Overslaan en naar de inhoud gaan
Werken om de rotswanden te beveiligen.

Spectaculaire werken op de lijn Namen-Aarlen om de rotswanden te beveiligen

Het eerste werfbezoek van onze kersverse gedelegeerd bestuurder, Benoît Gilson, is een feit. En wat voor een werf! Op de lijn Namen-Aarlen tussen Grupont en Hatrival starten we met gigantische werken om negen rotsmassieven te beveiligen.

Kronkelende wegen, indrukwekkende  rotspartijen... Het landschap waardoor spoorlijn 162 Namen-Aarlen zich een weg baant, is erg pittoresk. Keerzijde van al dat moois is echter dat we de rotswanden naast de sporen regelmatig moeten controleren op loszittend gesteente. Het is immers onze taak een veilige en betrouwbare spoorinfrastructuur te verzekeren.

Een stapsgewijze aanpak

Ons plan ’Beveiliging van de rotswanden’ voorziet in een aantal noodzakelijke acties: risico-identificatie door een team geologen om te bepalen hoe dringend de beveiligingswerken zijn; de rotswanden regelmatig ’afkammen’ om loszittend gesteente in de bovenlaag weg te schrapen en ten slotte ook nog dieptewerken om de minst stabiele ondergrond vast te zetten.

Het 14 km lange traject tussen Grupont en Hatrival zit nu in deze laatste fase (op het grondgebied van de gemeenten Tellin en Saint-Hubert). Deze gigantische werken gingen begin juni op twee verschillende locaties van start: één site (over een afstand van ongeveer 400 m) ligt niet ver van de stopplaats Poix-Saint-Hubert, de andere (ongeveer 650 m) ligt ter hoogte van de plaatsnaam Baucols (op de grens van de gemeenten Saint-Hubert en Libin). De komende jaren worden er in het totaal negen verschillende rotsmassieven aangepakt.

Werken om de rotswanden te beveiligen.
Werken om de rotswanden te beveiligen.

Aanpassing van het vrijeruimteprofiel

De lopende werken hebben een tweede doel: in het kader van de modernisering van de As 3 (tussen Brussel en de Luxemburgse grens) zijn er ook werken noodzakelijk voor de verbreding van de spoorbedding. De treinen rijden er aan een hogere snelheid, waardoor het huidige vrijeruimteprofiel niet groot genoeg meer is.

Spectaculaire werken

Wat gebeurt er concreet? Twee kolossale graafmachines op rupsbanden graven vanaf de top van de rotswand enorme hoeveelheden rotsgesteente uit. Daarna klauteren de alpinisten langs de rotswanden naar boven om gaten te boren waarin ze verankeringspunten plaatsen om er vangnetten aan te bevestigen. 

Het uitgegraven gesteente wordt door vrachtwagens afgevoerd en vermalen tot steengruis. Dat dient dan als steenlaag voor de boswegen in de omgeving. Er dienen in overleg met de dienst natuur- en bosbeheer van het Waals Gewest ook maatregelen te worden genomen om de impact van de werken op de fauna en flora zoveel mogelijk te beperken. Een daarvan is de herontwikkeling van het leefgebied van bepaalde dier- en plantensoorten. 

Werken om de rotswanden te beveiligen.

Cijfers die boekdelen spreken...

  • 150.000 m3 rotsgesteente wordt uitgegraven en afgevoerd
  • 40.000 m2 stalen netten worden geplaatst
  • Meer dan 18.000 boringen tot 3 m diep om de netten te verankeren
  • Werken op 30 meter hoogte

Ook bruggen en aquaducten krijgen opfrisbeurt

Tijdens de werken voor de beveiliging van de rotswanden voeren we op datzelfde lijnvak ook nog vernieuwingswerken uit aan enkele spoorbruggen en aquaducten over de rivier La Lhomme en schaffen we een overweg af in het dorpje Poix-Saint-Hubert.

Werken om de rotswanden te beveiligen.
Werken om de rotswanden te beveiligen.

Prioriteit sinds de jaren 90

Twee spectaculaire ongevallen (gelukkig zonder slachtoffers) eind jaren negentig als gevolg van afbrokkelend rotsgesteente hebben ons doen inzien hoe belangrijk het is de rotswanden langs de sporen voortdurend te monitoren. In tien jaar tijd hebben we 40 van de meest risicovolle locaties beveiligd. De werken tussen Hatrival - Grupont luiden de tweede fase van ons Plan ’Beveiliging van de rotswanden’ in.