Overslaan en naar de inhoud gaan

Websites, apps en sociale media

Onze websites en apps

Wanneer u de Infrabel-website bezoekt of een van onze apps installeert, verzamelen wij een beperkt aantal Persoonsgegevens met het oog op het beheer en het behoorlijk functioneren van die website of app.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: identificatiegegevens: IP-adres (voor de website via cookies en geassimileerde technologieën), IP-adres en MAC-adres voor de apps. Voor de apps verwerken wij ook enkele meta-data (datum en uur van uw toegang tot de server, type besturingssysteem en hoeveelheid gestuurde data)

Bewaartermijn: voor de cookies, zie onze Cookieverklaring, voor de andere gegevens: om louter technische redenen bewaard voor de goede werking van de app, met een maximum duurtijd van 14 dagen

Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u wanneer u de website bezoekt of app installeert
Rechtmatige grondslag voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om de website en apps die zij aanbiedt te kunnen beheren, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard. 

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

Infrabel wil uw ervaring met de website en apps zo informatief en relevant mogelijk maken. Om dit te bereiken maken we gebruik van cookies, waarbij we ernaar streven om zowel uw privacy te beschermen als om u een gebruiksvriendelijke online-omgeving aan te bieden. Indien u meer wenst te weten over de manier waarop wij cookies gebruiken, gelieve onze Cookieverklaring door te nemen.

Sociale media

Wij kunnen de Persoonsgegevens verwerken die we verkregen hebben via sociale mediaplatformen (onder andere Facebook, LinkedIn, Instagram en/of Twitter) wanneer iets Infrabel-gerelateerd is of aan Infrabel gericht is om (i) in eerste lijn een reactie te kunnen geven op vragen of klachten, (ii) toezicht te houden op onze online reputatie, (iii) de getuigenissen over Infrabel en onze diensten die u openbaar maakt, te integreren in onze interne en externe communicatie en (iv) om onze diensten te verbeteren en opportuniteiten te identificeren waarop Infrabel zich kan focussen.

Bepaalde van onze webpagina’s op deze sociale media laten gebruikers toe om hun eigen materiaal te plaatsen. Gelieve te onthouden dat al het materiaal dat op onze sociale media wordt geplaatst toegankelijk is voor - en dus kan worden gezien door - het publiek. U bent dus best voorzichtig over het vrijgeven van bepaalde persoonlijke informatie zoals bv. financiële informatie of adresgegevens via zulke platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie genomen door derde personen wanneer u persoonlijke informatie plaatst op één van onze pagina’s op deze sociale media, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. We verwijzen ook naar de privacy- en cookieverklaringen van de door u gebruikte platformen.

Daarnaast kan onze website ook geïntegreerde elementen van derden (plug-ins) bevatten. Dit zijn bijvoorbeeld video's die door een andere partij zijn opgeslagen en gepubliceerd, maar waarvan wij de link delen, en die op, in of via onze website worden verspreid. Daarnaast kan inhoud van onze website worden gedeeld op sociale media via knoppen ("share" en "like").

Als u deze functies via deze geïntegreerde elementen gebruikt, worden de op onze website ondernomen acties doorgegeven aan het bedrijf dat de desbetreffende sociale media uitbaat. Het gebruik van deze geïntegreerde elementen en de tijdens de navigatie verzamelde gegevens vallen uitsluitend onder de algemene voorwaarden en de privacyverklaringen van de betrokken sociale media. Het is daarom van belang dat u, als u besluit van deze functie gebruik te maken, eerst de privacyverklaringen van deze partijen op hun eigen websites raadpleegt om precies te weten welke gegevens worden verwerkt en hoe deze vervolgens worden gebruikt.  Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van deze derden, maar wel anonieme statistische informatie, die ons in staat stelt onze eigen diensten te verbeteren.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Elk Persoonsgegeven dat relevant is voor de hierboven beschreven doeleinden en dat u beslist met ons te delen of dat u publiceert op sociale media ; geanonymiseerde statistieken

Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u via publiek toegankelijke pagina's op sociale media
Rechtmatige grondslag voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om de Persoonsgegevens waarvan u gekozen heeft deze aan ons te richten of dewelke u publiek bekend heeft gemaakt via sociale mediaplatformen te verwerken met het oog op de verbetering van de diensten, om zakelijke opportuniteiten te identificeren en om onze interne en externe communicatie te versterken, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners en sociale media, en bestemmelingen van onze communicatie

Websites en derden

Wanneer u op een link klikt van een website van een Derde, zal u naar een website geleid worden waarover wij geen controle hebben en zal onze Privacyverklaring niet meer van toepassing zijn. Uw surfgedrag en interactie op enige andere website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere verklaringen van zulke websites van derden. We raden u aan de privacyverklaringen van andere websites aandachtig te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op of de inhoud van de websites van Derden.