Overslaan en naar de inhoud gaan

Limburgse primeur: 1ste elektrische trein op goederenspoorlijn Genk Goederen – Bilzen

Op 28 maart 2022 is de geëlektrificeerde goederenspoorlijn Genk Goederen – Bilzen officieel geopend! Een belangrijke investering voor Limburg én weer een stap richting de modal shift.

In mei vorig jaar startten de infrastructuurwerken op spoorlijn 21C tussen het goederenstation Genk Goederen en de vertakking Rooierweg in Bilzen. Die werden gekoppeld met de voorziene werken van De Vlaamse Waterweg nv voor de verhoging van de nieuwe brug over het Albertkanaal. Zo hebben we er een geëlektrificeerde goederenspoorlijn én een gloednieuwe spoorbrug bij!

In totaal zijn er op de 12,5 km lange spoorlijn tussen Genk Goederen en Bilzen 300 bovenleidingspalen geplaatst en 84 km aan draden en kabels voor de bovenleiding afgerold. Verspreid tussen Genk Goederen en Bilzen werden er op het gebied van seininrichting 113 km kabels, 15 seinen en 6 seinketen geïnstalleerd. Hierbij werd ook het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) uitgerold. Een investering gesteund door de federale regering en Europa. De totale investering voor de elektrificatie-, seininrichtings- en spoorwerken tussen Genk Goederen en Bilzen bedraagt 20 miljoen euro met tussenkomst van Europa via EU RRF (Recovery en Resilience Facility / de herstel- en veerkrachtfaciliteit).

“Het project was een uitdaging. Planningen moeten op elkaar afgestemd worden en door de omvang en de manier van de aanleg van sporen op de brug (ingegoten rails over +/- 160m) was het geen alledaagse opdracht. Een goede samenwerking zorgde ervoor dat we dit mooi staaltje vakmanschap konden afleveren”, zegt Benny De Jong, Project Leader Tracks.

Deze investering is gunstig voor het goederenverkeer langs de strategische spooras Antwerpen-Duitse grens en zo ook voor de havens en de Belgische economie. Vanaf vandaag kunnen de goederentreinen vanuit Genk Goederen opnieuw rechtstreeks en sneller via lijn 21C richting Duitsland rijden, in plaats van door Hasselt. Het drukke spoorknooppunt in Hasselt zal hierdoor meer zuurstof krijgen en levert tegelijk een tijdswinst op voor onze klanten. Dit project onderstreept ook onze ambitie en die van de overheid om het goederenvervoer per spoor te bevorderen om zo de model shift te kunnen realiseren.

"Ik vind deze elektrificatie een mooi initiatief. Een omschakeling van een dieselspoor naar een geëlektrificeerd spoor kan je volgens mij alleen maar aanmoedigen als bovenleidingsingenieur,” vertelt Joram Van Regemortel, Ingenieur Bovenleiding. “Een intensieve werf, maar tegelijkertijd ook een dankbaar project omdat de werken elkaar snel opvolgden. De strikte deadlines waren nodig omdat onze werken ook invloed hadden op de verdere werken in Hasselt. Het was dus een hele puzzel om het nodige werk allemaal ingepland en uitgevoerd te krijgen binnen de voorziene tijd, maar het resultaat mag er zeker wezen!”

Een leuk weetje als afsluiter: Vandaag is ongeveer 90% van onze hoofdsporen (ongeveer 5.900 km) geëlektrificeerd waarmee het Belgische spoorwegnet tot de top van Europa behoort op het gebied van elektrificatie. We are Infrabel!