Overslaan en naar de inhoud gaan

Getuigenissen van zij die achterblijven

-

Je kan je niet voorstellen wat het betekent als je je zoon of dochter daar ziet liggen.”, “Als je gegrepen wordt door een trein heb je geen tweede leven. Het is geen videospel.”,De wanhoopskreten van een moeder die haar kind verliest, kan je nooit uitwissen.”, het zijn enkele woorden uit de pakkende getuigenissen van Zij die achterblijven. De verhalen van Carla, Joël, Steven, Tony en Valérie staan centraal in onze sensibiliseringscampagne en herinneren iedereen eraan hoe gevaarlijk het is om risico’s te nemen op en rond de sporen.  

Ongevallen op en rond het spoor, ze gebeuren nog te vaak. Elk slachtoffer is er een te veel. Vijf moedige sprekers getuigden over het trauma dat ze meemaakten of – erger nog – het verlies van een dierbare.

De getuigenissen van Tony, Joël en Valérie kan je onderaan de pagina vinden.  

Nog te veel ongevallen op en rond het spoor 

Of het nu gaat om een ongeval aan een overweg of over spoorlopen: er gebeuren nog te veel incidenten op en rond het spoordomein. Het aantal ongevallen in 2023 is vergelijkbaar met de cijfers van 2022 en ligt in lijn met de dalende tendens van de laatste jaren. Maar toch is en blijft de tol heel zwaar, want elk slachtoffer is er een te veel. De impact is niet alleen groot op de slachtoffers en de nabestaanden, maar heeft ook gevolgen voor de infrastructuur, de reizigers, en de stiptheid.  

Wat opvalt bij de analyse van de cijfers is dat ongevallen het vaakst gebeuren met buurtbewoners die in de omgeving van de overweg wonen en foutief denken dat ze de situatie goed kunnen inschatten en dat hen niets kan overkomen. Niets is minder waar.  Spoorlopen gebeurt vaak omdat men een kortere weg wil nemen of door sociale druk. Het is allemaal niet de moeite waard, want je bekoopt het met je leven.  

 Daarnaast merken we ook dat 30% van de ongevallen in 2023 tijdens de wintermaanden november en december gebeurden en daarom doen we nogmaals een oproep voor een verhoogde waakzaamheid om tijdens de winterse weersomstandigheden steeds heel voorzichtig te zijn in de buurt van overwegen en het spoor.  

Blijven inzetten op preventie en sensibilisering

Ook vorig jaar bleven we onvermoeibaar inzetten op maatregelen om ongevallen op overwegen en  het fenomeen van spoorlopers in te dijken. Zo werken we samen met de Spoorwegpolitie, lokale politie en Securail aan controleacties rond bewustmaking van de verkeersregels aan overwegen. Daarnaast zetten we ook in op sensibilisering en hebben we allerlei hulpmiddelen ontwikkeld voor scholen. Zo kunnen leerkrachten in scholen zelfstandig hun leerlingen bewustmaken van de veiligheidsregels op het spoordomein. Dit door middel van educatieve programma’s en spellen die voor verschillende leeftijdsgroepen ontworpen werden en die gratis beschikbaar zijn. Daarnaast hebben we ook een educatief programma voor dove of slechthorende personen. Het programma bestaat uit een theoriecursus, een kaartspel en getuigenissen en educatieve video’s. Met deze hulpmiddelen kunnen jonge doven of slechthorenden vertrouwd raken met de spoorwegomgeving en zich de veiligheidsregels eigen maken. 

Om spoorlopen te ontmoedigen plaatsten we ook al extra afsluitingen op de zogenaamde hotspots op het Belgische spoorwegdomein. Dat zijn de plaatsen waar spoorlopen frequent voorkomt. Daarnaast plaatsten we ook intelligente camera’s om spoorlopers te detecteren in tunnels. Maar hoe graag we spoorlopen ook uit de wereld willen helpen, geen enkele infrastructuurmaatregel volstaat om dit gevaarlijke gedrag te voorkomen. Alleen het respecteren van de verkeersregels kan de veiligheid van iedereen 100% garanderen.