwegen:

1. Molenstraat

De overweg van de Molenstraat maakt plaats voor een brug (voor alle verkeer) ten westen van de huidige overweg. Ze zal zowel het treinspoor als de Molenstraat (tak Pruinveld) overspannen. Ten zuiden van het spoor zal ze aansluiten op de Oudestraat en ten noorden op de Molenstraat (tak Schoonbeek). De overweg zelf sluiten we pas af wanneer de nieuwe brug klaar voor gebruik is. We voorzien aan de zuidzijde bovendien een keerlus, dit ter hoogte van de overweg.

Hier komt de halte ‘Beverst’ van De Lijn.

Plan Molenstraat.
Brug over Molenstraat en latere inrichting halte sneltram ‘Beverst’ door De Lijn.

2. Nijverheidsstraat

We schaffen de overweg aan de Nijverheidsstraat af en er komt een langsweg ten noorden van het spoor die loopt tussen de overwegen Molenstraat en Nijverheidsstraat. Voor de fietsers voorzien we een fietstunnel ten westen van de overweg Nijverheidsstraat. Ook hier sluiten we de overweg pas af nadat de nieuwe brug gebouwd is.

  • De langsweg zorgt ervoor dat de woningen en het bedrijf toegankelijk blijven. Bovendien zal het zwaar verkeer dat van en naar het bedrijf komt ook mogelijkheden hebben om uit te wijken en te keren.
  • De toegangshellingen van de fietstunnel lopen evenwijdig met het spoor. Ten zuiden sluit ze aan op de Nijverheidsstraat, ten noorden op de nieuwe langsweg. Er komen ook toegangstrappen in de tunnel.

Ter hoogte van Kraailingenveld wordt een parking ingericht.

Langsweg + toegang fietstunnel.
Plan Nijverheidsstraat.

Fietssnelweg Nijverheidsstraat - Laarstraat

De fietssnelweg F70 loopt van Bilzen (Spurk) tot Hasselt. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om het nog ontbrekende deel tussen de Nijverheidsstraat en de Laarstraat aan te leggen. Het fietspad komt er aan de noordzijde van het spoor.

Omwille van bepaalde administratieve bepalingen, werd samen met de projectpartners beslist om het fietspad tussen de Nijverheidsstraat en Laarstraat (en de keermogelijkheid op de Nijverheidsstraat) in een latere aanvraag tot omgevingsvergunning op te nemen. Alle noodzakelijke werken voor het vervangen van de 7 overwegen zijn opgenomen in de huidige aanvraag voor vergunning.

3. Laarstraat

De overweg aan de Laarstraat vervangen we door een fietstunnel op +/- 400 meter ten oosten van de huidige overweg. Aan de zuidzijde komt er - parallel aan het spoor - een fietspad vanaf de overweg tot aan deze tunnel. Aan de noordzijde sluit de fietstunnel onmiddellijk aan op de Laarstraat. Eens de nieuwe fietstunnel af is, sluiten we de overweg af.

Plan Laarstraat.
Visualisatie Laarstraat.

4. Boomstraat

We vervangen de overweg aan de Boomstraat door een brug voor alle verkeer, dit ten westen van de huidige overweg. De toegangshellingen sluiten zowel aan noordals zuidzijde aan op de Boomstraat/Rehagestraat en we leggen er keerlussen aan.
De overweg verdwijnt pas wanneer de nieuwe brug klaar is.

Plan Boomstraat.
Visualisatie Boomstraat.

5. Rooi

Deze overweg sluiten we af voor alle verkeer. Er komt op deze locatie geen brug of tunnel ter vervanging.

Plan Rooi.

6. Laakstraat

Ter hoogte van de Laakstraat maakt de overweg plaats voor een fietstunnel. Deze tunnel bevindt zich ten noorden van de huidige overweg en de toegangshellingen sluiten aan op de Laakstraat.
Deze overweg is momenteel al gesloten voor gemotoriseerd verkeer en sluiten we definitief voor alle verkeer zodra de fietstunnel in gebruik genomen kan worden.

Plan en Visualisatie Laakstraat.

7. N2 Hasseltsestraat

De overweg N2 Hasseltsestraat vervangen we door een tunnel voor alle verkeer. De tunnel bevindt zich +/- 125 m ten zuiden van de overweg en loopt zowel onder het treinspoor als de Nieuwstraat. Bovenop de tunnel komt er ook een nieuwe fietsweg. Zo krijgt Bilzen een nieuwe fietsverbinding tussen de stationsparking en de huidige overweg. Deze fietsverbinding maakt bovendien deel uit van de fietssnelweg F76 Genk – Tongeren.
Verder oostwaarts, voorbij het spoor, komt de tunnel boven tussen het appartementsgebouw Belisia en de achterzijde van het Martinus Atheneum. De overweg schaffen we pas af na afloop van de werken.

Plan N2.

Ten westen van de overweg wordt de N2 afgeleid naar de Oude Tongersestraat. Deze weg wordt verbreed en krijgt twee fietspaden. Daarnaast komt er een rotonde waarvan de oostelijke tak aansluit op de tunnel.

Visualisatie N2.

Wandel langs de infopanelen

Aan alle overwegen of bij de kruising kan je een infopaneel terugvinden waarop het toekomstbeeld van de locatie weergegeven wordt. Maak er een informatieve en ontspannende beleving van en volg de route (te voet of met de fiets).

Wandelroute Bilzen.

Extra

U kan de brochure over deze werken hier terugvinden.