Overslaan en naar de inhoud gaan
Buurtcomité fleurt spoorwegberm op.

Buurtcomité fleurt spoorwegberm op

Buurtcomité “Zot van H” uit Heverlee heeft vorige week de spoorwegberm aan de Oud-Heverleestraat opgefleurd met zo’n 300 planten. Een mooi project rond biodiversiteit dat wij met plezier ondersteunden!

Het doel van dit project? De anders kale berm langs de spoorlijn Leuven-Ottignies (L139) over een afstand van 300 meter ecologisch beplanten. De insecten kunnen vanaf nu genieten van een nieuwe veilige thuishaven.

Samen met de KU Leuven werd onderzocht wat de meest geschikte planten waren voor de insecten en het type ondergrond.

Voor het onderhoud van de bermen houden we al langer rekening met de ecologische en esthetische waarde. Het is echter de eerste keer dat we een samenwerking aangaan met een buurtcomité.

Win-winsituatie

Er werd een contract opgesteld tussen Infrabel en buurtcomité “Zot van H” voor het gebruik en het onderhoud van de spoorwegberm. Daarvoor zal het de hulp krijgen van de groendienst van Stad Leuven.

Een duidelijke win-winsituatie voor beide partijen: wij hebben minder onderhoudswerk en de buurt kan samenwerken aan een ecologisch zinvol project, dat niet alleen zorgt voor meer samenhorigheid in de buurt, maar ook voor een mooiere, groenere buurt!

Buurtcomité fleurt spoorwegberm op.
Veiligheidsbriefing.

Safety First

Zo’n 50-tal vrijwilligers uit de buurt verzamelden zich en werkten de hele dag hard aan de beplanting van de spoorwegberm. Omwille van de nabijheid van de sporen is dat niet zonder gevaar. Daarom hadden onze lokale ploegen een lint voorzien als visuele afscheiding tussen de berm en de sporen. Tijdens de werkzaamheden was er ook constant iemand van Infrabel aanwezig om een oogje in het zeil te houden.

Voor de start van de werken vond er een algemene veiligheidsbriefing met alle vrijwilligers plaats. Kort samengevat:

  • Niemand komt voorbij het lint
  • Wanneer er een trein passeert, stoppen we even met werken

Green Deal Biodiversiteit

Vorig jaar ondertekenden wij de “Green Deal Biodiversiteit”, een initiatief van de Vlaamse Overheid. De volgende jaren zullen we nog meer concrete projecten uitrollen rond het ecologische beheer van de spoorbermen. Ook dat is duurzame mobiliteit!

In de toekomst ondersteunen wij graag gelijkaardige projecten. We willen echter benadrukken dat dit altijd in nauw overleg met onze milieucel moet verlopen. Zo willen we onveilige situaties vermijden. Zelf een voorstel doen voor de aanpak van een spoorwegberm? Neem dan contact met ons op via environment@infrabel.be.