Overslaan en naar de inhoud gaan

Transcriptie video trieerinstallatie

Een boer moet een kool, een geit en een wolf aan de overkant van de rivier brengen. Op zijn boot zijn maar twee plaatsen …. Hoe krijgt hij ze alle drie op hun bestemming zonder dat ze worden opgepeuzeld.

Dit klassiek raadseltje uit de wiskundeles is een beetje de dagelijkse routine bij Infrabel en de spoorwegondernemingen die hun wagons moeten sorteren voor ze hun eindklanten bereiken. Bij hen bestaat de uitdaging erin een trieersysteem te vinden dat de minste tijd en ruimte vergt om rendabel te zijn.

Optie 1: Horizontale sortering

Hier gebruikt elke onderneming haar eigen locomotieven voor haar eigen klanten en plaatst de wagons één voor één op de sporen volgens hun eindbestemming. Probleem: elke plaatsing vereist de tussenkomst van een agent op de sporen die de wagons moet komen loskoppelen, terwijl de conducteur tal van handelingen moet uitvoeren die veel sporen bezetten. Een langzaam en duur proces.

Optie 2: Toegang tot de sorteerheuvel

In dit scenario koppelt het personeel boven op de heuvel de wagon los en de zwaartekracht doet de rest. De wagon rolt alleen naar beneden en in de juiste richting, dankzij een automatisch systeem die de wagon stuurt en doet remmen zodat hij op de juiste plaats stopt. Op die manier kan de onderneming haar wagons drie tot zes keer sneller en goedkoper triëren dan bij een horizontale sortering.

Probleem: Het is kostelijk voor de heuvelgebruikers om hun locomotief uit te rusten voor de communicatie met het trieersysteem en om te investeren in personeel ter plaatse. Tot hiertoe heeft slechts één bedrijf in België hierin geïnvesteerd. Moesten meerdere bedrijven dit systeem gebruiken dan zou het snel verzadigd raken. Deze sorteermethode vereist veel sporen en hun agenten moeten om beurt wachten op de heuvel.

Optie 3: Neutraal beheer van de sorteerheuvel

Hierbij wordt het heuvelsysteem behouden, maar met een nieuw gebruiksmodel: in plaats van hen om beurt toegang te verlenen, zorgt een neutraal bedrijf voor het heuvelbeheer van alle ondernemingen samen, die enkel de sorteerdienst betalen. Aan de hand van zijn eigen sorteerlocomotieven trieert het bedrijf de binnenkomende wagons volgens hun bestemming.  Dit beperkt het aantal gebruikte sporen, verkort de wachttijd en maakt de locomotieven van de verschillende ondernemingen vrij.

Deze optie lijkt daarom de meest geschikte oplossing voor ons raadsel en om een van de belangrijkste hinderpalen van de modal shift weg te werken, dankzij de kostenverlaging van het goederenvervoer per spoor.

En dit ten voordele van de wolven, de kolen, de geiten en het milieu in het algemeen.