Overslaan en naar de inhoud gaan

Communicatie 

  1. Tevredenheidsonderzoek

Op onze website kan een pop-up verschijnen met de vraag of u de informatie gevonden hebt die u zocht. Bij een negatief antwoord wordt u doorverwezen naar een formulier waarin u uw opmerkingen en/of suggesties kan doorgeven. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens om uw opmerking of suggestie te kunnen onderzoeken met het oog op de verbetering van de buurtbewonersrubriek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

U hebt echter ook de mogelijkheid om op anonieme wijze een opmerking of suggestie in te dienen, door het aanklikken van het daartoe bestemde vakje "Ik wil anoniem blijven". In dat geval zullen wij geen Persoonsgegevens over u verwerken. Gelieve ervan bewust te zijn dat wij niet in staat zullen zijn om met u terug te koppelen over de afhandeling van uw opmerking of suggestie.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen

Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het tevredenheidsonderzoek
Rechtmatige grondslag voor verwerking: Ad hoc toestemming bij invulling van het formulier
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

 

  1. Antwoord op uw verzoeken en informatieve mailings

U kan ons een email sturen of ons een brief sturen of per telefoon, of een formulier indienen met daarin een vraag, verzoek, melding of reactie, bijvoorbeeld met de vraag om op een middelbare school een sensibiliseringscampagne over spoorveiligheid te organiseren, educatieve materialen te bestellen, een klacht of een aanvraag tot terugbetaling en we antwoorden u op een individuele manier of, desgevallend, door u een mailing te sturen. In het kader hiervan verwerken wij bepaalde Persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen tot informatie en aanvragen, met inbegrip van het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties.  Deze verwerking vindt ook plaats met het oog op de planning van onze activiteiten.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Adres, email-adres, naam / voornaam, telefoonnummer, geslacht,  en indien van toepassing (indien nodig voor het doel van de aanvraag) foto's en verzekeringspolisnummer. In het kader van een verzoek tot uitoefening van uw rechten als betrokkene i.v.m. persoonsgegevens (AVG), zou het kunnen dat u zich ook moet identificeren en daarom ook een kopie van een identiteitsbewijs moet aanleveren.

Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u via uw e-mail, per brief, telefoon of via het contactformulier op onze website of via onze webshop

Bewaartermijn: (a) [in te vullen] voor het callcenter en applicaties (b) ofwel tot na het versturen van de producten van de webshop (indien u zich inschrijft als gast), ofwel zolang u beslist om uw profiel te behouden (indien u zich inschrijft als terugkerende klant).

Rechtmatige grondslag voor verwerking: (a) i.v.m. de helpdesk: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de vragen, verzoeken, en/of eventuele klachten waarover Infrabel gecontacteerd wordt, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard. Wij sturen u alleen informatieve mailings indien u daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld via het daarvoor bestemde formulier) (b) i.v.m. de webshop: uitvoering van de overeenkomst met u.

Ontvangers van gegevens: IT & callcenter dienstverleners

Toegang tot gegevens: De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de personeelsleden die bij deze gegevensverwerking betrokken zijn, met in eerste lijn: de externe IT & callcenter dienstverleners en in 2e lijn, de medewerkers van I-SCPA.323 Media (voor de helpdesk) en I-ICT.513 (voor de webshop).
 

  1. Wedstrijden en evenementen

Van tijd tot tijd organiseert Infrabel wedstrijden, evenementen, en publieke evenementen, zoals in het kader van sensibiliseringscampagnes, waarvoor u zich mogelijks kan inschrijven via de website en mogelijks via een formulier dat u door een van onze medewerkers werd verstrekt. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op de organisatie en het beheer van de wedstrijd of het evenement, en om u verdere noodzakelijke informatie hierover te kunnen meedelen.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Samenstelling van het huishouden, Afbeeldingen (foto en/of video), Personeelsnummer

Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij inschrijving
Rechtmatige grondslag voor verwerking: Ad hoc toestemming bij invulling van het wedstrijdformulier
Ontvangers van gegevens: Derde partijen die ondersteuning bieden om wedstrijden of evenementen te organiseren en IT-dienstverleners