Overslaan en naar de inhoud gaan

Je pride kan sporen van Infrabel bevatten 

Onze onderneming streeft naar een inclusieve bedrijfscultuur waar onze collega's zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Nationaliteit, leeftijd, gender, beperking of enig ander persoonskenmerk zijn van geen tel als het werk goed gedaan is!

Diversiteit en inclusie zijn geen projecten! Wel fundamentele waarden die ieder van ons uitdraagt.

Onze verbintenissen

  • iedere vorm van discriminatie tegengaan;
  • alles in het werk stellen zodat iedere collega zichzelf kan zijn op de werkvloer
  • concrete maatregelen nemen om gedrag dat niet strookt met onze inclusieve bedrijfscultuur aan te pakken.

4 werkgroepen die werk maken van inclusie

Om iedere vorm van discriminatie tegen te gaan, hebben we 4 werkgroepen opgericht: gendergelijkheid // multiculturaliteit // personen met een beperking // de LGBTQI+-gemeenschap.

Hun doelstelling: discussieplatformen creëren, initiatieven voorstellen, projecten lanceren, best practices uitwisselen. Kortom: een mentaliteitswijziging stimuleren.

Initiatieven voorstellen, projecten lanceren, een mentaliteitswijziging tot stand brengen.

Trainbow

Wij spreken ons uit tegen homofobie, transfobie en bifobie. Daarom ondersteunen we de acties van Trainbow Belgium, zoals hun jaarlijkse deelname aan de Belgian Pride.

Trainbow Belgium is een strategische partner in de uitrol van onze inclusieve bedrijfscultuur, organiseert onder meer recreatieve activiteiten en biedt een luisterend oor aan LGBTQI+-collega’s.

Het Diversiteitscharter

Dit Charter, dat in 2018 werd ondertekend, toont aan dat Infrabel, de NMBS en HR Rail zich gezamenlijk inzetten om alle vormen van discriminatie, die binnen de Belgische Spoorwegen als onaanvaardbaar worden beschouwd, tegen te gaan. Het werd mee ondertekend door onze CEO Benoît Gilson, Sophie Dutordoir (CEO van de NMBS) en Paul Hautekiet (CEO van HR Rail).

Het Diversiteitscharter

Infrabel moet een afspiegeling zijn van onze samenleving. Met enige trots kan ik zeggen dat iedereen hier zichzelf mag zijn. We willen dat alle collega’s elkaar respecteren om wie ze zijn. Bij Infrabel moedigen we “het anders zijn” aan, want daar worden we als onderneming alleen maar sterker van. Benoît Gilson – CEO Infrabel

Geaardheid is van geen tel

Ieder jaar rond de dag van de Belgian Pride prijkt het Infrabellogo van onze hoofdzetel tien dagen lang in de kleuren van de regenboog, om de diversiteit onder onze medewerkers die een rijkdom vormt voor de onderneming, in de verf te zetten.

Door discriminatie daadkrachtig aan te pakken, zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt op de werkvloer.

Dream teams!

Om werk te maken van meer diversiteit en inclusie, doet Infrabel een beroep op drie teams:

  • het Diversity & Inclusion Team: bepaalt de strategie en lanceert/ontwikkelt projecten
  • het Diversity & Inclusion Committee: bepaalt de behoeften inzake D&I van het management en wisselt best practices uit
  • 4 thematische werkgroepen brengen de behoeften van het terrein in kaart, sensibiliseren de collega's

Collega's die er voluit voor gaan en mee aan de kar trekken voor meer diversiteit en inclusie!

Zeg nee tegen vooroordelen

We hebben in samenwerking met de vereniging Jump een campagne opgezet om komaf te maken met hardnekkige vooroordelen over mannen en vrouwen.

15% vrouwen in 2025

In 2015 telde Infrabel slechts 9% vrouwen. De laatste jaren zetten we volop in op de bestrijding van discriminatie op basis van gender, aanwerving, opleiding, communicatie en bewustmaking.

Vandaag hebben we 13% vrouwelijke collega’s, en tegen 2025 willen we 15% vrouwen op de werkvloer.

Op zoek naar een job waarin je jezelf kan zijn?

Bij Infrabel spelen gender, etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of andere persoonskenmerken geen rol; enkel competentie, motivatie en teamspirit zijn van tel.