Overslaan en naar de inhoud gaan
Balans 2019: minder dodelijke slachtoffers aan overwegen.

Balans 2019: minder dodelijke slachtoffers aan overwegen 

Vorig jaar waren er 45 ongevallen aan overwegen met 7 dodelijke slachtoffers en 6 gewonden. Dat zijn meer ongevallen dan vorig jaar maar minder dodelijke slachtoffers.

Ook in 2020 gaan wij resoluut voor nog méér veiligheid aan overwegen door een combo van infrastructuurmaatregelen, sensibilisering en controleacties.

Wat zeggen de cijfers ons?

De stijging van het aantal ongevallen die te verklaren is door een toename van ongevallen in de havens: 17 in 2019 tegenover 10 in 2018. Statistisch vinden er meer ongevallen plaats tijdens de spitsuren (7u-9u en 16u-19u).

Bij meer dan de helft van de ongevallen die buiten het havengebied gebeurden, gaat het om buurtbewoners die in de omgeving van de overweg wonen. Dat wil zeggen dat buurtbewoners er van uit gaan dat ze “hun overweg” kennen en dat hen dus niets kan overkomen, maar dat is niet zo. Nabijheid van een overweg zorgt dus voor een vals veiligheidsgevoel. Zwakke weggebruikers, voetgangers en fietsers, lopen het grootste risico.

In 2019 waren er 7 dodelijke ongevallen, waarvan 2 in Vlaanderen en 5 in Wallonië. Deze ongevallen zijn diepmenselijke drama’s met zware gevolgen voor familie en vrienden.

Naast de menselijke drama’s veroorzaakten de incidenten aan overwegen ook storingen en vertragingen voor het treinverkeer. In 2019 waren er 348 incidenten aan overwegen die samen voor een vertraging van 39.082 minuten hebben gezorgd of gemiddeld 1u47 per dag. Dit is een daling van de vertragingen in vergelijking met 2018.

Overweg.

Het leven is meer dan het wachten waard

Het niet respecteren van de verkeersregels aan overwegen blijft in meer dan de helft van de gevallen de hoofdoorzaak van ongevallen. De tweede oorzaak is onvoorzichtig gedrag. Een laatste ten slotte de impact van de weersomstandigheden (regen, mist of zon – ongeveer 10%) waardoor men de verkeerssituatie niet goed inschat.

Wij blijven daarom alle weggebruikers oproepen om altijd te stoppen aan een overweg wanneer de rode lichten knipperen, de bel rinkelt en de slagbomen gesloten of in beweging zijn.

Overwegen accident 2019.

Samen met Jeroom Slagboom voor meer veiligheid

Onze inspanningen voor meer veiligheid aan overwegen zetten we onverminderd verder met gerichte sensibiliseringscampagnes en veiligheidsacties. Daarbij kiezen we voor preventie, repressie en sensibilisering. We geven jullie graag enkele voorbeelden:

 

  • Preventie

Waar het kan willen zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt steeds in nauw overleg met lokale overheden en de omwonenden. In 2019 hebben we 23 overwegen afgeschaft. Waar we een overweg niet kunnen vervangen, investeert Infrabel in de vernieuwing, aanpassing en het onderhoud ervan. Zo verbeteren we de signalisatie (het plaatsen van bijkomende lichten, extra slagbomen voor voetgangers en fietsers, …) en overleggen we met de wegbeheerder om de nodige werken uit te voeren om de overwegen meer zichtbaarheid te geven.

Zo hebben we eind 2019 20 overwegen uitgerust met waarschuwingsborden (= “Blocking Back”) om autobestuurders te verwittigen om de overweg niet op te rijden als ze die niet tijdig kunnen verlaten. Als ze geblokkeerd raken op de overweg kan dit filevorming en stilstaand verkeer tot gevolg hebben.

 

  • Sensibilisering

Gezien vorig jaar het aantal ongevallen in havengebieden opnieuw gestegen is naar 17 tegenover 10 in 2018, zal Infrabel dit jaar een nieuwe sensibiliseringsactie organiseren voor vrachtwagenbestuurders en automobilisten.

Ook dit jaar mogen we daarvoor rekenen op de sympathieke ‘Jeroom Slagboom’. Via hem vertellen we een verhaal vanuit het standpunt van "de slagboom" die zo vaak genegeerd wordt.

 

  • Repressie

Waar sensibilisering niet helpt, blijft repressie de enige optie. Het doel is om het aantal controles (door de spoorwegpolitie en Securail) te verhogen en zo meer spoorlopers op heterdaad te betrappen.

In het najaar van 2019 hebben Infrabel, de federale spoorwegpolitie, de lokale politie en Securail (NMBS) gedurende één maand meer dan 90 controleacties aan overwegen en stations georganiseerd waarbij 151 PV’s werden opgesteld. Overtreders die de signalisatie aan de overweg niet respecteren, riskeren boetes tot 4.000 euro en de inhouding van het rijbewijs.

 

Jeroom Slagboom!