Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronavirus: prioriteit aan dringende werken 

Naar aanleiding van de corona-epidemie moeten onze teams nu het hoofd bieden aan drie grote uitdagingen in de uitvoering van onze werkzaamheden: de beperkingen door de lockdownregels, de afwezigheidsgraad bij ons personeel en de afwezigheidsgraad bij onze onderaannemers. 

Om een veilige en betrouwbare dienstverlening te kunnen blijven verzekeren, hebben we beslist om voorrang te geven aan dringende onderhouds- en vernieuwingswerken en interventies ingeval van een incident.  
Sommige niet-dringende werken kunnen eventueel ook worden stilgelegd.  
Deze maatregel is bedoeld om de gebruikers van het spoor veilig en kwalitatief spoorvervoer te bieden dat beantwoordt aan de strengste veiligheidsnormen.  

Lopende niet-dringende werken 
Sommige onderaannemers zijn getroffen door het virus en kunnen hierdoor, niet voortwerken op de lopende werven. In die gevallen zullen we, meer Infrabel collega’s aan het werk zetten. Sommige van die werven zijn niet dringend en ook niet essentieel voor de huidige werking van het net. Ook daarvoor nemen we maatregelen: samen met de onderaannemer bekijken we de situatie van dag op dag en waar nodig plaatsen we die werven in een soort “bouwverlof”-modus.  

De bedoeling is om, eenmaal de crisis achter de rug is, de werven snel herop te starten en deze sites veilig achter te laten voor de spoorgebruikers en de burgers tot dan. 

Reservepool van personeel 
Ook medewerkers die instaan voor het onderhoud en de vernieuwing van de sporen kunnen het virus oplopen, en sommige moeten thuisblijven wegens ziekte. Om het personeelstekort op te vangen, leggen we een reservepool aan om de zieken te vervangen.  

Fier op onze medewerkers 
Tijdens deze crisisperiode kunnen onze collega’s, net als elke burger, besmet worden door het coronavirus. We willen onze medewerkers daarom een hart onder de riem steken.  

Uit plichtsbesef doen ze er vandaag alles aan om ervoor te zorgen dat de bevolking van ons land zich in alle veiligheid en in de best mogelijke omstandigheden kan blijven verplaatsen. Zij spelen momenteel  een essentiële rol in onze samenleving. 

Merci!