Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten &
realisaties

North Sea Port (Gent – Terneuzen)

Waarom is North Sea Port belangrijk?

North Sea Port is een multimodale, grensoverschrijdende haven. Dat wil zeggen dat ze heel wat te bieden heeft. De haven ligt op een ideale positie: middenin het Europese kruispunt van binnenwater, spoor- en wegennet, in alle windrichtingen. Daardoor kan ze steeds meer inzetten op duurzamere alternatieven voor wegvervoer.

North Sea Port speelt een belangrijke rol in de logistieke keten van veel grond- en hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten. De haven ligt strategisch dicht bij de Noordzee, waardoor ze uitstekend toegankelijk is voor schepen die van over de hele wereld komen.

De haven sluit heel goed aan op een uitgebreid gamma aan hinterlandverbindingen. Vanuit North Sea Port kan heel Europa via kustvaart, binnenvaart, pijpleidingen, trein en wegverkeer bediend worden. Er bestaan zelfs verbindingen richting Rusland en China. De combinatie van de verschillende transportmodi is één van de belangrijkste troeven voor bedrijven met een vestiging in North Sea Port. 

Kaart haven van Gent: schemtisch plan der installaties.
Kaart haven van Gent.

Projecten

Van Gent naar China

Vanuit de haven van Gent vertrekt een rechtstreekse treinverbinding naar China. Volvo vervoert zo auto’s die ze in Gent maken naar China. Omgekeerd komen de modellen die ze in China maakten met dezelfde trein naar West-Europa. De haven van Gent vormt zo een belangrijke schakel in de befaamde Zijderoute die Europa met China verbindt.

Mercatordok

Ter hoogte van het Mercatordok hebben we recent een extra spoor aangelegd om extra treinverkeer mogelijk te maken in de toekomst. Het is een tegemoetkoming aan de nabijgelegen bedrijven die de toegankelijkheid per spoor vergroot. Daarmee wil ook de haven van Gent een voorname rol spelen in de Modal Shift.

Vernieuwde seininrichting

Vroeger bestonden er voor het beheer van het treinverkeer verschillende kleinere seinposten verspreid over de haven. Deze hebben we de afgelopen jaren bij elkaar gebracht en geïntegreerd in het seinhuis van Gent-Sint-Pieters. Daardoor kunnen we de spoorinfrastructuur in de haven 7d/7d en 24u/24u bedienen.  Bovendien hebben we de volledige seininrichting vernieuwd waardoor die nu volgens de moderne EBP-technologie (elektronische bedieningspost) werkt.

Volgens de Europese normen

De haven van Gent zullen we aanpassen aan de Europese normen rond lange sporen voor goederentreinen (750m). In de bundel Gent-Zeehaven verlengen we 2 sporen. Daardoor zullen er op termijn 3 lange sporen beschikbaar zijn. Dat heeft als voordeel dat de haven langere goederentreinen zal kunnen ontvangen. Het einde van die werken is voorzien voor midden 2022.

Studieproject Rail Ghent-Terneuzen

North Sea Port, de gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen streven naar een optimale grensoverschrijdende spoorweginfrastructuur. Binnen het project Rail Ghent Terneuzen onderzoeken we, met steun van de Europese Commissie, welke maatregelen noodzakelijk zijn om de spoorinfrastructuur in het grensoverschrijdende havengebied van Gent en Terneuzen te verbeteren.

Alle studies zijn intussen afgerond en Infrabel werkt momenteel actief mee aan het uitwerken van het vervolgtrajec.