Overslaan en naar de inhoud gaan

Hasselt - Masterplan

We werken verder aan de vernieuwing van de spoorinfrastructuur in de stationsomgeving van Hasselt. Tegelijkertijd zal de NMBS ook het station vernieuwen. Het station zal integraal toegankelijk gemaakt worden, met roltrappen en liften naar de verhoogde perrons.

Locatie

Stationsomgeving Hasselt

Planning

Begin: 7 november 2020
Eind: eind 2024

Planning

Station

Samen met de NMBS werken we sinds 2020 aan de stapsgewijze vernieuwing van het station van Hasselt. Het station wordt integraal toegankelijk, waardoor ook reizigers met een beperkte mobiliteit in alle comfort de trein kunnen nemen. Zo worden de perrons verhoogd en krijgen ze een volledige make-over:

 • De perrons 4 tot en met 7 zijn reeds vernieuwd en binnenkort zal ook perron 8-9 klaar zijn.
 • De werken aan de perrons 1-A zijn gestart.
 • Vanaf eind 2024 wordt er gewerkt aan het perron 2-3.

Ook de tunnel onder de sporen wordt vernieuwd met onder meer liften en roltrappen naar elk perron. In het kader van deze werken vernieuwen we gefaseerd de sporen, ballast (steenslag) en seinen in de perronzone.

Spoorinfrastructuur

De voorbije 2 jaren (2021-2022) hebben we het spoorrooster “kant Aarschot” grotendeels aangepast en vernieuwd. Tijdens de komende werfperiode vernieuwen we het spoorrooster “kant Alken” aan de in- en uitrit van het station Hasselt. Het vereenvoudigen van de spoorconfiguratie en aanpassing en vernieuwing van specifieke sporen heeft als doel:

 • Het treinverkeer vlotter het station binnen- en buiten laten rijden met minder kruisingen.
 • De reizigers- en goederentreinen gedeeltelijk van elkaar te scheiden.
 • Een vlottere exploitatie van spoorlijn 35 mogelijk maken.

Ter hoogte van de nieuwe wisselverbindingen vernieuwen we ook de bovenleidingen en ook de rijdraden (van de bovenleiding) van de hoofdsporen op de spoorlijnen Hasselt-Alken (lijn 21) en Hasselt-Bilzen (lijn 34). Daarnaast komt er een revisie op beide spoorlijnen over een lengte van 700 meter (tot aan de vertakking Oude Statie) waarbij de uitrustingen en componenten van de bovenleiding worden vervangen om zo de levensduur te verlengen zoals bijvoorbeeld onder de brug van de Sint-Truidersteenweg.

Wanneer werken we?

De voorbereidende werken zijn in het najaar van 2020 opgestart, verder verlopen de werken gefaseerd (over verschillende jaren). De werken zijn ook afgestemd op de vernieuwingswerken van de NMBS in het station.

2023-2024

 • Eind 2023 - begin 2024: vernieuwen van bundel A en perronspoor 1.
 • Eind 2024: vernieuwen van perronsporen 2 + 3.

2025

 • Najaar 2025: verderzetting werken. Meer info volgt later.

Welke impact hebben deze werken?

Mobiliteit, organisatie en afsluiten werfzone:

 • In- en uitrit werfzone: rechtstreeks naar de ring
 • Zone (geel) zal mee als tijdelijke stockageplaats worden voorzien
 • Plaatsing werfketen als buffer tussen de stockageplaats en bewoners
Organisatie bundel D.

Geluidshinder:

 • Herashekkens met geluidswerende doeken ter hoogte van de Spoorwegstraat over een afstand van 450m blijven staan.
Plaatsing herashekkens.
 • Extra werftoegang wordt voorzien ter hoogte van de tractiewerkplaats van NMBS en stockage bepaalde materialen in Logistiek Centrum Infrastructuur (gele bol).
Extra werftoegang.

Organisatie en orde:

 • Opkuis wordt verder georganiseerd op regelmatige basis en na afloop van de werken.
 • In kaart brengen van luidruchtig laden en lossen => materialen verder van de huizen.
 • Minder hinderplan (in samenspraak met de stadsdiensten).

Stof en netheid openbare weg:

 • Tijdens droge periode zoeken we specifieke oplossingen tegen stofhinder.
 • Borstelwagen: om openbare weg en werfsite proper te houden.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

>Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.