Overslaan en naar de inhoud gaan

Het grote overwegenproject in Diepenbeek is klaar!

Het grootste overwegenproject van ons land is klaar! Begin 2020 is Infrabel in Diepenbeek gestart met de stapsgewijze afschaffing van alle zeven overwegen om deze, in overleg met de gemeente, te vervangen door mobiliteitsalternatieven. Op 7 juli werden deze vernieuwingen ingehuldigd en zijn ze klaar voor gebruik!

Nieuwe mobiliteitsalternatieven vervangen 7 overwegen

De nieuwe mobiliteitsalternatieven in Diepenbeek - drie bruggen, een tunnel en een fietspad - zorgen voor meer veiligheid en mobiliteit en het resultaat mag er zijn! Aan de Nierstraat, Waardestraat en Molenstraat heeft Infrabel drie nieuwe bruggen gebouwd die toegankelijk zijn voor al het verkeer. Zowel de brug in de Waardestraat (100m lang) als de brug in de Molenstraat (65m lang) werden gebouwd op een stelling boven de sporen, terwijl de sporen nog in dienst waren.

 

De Peperstraat werd door de gemeente doorgetrokken naar de Waardestraat en de industrielaan werd verplaatst. Aan de Bentstraat wordt het fietspad verlengd tot in Bilzen zodat er een vlotte fietsverbinding wordt gecreëerd naar het centrum van Diepenbeek. Het fietspad maakt onderdeel uit van de F70 fietssnelweg tussen Hasselt en Bilzen en zal later deze zomer worden ingehuldigd.

Nieuw station en stationsomgeving

Het station en de stationsomgeving van Diepenbeek werden ook in een nieuw jasje gestoken. De treinperrons zijn verlengd (265cm) en verhoogd (76cm) en NMBS heeft de onthaalinfrastructuur op de perrons (schuilhuisjes, zitbanken) volledig vernieuwd. Het geheel vormt zo een toegankelijk trein-, tram-, en busstation. De bestaande parking voor auto’s en de fietsenstalling werd eveneens heraangelegd.

Ter hoogte van het station is er ook een tunnel onder de sporen geschoven. Het installeren van die tunnelkoker (12 meter lang, 10 meter breed, 3 meter hoog) gebeurde met een speciaal schuifsysteem. Deze reizigersonderdoorgang is via een helling verbonden met de nieuwe verbindingsweg en het toekomstige tramstation dat zich naast het station zal bevinden.

Investering in veiligheid, stiptheid, mobiliteit en leefbaarheid

Het einde van de werken in Diepenbeek* betekent ook het einde van het grootste actuele overwegproject van Infrabel in België. Dit zal zorgen voor een verhoogde veiligheid op het Belgische spoorwegnet en voor de weggebruiker, en is gunstig voor de stiptheid van het treinverkeer.

Het gezamenlijke project van Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest, de gemeente Diepenbeek en NMBS past deels binnen het project Spartacus (de aanleg van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht). De totale investering voor de vervanging van de 7 overwegen in Diepenbeek bedraagt 27 miljoen euro.

*Er zullen lokaal nog kleinere afwerkingen mogelijk zijn tot midden augustus 2022

Wist je dat…

… BAAC Vlaanderen (Archeologie en Bouwhistorie) voor de start van de werken archeologisch onderzoek (vooronderzoek en opgravingen) heeft gedaan op de sites langs het spoor en de overwegen? Ze hebben materiaal en grondsporen gevonden uit verschillende periodes: zowel uit de steentijd, metaaltijden, de Romeinse tijd als uit de middeleeuwen en zelfs de Tweede Wereldoorlog. Met name de zones aan de Nierstraat en de Molenstraat hebben een zeer rijk archeologisch verleden. Inmiddels is de verwerking van de vondsten, de metingen en de genomen bodemstalen in volle gang door de archeologen zelf en verschillende specialisten in binnen- en buitenland. De opgravingen en vondsten worden naast de standaardrapportage en opslag, in samenwerking met het Gallo-Romeins museum van Tongeren, deels aangewend voor educatief gebruik.

Foto van verzameling pijpunten: Frans de Vries - Veldfoto's: BAAC Vlaanderen