Overslaan en naar de inhoud gaan

Langdorp - Vervanging overwegen

Locatie

Langdorp (Aarschot)

Planning

Begin: 19 april 2021
Eind: Nog niet gekend

Veiligheid is onze prioriteit. Daarom raakt het ons dat er elk jaar nog gemiddeld 45 ongevallen gebeuren aan overwegen. Ons doel: zoveel mogelijk overwegen vervangen door veilige alternatieven zoals een tunnel of brug.

Dit gebeurt in verschillende stappen:

Stap 1: Overleg met gemeente/stad waar visie van Infrabel rond overwegen toegelicht wordt en eerste aanzet tot een streefbeeld.
Stap 2: Na verder onderzoek (ontsluiting landbouw, aanrijroutes hulpdiensten, ruimtelijke context overweg) komen tot een princiepsakkoord
Stap 3: Na afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst overgaan tot realisatie van de tunnels/bruggen/langdwegen die het streefbeeld vormgeven.

Overwegen Langdorp – situatie vandaag.

Oudenstokstraat & Opperstraat

• Bouw van een fietstunnel ter vervanging van de huidige fietsoverweg in de Oudenstokstraat

• Locatie van de fietstunnel tussen de Opperstraat en Oudenstokstraat

• Indienen omgevingsvergunning eind 2021, openbaar onderzoek begin 2022

• Fietsers, voetgangers, ruiters

• Voor de start van de werken, 2e infomoment

Voorbeeld tunnel.

Plan fietstunnel Oudenstokstraat

Plan fietstunnel Oudenstokstraat.

Doorsnede fietstunnel

Doorsnede fietstunnel.

Winterstraat

• Inrichten als fietsers- en voetgangersoverweg

• De overweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op 19 april 

• Net zoals in de Oudenstokstraat wordt de nodige signalisatie aangebracht.

Winterstraat.

Fietssnelweg naast spoorlijn

Constructieve samenwerking tussen provincies en Infrabel:

• Wij geven gronden in bezetting voor aanleg van fietssnelwegen

• Randvoorwaarden om veiligheid te kunnen garanderen (verplichte ongelijkvloerse kantwissel, uitbuigen aan overwegen + bijkomende signalisatie, draadafsluiting…)

• Win-win voor verbeteren doorstroming en veiligheid fietsers om overwegen te vervangen (conflictvrije passage fietssnelweg)

Fietssnelweg naast spoorlijn.

Kruisingen fietsostrade met wegenis

• Opportuniteit: door overwegen te vervangen door ongelijkvloerse alternatieven kan fietssnelweg conflictvrij doorlopen

• Huidige knelpunten: beperkte zichtbaarheid + moeilijke oversteekbaarheid aan overweg

• Veiligheidseisen Infrabel: fietssnelweg kan niet in de voorrang gestoken worden aan een overweg (risico op stilstaan op overweg)

Kruisingen fietsostrade met wegenis.

Volgende stappen?

  • 19 april 2021:  overweg Winterstraat wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer en omgevormd tot fietsoverweg
  • April 2022: omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe fietstunnel tussen de Opperstraat en Oudenstokstraat ingediend
  • 30 juni 2022: overweg in de Goorstraat zal op korte termijn worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en zal omgebouwd worden naar een fietsoverweg
  • Begin 2023: werken nieuwe fietstunnel tussen de Opperstraat en Oudenstokstraat zouden volgens de huidige planning en afhankelijk van het verkrijgen van de vergunning starten
  • De overwegen in de Winterstraat en Goorstraat zullen in een volgende fase worden vervangen door een nieuwe fietstunnel.