Overslaan en naar de inhoud gaan
Vegetatie langs de sporen.

Woont u naast een spoorweg? Opgelet, want de wetgeving is veranderd!  

Woont u naast een spoorweg? Bent u eigenaar van een terrein dat grenst aan onze spoorinfrastructuur? Opgelet! De regelgeving over de plantengroei langs de spoorwegen ("Wet op de politie van de spoorwegen") is op een aantal punten aangepast.

We leggen hier kort uit wat deze aanpassingen precies inhouden, zodat u weet hoe u bomen en struiken op uw terrein moet onderhouden om de veiligheid van het spoorwegverkeer te garanderen.

Waarom wordt de plantengroei langs de sporen gereglementeerd?

Overhangende vegetatie of een te hoge boom kunnen het zicht van de treinbestuurder belemmeren. Bovendien kunnen ze ook op de sporen of de bovenleiding (de kabels die de treinen van stroom voorzien) vallen en zo een incident veroorzaken.

Zorgen voor een veilig spoornet is onze grootste prioriteit. Daarom vragen wij de betrokken omwonenden om artikel 20 van de spoorwegpolitiewet nauwgezet toe te passen. 

Wat zegt de wet?

Art. 20 §1

  • “Langs de spoorwegen moet de plantengroei minimaal anderhalve meter korter gehouden worden dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf."
Bijvoorbeeld:

Als de voet van de boom op 3,5 m staat van de spoorstaaf, mag de bomen niet groter zijn dan 2 meter.

Wet van 27 april 2018 schema 1.
  • "Wanneer de spoorweg op een grondverhoging of in ingraving is aangelegd, wordt die afstand berekend tussen de voet van de plantengroei en de bovenrand van de grondverhoging of de ingraving."
Wet van 27 april 2018 schema 1.
  • "Plantengroei die zich bevindt achter muren die langsheen de sporen zijn opgetrokken, moet op dezelfde hoogte van deze muren worden gehouden."
Wet van 27 april 2018 schema 1.

Art. 20 §2

De infrastructuurbeheerder kan alle niet-kruidachtige plantengroei op een afstand van minder dan acht meter van de spoorstaven verbieden, indien deze plantengroei de veiligheid van het treinverkeer in gevaar kan brengen.

Welk risico voor u?

In uw belang kunnen wij u alleen maar aanraden om de wet na te leven en de nodige werkzaamheden te laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Informeer wel vooraf bij uw gemeente of een kapvergunning vereist is.

Het is niet nodig om alle bomen volledig te kappen, maar ze moeten qua maximale hoogte wel binnen de wettelijke bepalingen blijven (zie schema's). Als kappen nodig is, is het altijd mogelijk om een kleinere struiksoort te herplanten.

Als er zich een incident voordoet doordat een boom op uw eigendom niet conform de regelgeving is, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De sancties die daaraan vasthangen, kunnen erg hoog oplopen!

Nog vragen?  Neem dan zeker contact met ons op!