Overslaan en naar de inhoud gaan
GEN werken.

Hoeilaart - GEN-werken

Op de lijn 161 worden twee extra sporen aangelegd over een afstand van 22 kilometer tussen Ottignies en Watermaal-Bosvoorde. Deze werken worden uitgevoerd om de gelijktijdige doorgang van GEN-treinen en rechtstreekse treinen mogelijk te maken.

Locatie

Tussen het Zoniënwoud en Bakenbos in Hoeilaart

Planning

Begin: 2018
Eind: Juni 2025

Waarom voeren we deze werken uit?

De werken worden om verschillende redenen uitgevoerd:

 • Verbetering van het binnen en buiten rijden van Brussel
 • Afremmen van het toenemend autoverkeer van en naar Brussel
 • Verhoging van de frequentie van treinen: gemiddeld 4 piekuurtreinen
 • Uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid als waardig alternatief voor de wagen

Welke werken voeren we nog uit?

Wij werken met TUC RAIL, NMBS, De Lijn en de gemeente Hoeilaart in het station Groenendaal samen aan een betere onthaalinfrastructuur voor de reizigers. De volledige spoorlijn Brussel-Namen (L161) wordt aangepakt. In dit kader startten in december 2022 vernieuwingswerken aan de perrons, de stationsomgeving en de parking van het station Groenendaal. Deze werken zullen in verschillende fases gebeuren en tot 2024 een impact hebben op de parkeermogelijkheden en de toegang tot de perrons.

Bovendien zullen we ter hoogte van het station Groenendaal ook de sporen en de bovenleiding vernieuwen, voorzien we afwateringswerken en werken we de brug in de Ildefonse Vandammestraat verder af. 

De werken worden in verschillende fases opgedeeld waarbij de volgende randvoorwaarden worden meegenomen:

 • er wordt een maximaal aantal parkeerplaatsen behouden in functie van de technische mogelijkheden en beschikbare ruimte; 
 • het station blijft bereikbaar voor de bussen van De Lijn; 
 • fietsers en voetgangers zullen altijd doorgang hebben richting R0 of het bosmuseum.

Wanneer werken we?

De werken vinden voornamelijk overdag (7u-18u) en in de week plaats.

Sommige werken kunnen we echter enkel 's nachts uitvoeren. Zo hoeven we eerst en vooral het treinverkeer niet te hinderen en overdag het verkeer niet stil te leggen. Bovendien is het ook veiliger voor de werknemers op onze werven.

Hoeilaart
23 januari - 17 februari 2023: weeknachten

 • Week 4 en 5: passage spoorkranen + spoorwerken (hier is meeste hinder te verwachten)
 • Week 6 en 7: afwerking (beperkte hinder)
 • Al deze werken schuiven telkens op in de werkzone (= 1 km lang)

Groenendaal
Fase 1: 12 december 2022 - 8 januari 2023

 • De zone voor het stationsgebouw zal heringericht worden waarbij het aantal parkeerplaatsen beperkt wordt om een keerpunt aan te leggen voor de bussen van De Lijn. 
 • De normale dienstregeling van De Lijn blijft behouden. 
 • Een kiss-and-ridezone wordt voorzien. 
 • Een nieuwe parking in tijdelijke verharding wordt aangelegd langsheen de nieuwe perrons richting Ottignies. 
 • De fietsers en voetgangers richting R0 en het bosmuseum worden omgeleid via de oude goederenkoer.
Groenendaal fase1_0.

Groenendaal
Fase 2: 9 januari - 13 maart 2023: 
weeknachten + weekends 28-29/01, 11-12/02, 25-26/02 en 11-12/03

 • De zone voor het stationsgebouw zal heringericht worden waarbij het aantal parkeerplaatsen beperkt wordt om  een keerpunt aan te leggen voor de bussen van De Lijn.
 • De dienstregeling van De Lijn blijft behouden zoals tot op heden. Een kiss-and-ride zone wordt voorzien. 
 • De tijdelijke parking wordt verplaatst en komt naast de Groenendaalsesteenweg te liggen. 
 • De fietsers en voetgangers richting R0 en het bosmuseum nemen terug het tijdelijke fietspad langs de Groenendaalsesteenweg.
Groenendaal fase2_0.

Overzicht planning

Hoeilaart

 • 2025: Ingebruikname 4 sporen

Groenendaal

 • April 2023: Vernieuwing brug Vandammestraat
 • 2023: Perronverhoging en toegang tot de perrons
 • 2024/2025: Aanleg 2 centrale sporen
 • 2025: Ingebruikname 4 sporen

Wat is de impact voor de buurtbewoners ? 

 • Eventuele hinder ’s nachts van de werfverlichting.

 • Omwille van het gebruik van zware machines zullen deze werken geluids– en trillingshinder met zich meebrengen.

  • De grootste hinder zal overdag plaatsvinden, maar ook ‘s nachts is enige lawaaihinder niet uitgesloten.

  • De spoorkranen worden op de sporen gezet t.h.v. ons domein achter de Leenweg in Hoeilaart. Dit kan voor extra hinder zorgen.

 • Werfverkeer in de buurt van de werf.

  • De vrachtwagens die materiaal voor het dienstpad leveren zullen ook naar ons domein achter de Leenweg in Hoeilaart rijden. ook dit kan voor extra hinder zorgen.

 • De werken schuiven op naargelang de vooruitgang van het werk.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.