Overslaan en naar de inhoud gaan
overweg.

Langdorp - Vervanging overwegen

Locatie

Langdorp (Aarschot)

Planning

Begin: Begin 2024
Eind: 2025

Veiligheid is onze prioriteit. Daarom raakt het ons dat er elk jaar nog veel ongevallen gebeuren aan overwegen. Ons doel: zoveel mogelijk overwegen vervangen door veilige alternatieven zoals een tunnel of brug.

Dit gebeurt in verschillende stappen:

Stap 1: Overleg met gemeente/stad waar visie van Infrabel rond overwegen toegelicht wordt en eerste aanzet tot een streefbeeld.
Stap 2: Na verder onderzoek (ontsluiting landbouw, aanrijroutes hulpdiensten, ruimtelijke context overweg) komen tot een princiepsakkoord
Stap 3: Na afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst overgaan tot realisatie van de tunnels/bruggen/langdwegen die het streefbeeld vormgeven.

Overwegen Langdorp – situatie vandaag.

Oudenstokstraat & Opperstraat

• Bouw van een fietstunnel ter vervanging van de huidige fietsoverweg in de Oudenstokstraat

• Locatie van de fietstunnel tussen de Opperstraat en Oudenstokstraat

• Indienen omgevingsvergunning eind 2021, openbaar onderzoek begin 2022

• Fietsers, voetgangers, ruiters

Voorbeeld tunnel.

Plan fietstunnel Oudenstokstraat

Plan fietstunnel Oudenstokstraat.

Doorsnede fietstunnel

Doorsnede fietstunnel.

Winterstraat

• Inrichten als fietsers- en voetgangersoverweg

Winterstraat.

Fietssnelweg naast spoorlijn

Constructieve samenwerking tussen provincies en Infrabel:

• Wij geven gronden in bezetting voor aanleg van fietssnelwegen

• Randvoorwaarden om veiligheid te kunnen garanderen (verplichte ongelijkvloerse kantwissel, uitbuigen aan overwegen + bijkomende signalisatie, draadafsluiting…)

• Win-win voor verbeteren doorstroming en veiligheid fietsers om overwegen te vervangen (conflictvrije passage fietssnelweg)

Fietssnelweg naast spoorlijn.

Kruisingen fietsostrade met wegenis

• Opportuniteit: door overwegen te vervangen door ongelijkvloerse alternatieven kan fietssnelweg conflictvrij doorlopen

• Huidige knelpunten: beperkte zichtbaarheid + moeilijke oversteekbaarheid aan overweg

• Veiligheidseisen Infrabel: fietssnelweg kan niet in de voorrang gestoken worden aan een overweg (risico op stilstaan op overweg)

Kruisingen fietsostrade met wegenis.

Planning van de werken:

 

  • Najaar 2023: Voorbereidende werken (zeer beperkt) 
  • Begin 2024: Start van de werken. 
  • De overwegen in de Winterstraat en Goorstraat zullen in een volgende fase worden vervangen door een nieuwe fietstunnel. 

Wat is de impact van deze werken?

  • Omwille van het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen.
  • Werfverkeer mogelijk in de buurt van de werken.
  • De fietsoverwegen blijven tijdens de werken zoveel mogelijk open. Gelieve wel steeds aandachtig te zijn voor het aanwezige werfverkeer.

 

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

We zoeken nieuwe talenten!

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.

Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière. Meer weten > werken bij ons

collega's.