Overslaan en naar de inhoud gaan

Melsele - vervanging overwegen en aanleg fietssnelweg

De directe omgeving van de spoorlijn tussen de stations van Beveren en Melsele zal de komende jaren een heuse metamorfose ondergaan. We zullen de overwegen vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief. De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren werken momenteel een missing link weg voor de fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen.

Locatie

Alle overwegen in Melsele op de spoorlijn Gent-Antwerpen:

 • Gentstraat
 • Appelstraat
 • Spoorweglaan
 • Pauwstraat

Planning

Begin: Eind 2018
Eind: 2028

Welke werken voeren wij uit?

We zullen de bestaande spoorwegoverwegen in de Gentstraat, de Appelstraat, de Beekmolenstraat en de Pauwstraat stapsgewijs vervangen door veilige en volwaardige mobiliteitsalternatieven.

Waarom voeren wij deze werken uit? 

Waar mogelijk vervangen we overwegen door mobiliteitsalternatieven. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de lokale overheden. Het vervangen van de kruisingen tussen het trein- en het wegverkeer komt niet alleen ieders veiligheid, maar ook de stiptheid van de treinen, de onderhoudsinterventies en de leefbaarheid ten goede. Ook voor fietssnelwegen vormen kruisende wegenissen en overwegen een veiligheidsprobleem. De aanleg van de fietssnelweg in Beveren (Melsele) is dus het ideale moment om de lokale mobiliteit in een ruimer kader te herevalueren, te heroriënteren en klaar te stomen voor de toekomst.

Planning van de werken

Overweg Gentstraat (update 24/11/2022)

 • De Gentstraat is al omgevormd tot een overweg voor zachte weggebruikers. Er is geen doorgang meer voor het gemotoriseerde verkeer.
 • De omgevingsvergunning is verkregen voor de vervanging van deze overweg door een fietstunnel.
 • De voorbereidende werken zijn gestart op 20 oktober 2022.
 • In een volgende fase schuiven we de fietstunnel onder het spoor (voorzien in februari 2023). 
 •  De overweg is op dit moment afgesloten voor alle verkeer (ook voor fietsers en voetgangers). Er is een omleiding voorzien langs de fietssnelweg F4, de overweg aan de Appelstraat en de Aardbeienlaan. Deze wordt aangegeven met signalisatie. Vanaf 1 december 2022 tot en met begin maart 2023 zal deze overweg, wegens het schuiven van de planning, opnieuw worden opengesteld.

Overweg Spoorweglaan

 • Er wordt een ventweg aangelegd tussen de overwegen van de Spoorweglaan en de Appelstraat.
 • Dit wil zeggen dat eind 2023 de overweg van de Spoorweglaan afgesloten zal worden voor het gemotoriseerde verkeer. Gemotoriseerd verkeer zal moeten rondrijden langs de overweg van de Appelstraat. De overweg zal wel open blijven voor fietsers, voetgangers en reizigers van de stopplaats Melsele.
 • De bouw van een tunnel voor de treinreizigers en fietsers onder de sporen aan de stopplaats Melsele is voorzien vanaf 2026.

Overweg Appelstraat en overweg Pauwstraat

 • In de loop van 2022 dienen we de aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de vervanging van de overweg van de Appelstraat door een brug voor gemotoriseerd verkeer en de vervanging van de overweg van de Pauwstraat door een fietstunnel.
 • De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf 2025.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

 

We zoeken nieuwe talenten!

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.

Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière. Meer weten > werken bij ons