Overslaan en naar de inhoud gaan

Sinterklaas in actie 

Op 5 december zakte Sinterklaas op onze vraag af naar Buggenhout en Charleroi voor een actie rond veiligheid aan overwegen. Hij beloonde er al wie die de verkeersregels respecteert.

We vragen met deze actie opnieuw aandacht voor de verkeersregels die gelden bij het oversteken van overwegen. Deze actie is broodnodig, want weggebruikers blijven de verkeersregels hardnekkig naast zich neerleggen. Tijdens nationale acties tussen 9 september tot en met 9 oktober stelde Securail maar liefst 151 PV’s op.

Wie braaf is, krijgt lekkers  

De nadruk van onze Sinterklaasactie ligt bij het belonen van weggebruikers die de verkeersregels rond overwegen respecteren. Zij krijgen chocolade van de Sint.

Wie stout is, verdwijnt niet in de zak, maar wacht wel een flinke boete. Wie de verkeersregels aan een overweg negeert, begaat een overtreding van de 4e graad (de zwaarste) en wordt gestraft met een geldboete van 320-4.000€ (incl. opdeciemen) en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste 8 dagen en ten hoogste 5 jaar.

Onze Sinterklaasactie gebeurde in samenwerking met Securail. In een tijdspanne van 2u werden in Buggenhout maar liefst 4 overtredingen vastgesteld.

Stoute weggebruikers zetten iedereen in de zak

Deze vaststellingen liggen in de lijn met het onderzoek dat wij dit jaar met Gfk deden naar het gedrag van Belgen die in de buurt van een overweg wonen. Daaruit blijkt dat ze de verkeersregels rond overwegen niet al te nauw nemen. 46% gaf toe de verkeersregels te negeren, 77% gaf toe dat ze de regels zouden overtreden, als de gelegenheid zich voordeed.

Het niet opletten In de buurt van overwegen of de sporen ligt vaak aan afleiding door een smartphone of onderschatten de risico’s van hun gedrag en de maatschappelijke gevolgen van gevaarlijke gedrag aan de overwegen.

Roekeloos gedrag aan overwegen is niet zonder gevolgen. In 2018 leidde dit tot 38 ongevallen, en in totaal 41,291 minuten vertraging. De teller van de ongevallen aan overwegen staat voor 2019 op 42, 16 in de havens en 26 aan overwegen op publiek spoorwegnet. Bij deze incidenten vielen in totaal 6 doden en 7 zwaargewonden.

Voor meer veiligheid aan overwegen

Wij bonden begin dit jaar met “Railspect”, een nationaal actieplan, de strijd aan tegen gevaarlijk gedrag op het Belgische spoordomein.

Het plan bestaat uit drie onderdelen: preventie, repressie en sensibilisering. In het kader van de preventie, installeren we speciale waarschuwingspanelen om blocking back tegen te gaan. Deze herinneren bestuurders eraan dat ze de overweg niet mogen oprijden als ze die niet in één keer kunnen oversteken, zoals bij filevorming. Aan de overweg in Charleroi maken veel mensen zich daar schuldig aan.

Meer informatie over onze Railspect-campagne vindt u hier.

Een dikke merci aan de Sint en zijn boetepieten om ons te steunen van onze inspanningen voor meer veiligheid aan overwegen!