Overslaan en naar de inhoud gaan

Goederentransport per spoor

Waarom is dit belangrijk voor jouw bedrijf?

Wist je dat 3/4e van alle goederen worden getransporteerd via de weg? Dit met alle bekende negatieve gevolgen voor onze planeet, zoals de uitstoot van broeikasgassen die ons klimaat opwarmen. Ook onze gezondheid lijdt onder deze uitstoot. De situatie in ons land betreft luchtvervuiling is niet goed.  Vooral rond Brussel en Antwerpen zijn de waarden voor luchtverontreinigende gassen en fijn stof veel te hoog. De impact op onze samenleving en milieu is een belangrijke reden om na te denken over duurzaam goederenvervoer. Er zijn echter nog redenen waarom bedrijven er goed aan doen de reflectie te maken over goederentransport per spoor.

Regelgeving Europese Unie

De Europese Unie heeft de ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutraal continent te worden. De Europese Green Deal moet ervoor zorgen dat deze doelstelling behaald wordt. Het is het stappenplan om de economie van de EU duurzaam te maken. 

Als er niet dringend iets veranderd wordt, zullen deze doelstellingen niet behaald worden. We mogen ons dus verwachten aan extra regelgeving van de EU die bedrijven zullen verplichten om over te schakelen naar duurzaam transport. Zoeken naar manieren om CO2-uitstoot te verminderen, zal niet langer een optie zijn. 

Wees de concurrentie een stapje voor 

Kiezen voor duurzaam goederenvervoer wordt dus in de toekomst onvermijdelijk. Ook binnen het goederenvervoer over de weg, is de overgang naar duurzame mobiliteit al begonnen. Denk aan de eerste vrachtwagens die rijden op waterstof en het gebruik van duurzame brandstoffen zoals groen gas of biodiesel. Als vrachtwagens ook duurzamer worden, waarom zou je dan toch kiezen voor het spoeren?

Het proces naar meer duurzaamheid voor het vrachtwagenvervoer is nog volop bezig. De trein is vandaag al een duurzame oplossing voor het vervoeren van jouw goederen. Als je de concurrentie een stapje voor wilt zijn, dan is het spoor dus the way to go.

Het maakt je aantrekkelijker als werkgever

Ten slotte scoor je als bedrijf bij toekomstige werknemers als duurzaamheid onderdeel uitmaakt van jouw bedrijfsstrategie. De nieuwe generatie voelt zich sterk betrokken bij zaken als milieukwesties en de zorg voor onze planeet. Ze zijn op zoek naar een werkgever bij wie ze hun eigen waarden en normen terugzien. Ze willen zich aansluiten bij de missie van hun bedrijf.