Overslaan en naar de inhoud gaan

Melsele - Vervanging overwegen en aanleg fietssnelweg

De directe omgeving van de spoorlijn tussen de stations van Beveren en Melsele zal de komende jaren een heuse metamorfose ondergaan. We zullen de overwegen vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief. De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren werken momenteel een missing link weg voor de fietssnelweg tussen Gent en Antwerpen.

Locatie

Alle overwegen in Melsele op de spoorlijn Gent-Antwerpen:

 • Gentstraat
 • Appelstraat
 • Spoorweglaan/Beekmolenstraat
 • Pauwstraat

Planning

Begin: eind 2018
Eind: 2028

Welke werken voeren wij uit?

We zullen de bestaande spoorwegoverwegen in de Gentstraat, de Appelstraat, de Beekmolenstraat en de Pauwstraat stapsgewijs vervangen door veilige en volwaardige mobiliteitsalternatieven.

Waarom voeren wij deze werken uit?

Waar mogelijk vervangen we overwegen door mobiliteitsalternatieven. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de lokale overheden. Het vervangen van de kruisingen tussen het trein- en het wegverkeer komt niet alleen ieders veiligheid, maar ook de stiptheid van de treinen, de onderhoudsinterventies en de leefbaarheid ten goede. Ook voor fietssnelwegen vormen kruisende wegenissen en overwegen een veiligheidsprobleem. De aanleg van de fietssnelweg in Beveren (Melsele) is dus het ideale moment om de lokale mobiliteit in een ruimer kader te herevalueren, te heroriënteren en klaar te stomen voor de toekomst.

Planning van de werken

Overweg Gentstraat

 • De omgevingsvergunning is verkregen voor de vervanging van deze overweg door een fietstunnel.
 • Van woensdag 24 januari wordt er in de Gentstraat langs beide zijden gewerkt aan de fietstunnel. Vanaf dan kan je vanaf Melsele-dorp de fietssnelweg F4 via de Gentstraat niet meer oprijden. De fietssnelweg zelf blijft open. Fietsers kunnen via zowel de zuidelijke als de noordelijke kant omrijden via de Appelstraat.
 • In een volgende fase schuiven we de fietstunnel onder het spoor (voorzien in april 2024).

Overweg Beekmolenstraat en Appelweg

 • Er werd een langsweg aangelegd tussen de overwegen van de Beekmolenstraat en de Appelstraat. Deze is in dienst sinds 28/08/2023.
 • De overweg van de Appelstraat is definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden langs de nieuwe langsweg naar de overweg van de Beekmolenstraat. De fietsers kunnen blijven gebruik maken van de overweg Appelstraat tot de opening van de nieuwe Fietstunnel in de Gentraat. Wanneer in de zomer van 2024 de fietstunnel in de Gentstraat in gebruik wordt genomen sluit de overweg van de Appelstraat definitief voor alle verkeer.
 • In de loop van 2024 dienen we de aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de vervanging van de overweg van de Appelstraat door een brug voor gemotoriseerd verkeer.
 • De bouw van een tunnel voor de treinreizigers en fietsers onder de sporen aan de stopplaats Melsele is voorzien vanaf 2026.

Overweg Pauwstraat

 • De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf 2026.

Impact van de werken?

 • Omwille van het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen.
 • Werfverkeer mogelijk in de buurt van de werken.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.

We zoeken nieuwe talenten!

Elke dag werken we samen aan een veilig, kwalitatief en modern spoornet. Dat is onze bijdrage aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
Kom werken bij een menselijk en stabiel bedrijf met tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.

Meer weten > Werken bij ons