Overslaan en naar de inhoud gaan
GEN werken.

Hoeilaart - GEN-werken

Op de lijn 161 worden twee extra sporen aangelegd over een afstand van 22 kilometer tussen Ottignies en Watermaal-Bosvoorde. Deze werken worden uitgevoerd om de gelijktijdige doorgang van GEN-treinen en rechtstreekse treinen mogelijk te maken.

Locatie

Tussen het Zoniënwoud en Bakenbos in Hoeilaart

Planning

Begin: 2018
Eind: Juni 2025

Waarom voeren we deze werken uit?

De werken worden om verschillende redenen uitgevoerd:

 • Verbetering van het binnen en buiten rijden van Brussel
 • Afremmen van het toenemend autoverkeer van en naar Brussel
 • Verhoging van de frequentie van treinen: gemiddeld 4 piekuurtreinen
 • Uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid als waardig alternatief voor de wagen

Welke werken voeren we nog uit?

Wij werken met TUC RAIL, NMBS, De Lijn en de gemeente Hoeilaart in het station Groenendaal samen aan een betere onthaalinfrastructuur voor de reizigers. De volledige spoorlijn Brussel-Namen (L161) wordt aangepakt. In dit kader startten in december 2022 vernieuwingswerken aan de perrons, de stationsomgeving en de parking van het station Groenendaal. Deze werken zullen in verschillende fases gebeuren en tot 2024 een impact hebben op de parkeermogelijkheden en de toegang tot de perrons.

Bovendien zullen we ter hoogte van het station Groenendaal ook de sporen en de bovenleiding vernieuwen, voorzien we afwateringswerken en werken we de brug in de Ildefonse Vandammestraat verder af. 

De werken worden in verschillende fases opgedeeld waarbij de volgende randvoorwaarden worden meegenomen:

 • er wordt een maximaal aantal parkeerplaatsen behouden in functie van de technische mogelijkheden en beschikbare ruimte; 
 • het station blijft bereikbaar voor de bussen van De Lijn; 
 • fietsers en voetgangers zullen altijd doorgang hebben richting R0 of het bosmuseum.

Wanneer werken we?

 • De werken vinden voornamelijk overdag (7u-18u) en in de week plaats.
 • Sommige werken kunnen we echter enkel 's nachts (23u-5u) uitvoeren. Zo hoeven we eerst en vooral het treinverkeer niet te hinderen en overdag het verkeer niet stil te leggen. Bovendien is het ook veiliger voor de werknemers op onze werven.
  • Van 29 mei tot 4 juni: bovenleidingswerken Groenendaal en Hoeilaart
  • Van 5 tot 11 juni: bovenleidingswerken Groenendaal en Hoeilaart + onderhoudswerken
  • Van 12 tot 18 juni: bovenleidingswerken Groenendaal en Hoeilaart
  • Van 19 tot 25 juni: bovenleidingswerken Groenendaal en Hoeilaart + onderhoudswerken
 • Tijdens de weekends van 3-4 en 10-11 juni wordt er aan het station van Groenendaal doorlopend (24u/24) gewerkt aan de hydraulica van het centraal perron

Zone Hoeilaart = Tussen Vlaanderveldlaan en Bakenbos
Zone Groendendaal = Tussen Vlaanderveldlaan en het Zoniënwoud 

Overzicht planning

Hoeilaart

 • 2025: Ingebruikname 4 sporen

Groenendaal

 • April 2023: Vernieuwing brug Vandammestraat
 • 2023: Perronverhoging en toegang tot de perrons
 • 2024/2025: Aanleg 2 centrale sporen
 • 2025: Ingebruikname 4 sporen

Wat is de impact voor de buurtbewoners ? 

 • Eventuele hinder ’s nachts van de werfverlichting.

 • Om de werken uit te kunnen voeren dienen wij gebruik te maken van de parking aan het oude stationsgebouw van Groenendaal. Daarom zal er geen mogelijkheid zijn om daar te parkeren vanaf 17 maart 2023 gedurende enkele weken.

 • Omwille van het gebruik van zware machines zullen deze werken geluids– en trillingshinder met zich meebrengen.

  • De grootste hinder zal overdag plaatsvinden, maar ook ‘s nachts is enige lawaaihinder niet uitgesloten.

  • De spoorkranen worden op de sporen gezet t.h.v. ons domein achter de Leenweg in Hoeilaart. Dit kan voor extra hinder zorgen.

 • Werfverkeer in de buurt van de werf.

  • De vrachtwagens die materiaal voor het dienstpad leveren zullen ook naar ons domein achter de Leenweg in Hoeilaart rijden. ook dit kan voor extra hinder zorgen.

 • Dit zijn mobiele werken die opschuiven naargelang de vooruitgang. We werken dus niet steeds op dezelfde plaats.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.