Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe aanpak trieerheuvel

Samenstelling van goederen in de haven wordt eenvoudiger dankzij neutraal beheer

Als bedrijf wil je dat het vervoeren van jouw goederen op een efficiënte en flexibele manier verloopt. Bij goederenvervoer per spoor hangt die efficiëntie en flexibiliteit sterk af van hoe vlot goederentreinen worden gesplitst en samengesteld. Dit proces verbeteren en optimaliseren is een van de hoofddoelstellingen van de spoorvisie voor de haven van Antwerpen.

Snel sorteren van wagons via de trieerheuvel in Antwerpen-Noord

Het rangeerstation in Antwerpen-Noord is het tweede grootste rangeerstation in Europa. Er komen in totaal 96 treinsporen samen. Het is de plaats waar goederentreinen arriveren. De treinen worden er gesplitst en daarna opnieuw samengesteld. Dit proces noemen we “rangeren”. Eens de wagons voor dezelfde bestemming aan de correcte locomotief gekoppeld zijn, vertrekt de goederentrein naar de juiste bestemming.

Het triëren ofwel sorteren van de wagons is een essentiële schakel binnen het rangeerproces. De snelste manier om dit te doen, is via de trieerheuvel in het rangeerstation. Wagons worden er via zwaartekracht gesorteerd, wat 6 keer sneller is dan sorteren in een van de nabijgelegen bundels in de haven. Sorteren in andere bundels is ook duurder dan via deze installatie.

Snelste methode maar geen kandidaten

Toch is de trieerheuvel vandaag onderbenut. Slechts één spoorwegonderneming (SO) maakt er gebruik van. Andere SO’s hebben vaak onvoldoende volumes om de investeringen in hun locomotieven en in personeel te kunnen verantwoorden voor het gebruiken van de trieerheuvel. Ze rangeren in andere spoorbundels, waardoor de capaciteit daar onder druk komt te staan.

Meerdere partijen overtuigen om de trieerheuvel te gebruiken, is echter ook geen oplossing. Als meerdere SO’s de trieerheuvel zouden gebruiken, dan zou de trieerinstallatie overbelast worden. De ene spoorwegonderneming zou telkens moeten wachten op de andere tot deze zijn trieeractiviteiten heeft beëindigd, met veel tijdverlies tot gevolg.

Het doel is dus om te zoeken naar een oplossing waarbij meerdere bedrijven toch gebruik kunnen maken van deze trieerinstallatie, zonder dat de werking van de trieerheuvel in gedrang komt. Hoe gaan we dat doen?

Neutraal beheer van de trieerinstallatie voor meer efficiëntie en flexibiliteit

Om het goederenvervoer per spoor in de haven flexibeler te maken, is een nieuwe aanpak van de trieerheuvel nodig. In de toekomst zal een neutrale partij de trieerinstallatie uitbaten ten dienste van alle SO’s met respect voor de concurrentiële voorwaarden tussen de verschillende partijen.

Op deze manier zal het voor SO’s veel aantrekkelijker zijn om te rangeren via deze installatie en zullen zij vlotter hun wagons kunnen triëren. En dit is natuurlijk een groot voordeel voor bedrijven die hun goederen willen vervoeren per spoor.

De neutrale partij zal onder andere zorgen voor:

  • Een kwaliteitsvolle en betrouwbare dienstverlening;
  • Garanderen dat elke partij gelijke toegang heeft tot de heuvel en een gelijke behandeling krijgt;
  • Instaan voor een transparant prijzenbeleid.

Wat zijn de voordelen?

Een van de belangrijkste voordelen van het neutraal beheer van de trieerinstallatie, is dat het bundelen of groeperen van volumes van verschillende partijen veel gemakkelijker wordt.

Sommige bedrijven hebben slechts een kleine lading die ze per spoor kunnen vervoeren. De nieuwe aanpak zal ervoor zorgen dat bedrijven met slechts één wagon toch gebruik maken van het spoor als vervoersmiddel voor hun goederen. Dit wordt mogelijk doordat de volumes van verschillende partijen in de toekomst eenvoudiger gebundeld kunnen worden via de trieerheuvel.

Een vlotte bundeling bevordert een vlotte samenwerking tussen verschillende SO’s. Hierdoor zullen veel meer volumes dan in het verleden verwerkt kunnen worden. Naast een verhoogde capaciteit zal de efficiëntie verhogen doordat er minder losse locomotiefritten nodig zijn, wat dan weer een positief effect heeft op de kostenefficiëntie.

Door de nieuwe aanpak van de trieerheuvel en de positieve effecten die dit zal hebben op het gebruik van de infrastructuur, willen we steeds meer bedrijven aansporen om hun goederen via het spoor te vervoeren.