Overslaan en naar de inhoud gaan

Bilzen - Vervangen overwegen

Wij vervangen zeven overwegen in Bilzen.

Locatie

De Molenstraat, Nijverheidsstraat, Laarstraat, Boomstraat, Rooi, Laakstraat en de Sint-Lambertuslaan/N2 Hasseltsestraat te Bilzen.

Planning

Begin: Midden 2022
Eind: Eind 2024

Een veiliger en robuuster spoornet, daar streven we naar bij Infrabel. Dit doen we onder andere door het aantal overwegen in België sterk te verminderen, zo ook in Bilzen. Het verloop van onze werken wordt maximaal afgestemd op de realisatie van de spoorinfrastructuur voor de verbinding Hasselt – Maastricht van De Lijn. De werken vormen zo de ideale gelegenheid om de stedelijke ruimte te herinrichten en te optimaliseren met aandacht voor kwaliteit, toegankelijkheid en integratie. Met deze nieuwe voorzieningen verbeteren we niet alleen de veiligheid van het spoorwegverkeer maar bieden we ook meer comfort aan alle weggebruikers. 

We vervangen zeven overwegen in Bilzen.

1. Molenstraat

De overweg van de Molenstraat maakt plaats voor een brug (voor alle verkeer) ten westen van de huidige overweg. Ze zal zowel het treinspoor als de Molenstraat (tak Pruinveld) overspannen. Ten zuiden van het spoor zal ze aansluiten op de Oudestraat en ten noorden op de Molenstraat (tak Schoonbeek). De overweg zelf sluiten we pas af wanneer de nieuwe brug klaar voor gebruik is. We voorzien aan de zuidzijde bovendien een keerlus, dit ter hoogte van de overweg.

Hier komt de halte ‘Beverst’ van De Lijn.

Plan Molenstraat.
Brug over Molenstraat en latere inrichting halte sneltram ‘Beverst’ door De Lijn.

2. Nijverheidsstraat

We schaffen de overweg aan de Nijverheidsstraat af en er komt een langsweg ten noorden van het spoor die loopt tussen de overwegen Molenstraat en Nijverheidsstraat. Voor de fietsers voorzien we een fietstunnel ten westen van de overweg Nijverheidsstraat. Ook hier sluiten we de overweg pas af nadat de nieuwe brug gebouwd is.

  • De langsweg zorgt ervoor dat de woningen en het bedrijf toegankelijk blijven. Bovendien zal het zwaar verkeer dat van en naar het bedrijf komt ook mogelijkheden hebben om uit te wijken en te keren.
  • De toegangshellingen van de fietstunnel lopen evenwijdig met het spoor. Ten zuiden sluit ze aan op de Nijverheidsstraat, ten noorden op de nieuwe langsweg. Er komen ook toegangstrappen in de tunnel.

Ter hoogte van Kraailingenveld wordt een parking ingericht.

Langsweg + toegang fietstunnel.
Plan Nijverheidsstraat.

Fietssnelweg Nijverheidsstraat - Laarstraat

De fietssnelweg F70 loopt van Bilzen (Spurk) tot Hasselt. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om het nog ontbrekende deel tussen de Nijverheidsstraat en de Laarstraat aan te leggen. Het fietspad komt er aan de noordzijde van het spoor.

Omwille van bepaalde administratieve bepalingen, werd samen met de projectpartners beslist om het fietspad tussen de Nijverheidsstraat en Laarstraat (en de keermogelijkheid op de Nijverheidsstraat) in een latere aanvraag tot omgevingsvergunning op te nemen. Alle noodzakelijke werken voor het afschaffen van de 7 overwegen zijn opgenomen in de huidige aanvraag voor vergunning.

We kiezen er echter voor om het volledige project in deze brochure in zijn geheel voor te stellen en streven ernaar om alle werken tegen eind 2024 uit te voeren.

3. Laarstraat

De overweg aan de Laarstraat vervangen we door een fietstunnel op +/- 400 meter ten oosten van de huidige overweg. Aan de zuidzijde komt er - parallel aan het spoor - een fietspad vanaf de overweg tot aan deze tunnel. Aan de noordzijde sluit de fietstunnel onmiddellijk aan op de Laarstraat. Eens de nieuwe fietstunnel af is, sluiten we de overweg af.

Plan Laarstraat.
Visualisatie Laarstraat.

4. Boomstraat

We vervangen de overweg aan de Boomstraat door een brug voor alle verkeer, dit ten westen van de huidige overweg. De toegangshellingen sluiten zowel aan noordals zuidzijde aan op de Boomstraat/Rehagestraat en we leggen er keerlussen aan.
De overweg verdwijnt pas wanneer de nieuwe brug klaar is.

Plan Boomstraat.
Visualisatie Boomstraat.

5. Rooi

Deze overweg sluiten we af voor alle verkeer. Er komt op deze locatie geen brug of tunnel ter vervanging.

Plan Rooi.

6. Laakstraat

Ter hoogte van de Laakstraat maakt de overweg plaats voor een fietstunnel. Deze tunnel bevindt zich ten noorden van de huidige overweg en de toegangshellingen sluiten aan op de Laakstraat.
Deze overweg is momenteel al gesloten voor gemotoriseerd verkeer en sluiten we definitief voor alle verkeer zodra de fietstunnel in gebruik genomen kan worden.

Plan en Visualisatie Laakstraat.

7. N2 Hasseltsestraat

De overweg N2 Hasseltsestraat vervangen we door een tunnel voor alle verkeer. De tunnel bevindt zich +/- 125 m ten zuiden van de overweg en loopt zowel onder het treinspoor als de Nieuwstraat. Bovenop de tunnel komt er ook een nieuwe fietsweg. Zo krijgt Bilzen een nieuwe fietsverbinding tussen de stationsparking en de huidige overweg. Deze fietsverbinding maakt bovendien deel uit van de fietssnelweg F76 Genk – Tongeren.
Verder oostwaarts, voorbij het spoor, komt de tunnel boven tussen het appartementsgebouw Belisia en de achterzijde van het Martinus Atheneum. De overweg schaffen we pas af na afloop van de werken.

Plan N2.

Ten westen van de overweg wordt de N2 afgeleid naar de Oude Tongersestraat. Deze weg wordt verbreed en krijgt twee fietspaden. Daarnaast komt er een rotonde waarvan de oostelijke tak aansluit op de tunnel.

Visualisatie N2.

Een Spartacusplan voor Limburg

Spartacus is veel meer dan enkele tramlijnen en een spoorverbinding naar Noord- Limburg. Het doel is een fijnmazig openbaarvervoernetwerk dat tramlijnen, snelbussen, lokale bussen en bestaande treinverbindingen op elkaar afstemt en zo zorgt voor een veel betere mobiliteit. Op die manier kan elke Limburger zich makkelijk en veilig verplaatsen.

Spartacus: meer mobiliteit voor Limburg
Een efficiënt, fijnmazig netwerk van bussen, trams en treinen en een optimale ontsluiting van Limburg met het openbaar vervoer. Dat is waar het Spartacusplan, het toekomstplan van De Lijn voor de provincie, voor staat. Nieuwe, snelle tram- en spoorlijnen, bussen en een zo goed mogelijke afstemming op de bestaande treinverbindingen zorgen voor een sterk verbeterde mobiliteit en tijdswinst voor iedereen. Waarom de wagen nog uit de garage halen als trein, tram of bus voor de deur stoppen?

Nooit meer filerijden!
Nergens in Vlaanderen neemt het wegverkeer sneller toe dan in onze provincie. Heel wat pendelaars kiezen noodgedwongen voor de auto, omdat de trein- en busverbindingen te traag zijn. Met dichtslibbende wegen tot gevolg. Dankzij Spartacus kunnen veel meer Limburgers de auto aan de kant laten staan. Limburg krijgt hoogwaardig openbaar vervoer vanuit de provinciehoofdstad naar het Maasland, Maastricht en de noordelijke steden en gemeenten. De bussen, treinen en trams zullen naadloos op elkaar aansluiten. Zo wordt het openbaar vervoer dé oplossing voor elke Limburger.

Wandel langs de infopanelen

Aan alle overwegen of bij de kruising kan je een infopaneel terugvinden waarop het toekomstbeeld van de locatie weergegeven wordt. Maak er een informatieve en ontspannende beleving van en volg de route (te voet of met de fiets).

Wandelroute Bilzen.

Extra

U kan de brochure over deze werken hier terugvinden.