Overslaan en naar de inhoud gaan

Boost Plan: groen licht voor de toekenning van nieuwe financiële middelen in 2021

Op initiatief van de federale minister van Mobiliteit besloot de ministerraad om aan Infrabel 75 miljoen € extra toe te kennen voor 2021. Op 14 december heeft onze raad van bestuur beslist om deze bijkomende middelen volledig te gebruiken voor investeringen die zowel de treinreizigers als de goederenvervoerders ten goede zullen komen.

Een herinvestering in het spoor is noodzakelijk om de prestaties van het spoornet te verzekeren en het spoornet te handhaven. Deze herinvestering is ingezet! In het kader van het Boost Plan krijgt Infrabel in 2021 een bijkomende federale dotatie van 75 miljoen €.

Na overleg met de federale minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, keurde onze raad van bestuur op 14 december de twee hoofdprioriteiten van deze dotatie goed: enerzijds de beveiliging en modernisering van het spoornet, en anderzijds de verbetering van het onthaal en de toegankelijkheid voor de reizigers.

Nieuwe middelen zijn broodnodig
“Na moeilijke begrotingsjaren voor de Belgische spoorwegen is het meer dan nodig om te herinvesteren, als we de doelstellingen van het regeerakkoord willen bereiken: een trein die aantrekkelijker en toegankelijker is voor de reizigers, en meer goederen die worden vervoerd. Dit is het doel van het Boost Plan dat over meerdere jaren zal worden uitgerold”, vertelde Georges Gilkinet opgetogen.

Deze extra enveloppe zal volledig dienen om de negatieve impact van de veroudering van het spoornet voor de reizigers- en goederenvervoerders te beperken. Heel wat spoorinfrastructuur, waarvan de optimale levensduur is overschreden, moet immers geleidelijk aan worden vernieuwd. Dit is noodzakelijk om negatieve gevolgen voor het treinverkeer in het hele land te worden.

Een sterk signaal voor de toekomst van het spoor
Deze herinvestering is ook een zeer sterk signaal aan onze spoorklanten en onze spoormannen en spoorvrouwen”, aldus Benoît Gilson, CEO van Infrabel. Hij bedankte tevens de regering en in het bijzonder de minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, “voor hun steun en hun snelle reactie; dankzij deze extra middelen kunnen we vanaf 2021 een reële meerwaarde creëren voor onze klanten.” 

Bestemming van de nieuwe middelen in 2021
De 75 miljoen € extra voor 2021 wordt als volgt verdeeld: 27,6 miljoen € gaat naar Wallonië, 41,4 miljoen € naar Vlaanderen en 6 miljoen € naar Brussel. Deze bijkomende bedragen vormen een belangrijke extra steun en brengen de investeringsdotatie van Infrabel in 2021 op 894,2 miljoen €.

Wallonië (27,6 miljoen €): prioriteit aan het behoud van twee lijnen die op korte termijn dreigen te verdwijnen

  • Het spoorgedeelte “BomalMarloie” (lijn 43) en een van de 2 sporen tussen Cuesmes en Quévy (lijn 96). Tevens worden meerdere “BTS'en” (berichten tijdelijke snelheidsbeperkingen) vermeden. Bijvoorbeeld: op het baanvak ‘s Gravenbrakel - Soignies (L96), tussen Jambes en Lustin (L154), tussen Jemeppe-sur-Sambre en Gembloux (L144) of op de lijnen 166 & 165 (lijnvakken Paliseul - Bertrix en Bertrix - Florenville).
  • Wat het onthaal van de reizigers betreft worden de middelen toegekend overeenkomstig het "Masterplan Stations" van de collega’s van de NMBS. De voorziene werken omvatten perronverhogingen en de vernieuwing van informaticasystemen voor de informatie aan de reizigers.

Vlaanderen (41,4 miljoen €): prioriteit aan de modernisering van drie lijnen

  • BrusselOostende (L50A), de drukste spoorlijn van België
  • AalstBurst (L82)
  • De PinteRonse (L86).  Op die laatste lijn zijn er moderniseringswerken bezig aan de spoorwegtunnel van LouiseMarie in de Vlaamse Ardennen zodat er geen tijdelijke snelheidsbeperkingen nodig zijn.
  • Wat het onthaal van de reizigers betreft worden de middelen toegekend overeenkomstig het "Masterplan Stations" van de collega’s van de NMBS. De voorziene werken omvatten perronverhogingen en de vernieuwing van informaticasystemen voor de informatie aan de reizigers. 

Brussel (6 miljoen €): prioriteit aan het rooster van Brussel-Zuid en de lijn 28

  • De vernieuwing van wissels in het rooster van BrusselZuid
  • De vernieuwing van de sporen en metalen bruggen op lijn 28 (het westelijke ringspoor rond Brussel), een belangrijke spooras die de bediening van Audi Brussels verzekert.

Cruciale investeringen voor het goederenvervoer en de modal shift
Tot slot gaat een deel van de bijkomende middelen naar de modernisering van de spoorinfrastructuur in de havens van Antwerpen (onder meer de vernieuwing van rangeerinstallaties) en Gent.  Ook zal er worden geïnvesteerd in industriële aansluitingen voor klanten zoals Nyrstar en Disteel.

Investeringen in infrastructuur voor goederenvervoer zijn cruciaal om het goederenvervoer per spoor te doen groeien... Wat uiteindelijk ook goed is voor mens en milieu.